ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მაია მადუაშვილი
მოწვეული ლექტორი
მაგისტრი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი - კურსები - 2001 - 2003
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - საბაკალავრო - 2001 - 2005
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - სამაგისტრო - 2005 - 2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - კურსები - 2008 -
პუბლიკაციები  
წარმოქმნილი სახელები გორის რაიონის ქართლურში - 2006
სინეზისი ქართულში - 2007
მორფონოლოგიური ცვლილებებისათვის ატენის ხეობის ქართლურში - 2007
სახელთა ბრუნების მორფონოლოგიურ ცვლილებათა ვარიანტები და მათი გამომწვევი მიზეზები ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში - 2008
მიცემითი ბრუნვა მორფონოლოგიური ასპექტით - 2008
ილია ჭავჭავაძის 'განდეგილი' ('ხსნა ყველგან არის...') - 2009
სახელთა -ა სუფიქსის დიაქრონიული ანალიზი ქართულში - 2009
ფონოლოგიურად და მორფოლოგიურად შეპირობებული ალომორფების განაწილებისათვის ქართული ენის დიალექტებში (სახელობითი და მოთხრობითი ბრუნვების მიხედვით) - 2010
სახელთა ორმაგი მრავლობითის ფორმები თუშურში - 2011
მორფემათა საზღვარზე წარმოქმნილ არაბუნებრივ თანხმოვანთკომპლექსთა სუპერაციისათვის სახელებში - 2011
სამეცნიერო-დიალექტოლოგიური ექსპედიციები ტაოში, იმერხევსა და თუშეთში (ანგარიში) - 2012
ენის დოკუმენტირება და საფრთხეში მყოფი ენები - 2013
მორფოლოგიისა და ფონოლოგიის პრიმატი ბრუნვის ნიშანთა ალომორფების დისტრიბუციისას ბრუნების სისტემაში - 2014
ელექტრონული კურსებისა და ტექსტური ბაზების გამოყენება სწავლების პროცესში (თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გამოცდილება) - 2015
Grammatical and affixal models for expressing negation in Kartvelian languages from the diachronic and synchronic viewpoint - 2016
Evidential perfect in the old Georgian language - 2017
კონფერენციები  
ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და თანამედროვე მდგომარეობა)“ - 01-01-2007
ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2007
პროფ. შალვა ნუცუბიძის 120 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი II საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2008
პოლონურ-კავკასიური სკოლა - 01-12-2008
პროფ. კორნელი დანელიას დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2009
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'დიდაჭარობა' - 01-01-2009
ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2009
დოქტორანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა II სამეცნიერო კონფერენცია 'ჰუმანიტარული მეცნიერებები, თანამედროვე კვლევები' - 01-01-2010
XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია - 01-01-2011
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'დიდაჭარობა' - 01-01-2011
ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია - 01-01-2011
ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - 01-01-2012
აკაკი შანიძის დაბადების 126-ე წლისთვისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა - 26-02-2013
II საერთაშორისო სიმპოზიუმი – კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები - 03-10-2013
საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, II - 01-01-2014
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ - 01-01-2015
‘The South Caucasian Chalk circle (SCCC): Phililogy meets Linguistic’ - 01-01-2016
HUMBOLDT-KOLLEG - 01-01-2017
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია-KART3140 (  2016/2017;  2017/2018;  )
ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია-KART3147 (  2018/2019;  )

მაია მადუაშვილი- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. უძღვება აკადემიური წერის კურსს. მიღებული აქვს ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ენათმეცნიერების სპეციალობით. ამჟამად არის თსუ-ის ქართველური ენათმეცნიერების პროგრამის დოქტორანტი და პროფესორის ასისტენტი. აქვს პედაგოგიური გამოცდილება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2008 წლიდან უძღვება კურსებს შემდეგ საგნებში:  აკადემიური წერა, შესავალი ქართულ ფილოლოგიაში, წერისა და მეტყველების კულტურა, ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები I, II; პრაქტიკული სტილისტიკა და ქართული ენის ნორმალიზაციის საკითხები; ქართული პალეოგრაფია; ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია; ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა; ენის კომუნიკაციური ასპექტები; ორთოგრაფია და ორთოეპია; ქართულის, როგორც მეორე ენის სამეტყველო ფუნქციები, აქვს არაქართულენოვან სტუდენტებთან მუშაობის გამოცდილება.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი