ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტში მასწავლებელთა ერთწლიანი პროგრამაზე 2023-2024 სასწავლო წელზე ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის დადგენის შესახებ

სასერთიფიკატო კურსები

საქართველოს უნივერსიტეტში მასწავლებელთა ერთწლიანი პროგრამაზე 2023-2024 სასწავლო წელზე ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის დადგენის შესახებ.

 1. მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების გამოცდების შედეგების საფუძველზე, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით, მასწავლებლობის კანდიდატი ვალდებულია:
 • ჩააბაროს უნივერსიტეტისმიერ განსაზღვრული შიდა გამოცდაკრიტიკულ წერასა და აზროვნებაში და ინგლისურ ენაში(თუ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტით არ უდასტურდება ინგლისური ენის ცოდნა).   
 • გამოცდების შედეგების მიხედვით გამოვლინდება იმ კანდიდატთა სია, რომლებიც დაფინანსდებიან სახელმწიფოს მიერ. პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობაა  ინგლისური ენის ფლობა B 1/2დონეზე. ენის ფლობის დამადასტურებელ დოკუმენტს შეიძლება წარმოადგენდეს  დიპლომის  დანართი, რომელშიც მითითებულია უნივერსიტეტში გავლილი ინგლისური ენა ან ,ასეთის არარსებობის შემთხვევაში,  საუნივერსიტეტო გამოცდა ენის  ცოდნის დასადასტურებლად. 
 • მიმართულებები: ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ისტორია, ფიზიკა, მათემატიკა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები..
 1. მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურების გამოცდების შედეგების საფუძველზე, მასწავლებელთა ერთწლიან პროგრამაზე მასწავლებელთაჩარიცხვის მიზნით ადმინისტრაციული რეგისტრაცია განხორციელდეს 1 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის ჩათვლით. 
 1. ადმინისტრაციული რეგისტრაცია განხორციელდეს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 13:00 საათიდან 20:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: კოსტავას ქ. 77, მეოთხე სასწავლო კორპუსი, სასწავლო ოფისი.
 1. ადმინისტრაციული რეგისტრაციის გასავლელად მასწავლებელი ვალდებულია წარმოადგინოს:  
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლიდა ელ-ვერსია დისკზე ჩაწერილი Jpg ფორმატში; 
 • ცნობა კომპეტენციის დადასტურების  ზღვარის გადალახვის შესახებ; (საიდენტიფიკაციო კოდის მითითებით). 
 • პირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი (ელ-ვერსია დისკზე ჩაწერილი); 
 • ბაკალავრისდიპლომის ნოტარიალურადდამოწმებულიასლი და ელ-ვერსია დისკზე ჩაწერილი Jpg ფორმატში; 
 • 1 ფოტოსურათი (3X4) და ელ-ვერსია დისკზე ჩაწერილი Jpg ფორმატში; 
 • შეავსონ სააპლიკაციო ფორმაუნივერსიტეტში; 
 1. სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონულ მატარებელზე (CD-ზე ჩაწერილი). 
 2. უნივერსიტეტისმიერ განსაზღვრული გამოცდა ჩატარდეს 21 სექტემბერს, 10:00 საათზე, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას ქ. 77, IV სასწავლო კორპუსში. აკადემიური რეგისტრაციისვადადგანისაზღვროს 2023 წლის 25 29 სექტემბერი.

გისურვებთ წარმატებებს !


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი