ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

შაიშმელაშვილი ნუგზარი
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

nu.Shaishmelashvili@ug.edu.ge
განათლება  
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - სამშენებლო - კურსები - 1967/09/01 - 1972/07/03
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი - სამშენებლო - სამაგისტრო - 1988/12/06 -
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სამშენებლო - სადოქტორო - 2004/04/14 -
პუბლიკაციები  
ასაწყობ-მონოლითური წინასწარდაძაბული სართულშორისი გადახურვის პანელი. პატენტი AP 201111264A. - 1981
ლითონის წინასწარდაძაბული სტრუქტურული კონსტრუქცია. პატენტი AP201111323A - 1981
A new structural sistem for large-span covers - 1984
Ответ на отзыв о предложениях по усылению сборной каркасной конструкции серии ИИС-04. - 1984
Elaboration of the measures of improvement of seismic saffeti of building of assembled reinforced concrete frame building construction - 1985
Конструктивные решения трансформируемых покрытий спортивно-зрелищных сооружений - 1986
Предельное равновесие дискретных пространственных конструкции - 1986
Прудложения по усылению зданий сборной каркасной конструкции серии ИИС-04 - 1986
Некоторые вопросы сейсмостойкости дискретных пространственных конструкций - 1987
Инженерные методы расчета несущей способности, оптимизации и сейсмостойкости дискретных пространственных конструкций - 1987
Универсальные преднапряженные конструктивные системы из пластинчатых и стержневых пирамидальных элементов - 1990
Предельное равновесие дискретных пространственных конструксии - 2001
შემოზღუდვის ტრანსფორმირებადი ელემენტებით აღჭურვილი სტრუქტურულ წიბოებიანი ქუმბათები - 2002
ფოლადრკინაბეტონის წინასწარდაძაბული სტრუქტურული კონსტრუქცია - 2002
დისკრეტული სივრცითი კონსტრუქციების სეისმომედეგობაზე გაანგარიშება - 2002
დისკრეტული კამარების ზიდვის უნარის შემოწმება და ოპტიმალური დაპროექტება - 2002
ახალი ტიპის დისკრეტული სივრცითი კონსტრუქციები. სადოქტორო დისერტაცია - 2002
ჰელიოსისტემებით აღჭურვილი სახურავის სტრუქტურული კონსტრუქცია - 2003
ლითონის წინასწარდაძაბული სტრუქტურული კონსტრუქცია - 2003
კონტურზე დაყრდნობილი ბრტყელი დისკრეტული სისტემის ზიდვის უნარი და ოპტიმალური დაპროექტება - 2003
ლითონის წინასწარდაძაბული სტრუქტურული კონსტრუქცია. პატენტი GE 2712 - 2003
დისკრეტული სივრცითი კონსტრუქციების ამტანუნარიანობა და ოპტიმალური დაპროექტება - 2003
Bearing capasiti and optimum design of discrete systems, working in one direqtion. - 2003
Bearing capasiti and optimum design of discrete domes - 2003
ფირფიტოვან-ღეროვანი სტრუქტურის წინასწარდაძაბული კონსტრუქცია. პატენტი GE1006V - 2003
ტრანსფორმირებადი სახურავი ტრიბუნებისათვის. პატენტი GE1005U - 2003
ტრიბუნების ტრანსფორმირებადი სახურავი გასაწევი ტენტის ელემენტებით - 2003
ახალი ტიპის სტრუქტურული კონსტრუქციის ფილები და გარსები - 2004
ახალი ტიპის რკინაბეტონის სტრუქტურული კონსტრუქციები - 2005
Экспериментальное исслендованые оболочки со структурными ребрами - 2006
Предельное равновесие линейных, плоских и пространственных конструкций из пластинчато-стержневых элементов - 2006
Новые железобетонные конструкции плит и оболочек пластинчато-стержневой структуры - 2006
Трансформируемое покрытие и способ его трансформации. А. С. №1224345. - 2007
Методи контурных и расчётных точек в практику расчёта тонкостенных и стержневых структур. - 2007
Оболочка, А.С. №1122798 - 2008
Покрытие здания. А.С. №81170089. - 2008
Оболочка покрытия станции метрополитена г. Тбилиси - 2009
Новая конструкция оболочки покрытия со структурнымиребрами - 2011
Железобетонная оболочка, А.С. №887760 - 2011
კონფერენციები  
Оболочка покрытия станции метрополитена г. Тбилиси - 01-06-1984
-რკინაბეტონის ახალი ტიპის სტრუქტურული კონსტრუქციები. - 04-06-1990
Предельное равновесие дискретных пространственных конструкции. - 15-12-2004
универсальные преднапряженные конструктивные системы из пластинчатых и стержневых пирамидалных елементов. - 20-12-2005
Некоторые вопросы сейсмостойкости дискретных пространственных конструкций. - 25-09-2006
Универсальная сталежелезобетонная преднапряженная конструктивная система. - 09-10-2006
Elaboration of the measures of improvement of seismicsafety of building of assembled reinforced concrete frame building construction. - 08-09-2008
კურსები  
სამშენებლო კონსტრუქციების საფუძვლები-ARCT3230 (  2019/2020;  )

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი