ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

კლარა (ინგა) ქარაია
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი
არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორიის ფაკულტეტი - სადოქტორო - 1972/09/01 - 1978/06/15
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი - სადოქტორო - 2010/10/10 - 2012/06/23
პუბლიკაციები  
რეზო იაშვილის კერამიკა - 1999
გელა სამსონიძე, მონოგრაფია - 2002
22. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები სანტა ფეს (ნიუ-მექსიკო) მაგალითზე - 2003
მეთიუ ბარნის სხეულებრივი ასპექტები - 2005
საქართველოს მუზეუმების გზამკვლევი - 2006
კრებული “მუზეუმების შესახებ” - 2006
ინსტრუქცია სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვისა და დაცვის შესახებ, - 2006
სმიტსონის ინსტიტუტი-უდიდესი სამუზეუმო კომპლექსი, - 2006
ზოგადი მიდგომა მუზეუმის აქტივობების განვითარებისადმი - 2006
შტრიხები მხატვრის პორტრეტისათვის (რადიშ თორდია) - 2007
კონფლიქტის ზონაში მდებარე საქართველოს მუზეუმების დაზიანების ანალიზი და შეფასება - 2008
Museion-Museum-მუზეუმი (ტერმინ მუზეუმის განმარტებისათვის),”სპექტრი”, - 2008
საგანმანათლებლო პროგრამები აშშ მუზეუმებში - 2008
”დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის გზამკვლევი” - 2009
ICOM-ის ეროვნული კომიტეტების როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში, - 2010
რადიშ თორდია - 2010
კულტურული უმცირესობები საქართველოში - ინტეგრაცია და მრავალფეროვნების შენარჩუნება - 2010
მუზეუმების როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმეში - 2011
კულტურული ტურიზმის განვითარება 21-ე საუკუნის მუზეუმებში, - 2011
”საქართველოს მუზეუმები 21-ე საუკუნის მიჯნაზე - პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” - 2011
« სამხრეთ კავკასიის მუზეუმები 21-ე საუკუნის მიჯნაზე - განვითარების პერსპექტივები” - 2011
თემო გოცაძე - 2012
„სახვითი ხელოვნების გამოფენების ინტერპრეტაცია თანამედროვე მუზეუმებში“ - 2012
გამოფენების ინტერპრეტაციის ძირითადი პრინციპები და თანამედროვე სტანდარტები - 2012
არქეოლოგიური და სხვა სამედიცინო მასალები საქართველოს მუზხეუმებიდან - 2012
ემირ ბურჯანაძე - 2013
Intangible cultural assets in the Museums of Georgia - 2015
მუზეუმების როლი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და განვითარებაში - 2015
კულტურული მემკვიდრეობის ინტერპრეტაცია სამხრეთ კავკასიის მუზეუმებში - 2015
Present situation and development perspectives of Georgian museums - 2015
მუზეუმის გიდების სახელმძღვანელო - 2015
მუზეუმები და კულტურული ლანდშაფტები - 2016
თბილისის მუზეუმების გზამკვლევი - 2016
The role of university museums in the study of cultural landscapes - 2016
მუზეოლოგიის განვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები - 2017
სახვითი ხელოვნების გამოფენების ინტერპრეტაცია თანამედროვე მუზეუმებში - 2017
საუნივერსიტეტო მუზეუმების როლი აკადემიურ სწავლებასა და საზოგადოების განვითარების პროცესში - 2018
სამუზეუმო სფეროს განვითარება საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში (1918–1921 წწ.) - 2018
კონფერენციები  
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია Museums in the XXI Century: NEW MEANINGS, NEW SPACE, NEW IMAGERY - 01-01-1900
Innovative Policies for Heritage Safeguarding and Cultural Tourism Development - 01-11-2005
Museums and Universal Heritage - 01-08-2007
”მუზეუმების მონაცემთა ბაზა უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ” - 01-09-2008
Museums and Cultural tourism - 01-11-2008
მუზეუმები და კულტურული ტურიზმი - 01-08-2009
მუზეუმების როლი საზოგადოების განვითარებაში - 01-10-2009
”პარიტეტული ვაჭრობა: ხელოვნების ინსტიტუციები ახალი ეკონომიკის პირობებში” - 01-11-2009
Museums for social harmony - 01-10-2010
"What should be the new aims and responsibilities of universities within the framework of global issues?" - 01-10-2010
MULTIPLE IDENTITIES, A COMMON HERITAGE - 01-10-2010
ISHIM 2010 Congress - 01-10-2010
Present situation and development perspectives of museums - 01-06-2011
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პრობლემები - 01-06-2011
“მსოფლიო და კავკასია” - 01-06-2011
International Symposium on Common Governance Culture and restructuring problems in three seas countries - 01-10-2011
„მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“ - 01-11-2012
International conference: Regional Museums as Generators of development - 23-07-2015
International scientific conference „Problems and development perspectives of Post-Soviet countries museums“ - 07-11-2015
HALC – 2016, საერთაშორისო კონფერენცია "ისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში - 17-04-2016
16th Annual UMAC Conference University museums, collections, and cultural landscapes - 03-07-2016
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საფრთხეები და გამოწვევები - 23-11-2016
II სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება“: კვლევა და მართვა“ - 12-06-2017
საერთაშორისო ფორუმი “ მუზეუმი საზოგადოების მდგრადი განვითარებისათვის” - 01-04-2018
საერთაშორისო კონფერენცია “Heritage Istanbul” - 12-04-2018
ნიკო ფიროსმანის გარდაცვალებიდან 100 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია - 10-05-2018
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (პირველი რესპუბლიკა:1918–1921 წწ.) – ახალი ეპოქის დასაწყისი“ - 31-05-2018
ICOM CECA 2018 Annual Conference – Museums, Education and Cultural Action: Between Old and New Meanings - 24-09-2018
საერთაშორისო კონფერენცია "მუზეუმი ყველა ადამიანისათვის: ხელოვნება, ხელმისაწვდომობა და სოციალური ჩართულობა" - 01-01-2019
კურსები  
არქეოლოგიური კოლექციების ინტერპრეტაცია მუზეუმებში-ARCH 5210 (  2019/2020;  2020/2021;  )
საქართველოს სამუზეუმო კოლექციები-ARTS3120 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ცხრილი  
არქეოლოგიური კოლექციების ინტერპრეტაცია მუზეუმებში-ARCH 5210

კლარა (ინგა) ქარაია - მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. მუშაობს სახვითი ხელოვნების ისტორიის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და მუზეუმმცოდნეობის სფეროში, არისთბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მუზეუმმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ICOM-ისსაქართველოსეროვნულიკომიტეტისპრეზიდენტი დასაქართველოსმუზეუმებისასოციაციისაღმ. დირექტორი, წლების მანძილზე მუშაობდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მუზეუმებისა და  კოლექციების დეპარტამენტის  უფროსად და მინისტრის მრჩევლად (2001-2014), სურათების ეროვნული გალერეის საგამოფენო დეპარტამენტის ხელმძღვანელად (1983-2001), საქართველოს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლად (1978-1983), არის 80-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მეთოდოლოგიურისახელმძღვანელოებისა და სხვა გამოცემების ავტორი და რედაქტორი სახვითი ხელოვნების, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და  და მუზეუმმცოდნეობის საკითხებზე.

 

 

 

 


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი