ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

სესკურია ნათია
მოწვეული ლექტორი
მაგისტრი
პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

n.seskuria@ug.edu.ge
კურსები  
რუსეთის პოლიტიკა და მთავრობა-IREL1320 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ცხრილი  
რუსეთის პოლიტიკა და მთავრობა-IREL1320

ნათიასესკურია - მოწვეულილექტორი - უძღვება რუსეთისპოლიტიკისადამთავრობის კურსს. მასაქვსმაგისტრისხარისხი (MA) მიღებულიპოლიტიკის, უსაფრთხოებისადაინტეგრციისსპეციალობით დაბაკალავრისხარისხიპოლიტიკისადააღმოსავლეთევროპათმცოდნეობისსპეციალობით University College London (UCL)-დან. მისიკვლევითიინტერესებია: რუსეთისსაშინაოდასაგარეოპოლიტიკა, თავდაცვადაუსაფრთხოება, ტერორიზმი, პოსტ-საბჭოთაპოლიტიკა. მასნამუშევარიაქვსკვლევითპროექტებზემსოფლიოსწამყვანექსპერტებთანთავდაცვისა დაუსაფრთხოებისდარგში. ნათია ამჟამადმუშაობსცნობილიგამოცემასანდეითაიმსისრედაქტორთანკვლევითპროექტებზე. ისასევემუშაობდამსოფლიოშიწამყვან, დედოფალელისაბედ II-ისპატრონაჟისქვეშარსებულ თავდაცვისადაუსაფრთხოებისკვლევებისგაერთიანებულისამსახურებისსამეფოინსტიტუტ (RUSI)-ში. ნათიაფლობსექვსუცხოენას.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი