ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

ქემერტელიძე ნინო
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

n.kemertelidze@ug.edu.ge
განათლება  
მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგია - სადოქტორო - 02/17/1982 - 11/27/1987
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურა - სტაჟირება - 09/01/1975 - 06/23/1980
არნ. ჩიქობავას სახელობის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი - ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება - სადოქტორო - 09/07/1990 - 06/30/1995
პუბლიკაციები  
ადვერბიალური ეპითეტის საკითხისთვის - 1089
თვისების ატრიბუტული გამოხატვის საკითხისთვის არსებით სახელებთან და ზმნებთან - 1984
“-Ly” სუფიქსზე დასრულებული სიტყვები თანამედროვე ინგლისურ ენაში - 1984
თვისების ადიექტიური და ადვერბიალური გამოხატვა თანამედროვე ინგლისურ ენაში - 1986
ადიექტიური განსაზღვრებები, რომელთაც არ გააჩნია ადვერბიალური განსაზღვრების პარალელური ფორმები - 1986
გრამატიკული ომონიმების ფორმები თანამედროვე ინგლისურ ენაში - 1988
ფერთა აღმნიშვნელი ზედსართავი სახელები, როგორც ადიექტიური და ადვერბიალური განსაზღვრებები - 1989
სიტყვების შეფასება მათი გადატანითი მნიშველობებით გამოყენებისას - 1992
ფერთა აღმნიშვნელი სიტყვების ფილოლოგიური ტოპოლოგია და მათი მორფოლოგიური სტრუქტურა - 1992
თავისუფალი და ბმული ფერთა აღმნიშვნელი სიტყვათშეთანხმებები ფრაზეოლოგიურ ერთეულებში - 1993
ადვერბიალური ატრიბუტი როგორც ეპითეტი - 1994
"-Ly" სუფიქსზე დაბოლოებული სიტყვები როგორც ინტენსიფიკატორები - 1995
პრედიკატული განსაზღვრება-ეპითეტის ენობრივ-კომუნიკაციური ფუნქციისათვის - 1996
თეორიები ქართული დამწერლობის (ანბანის) წარმოშობის შესახებ - 1996
ფერთა აღმნიშვნელი სიტყვები ინგლისურ და ამერიკულ პოეზიაში - 2001
ინტენსიფიკაციის გამოხატვის ხარისხი - 2003
ფერთა აღმნიშვნელი სიტყვების გამოყენება ნომინატიური და გადატანითი მნიშვნელობებით - 2009
წაიკითხე და გაანალიზე - 2010
ფერთა სიმბოლიზმის საკითხი თანამედროვე ინგლისურ ენაში - 2010
გარკვეული სიტყვათა ჯგუფის სემანტიკური სტრუქტურის ანალიზი - 2010
კომპლექსური მეტაფორა - 2011
მეტაფორების კლასიფიკაცია მოულოდნელობის ხარისხის მიხედვით - 2012
რეტარდაცია და მისი კლასიფიკაცია თანამედროვე ინგლისურ ლინგვისტიკაში - 2013
სტილისტიკური გამეორება, მისი თავისებურებები და ტიპები თანამედროვე ინგლისურ ენაში - 2013
ენისა და მეტყველების დიალექტიკური ერთიანობა - 2013
ლინგვისტური დონეების ერთობლიობის მნიშვნელობა ტექსტის გააზრებისთვის - 2014
ზედსართავი სახელების მაწარმეობელი სუფიქსებისთვის (ინგლისური და ქართული მასალის შეპირისპირებითი ანალიზი) - 2015
სიტყვათა წარმოება ემურ დონეზე - 2015
ენა როგორც კომუნიკაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი საშუალება - 2015
ვიზუალური და ვერბალური კომუნიკაცია: მსგავსებები და განსხვავებები - 2016
ჟურნალისიტკის ენა ინგლისურ და ქართულ ენებში - 2017
კონფერენციები  
ლინგვისტიკის ისტორია - 12-09-1996
აკადემიური ხარისხის უზრუნველყოფა - 16-06-2003
მულტიდისციპლინარული - 29-10-2010
მულტიდისციპლინარული - 24-10-2013
მულტიდისციპლინარული - 23-10-2014
მულტიდისციპლინარული - 20-10-2015
მულტიდისციპლინარული - 27-10-2016
მულტიდისციპლინარული - 07-10-2017
კურსები  
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ცხრილი  
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217

ნინო ქემერტელიძე - ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი. აქვს
დაცული საკანდიდატო დისერტაცია ინგლისურ ფილოლოგიაში - ,,ატრიბუტის
კატეგორია თანამედროვე ინგლისურ ენაში“, სადოქტორი დისერტაცია ზოგად
ენათმეცნიერებაში - „პრედიკატული ეპითეტის ლინგვო-პოეტური მექანიზმი“.
გავლილი აქვს აშშ-ს საელჩოს მიერ დაფინანსებული 10 თვიანი ონლაინ კურსი
,,კრიტიკული აზროვნება ინგლისური ენის სწავლებისთვის (EFL)” - ორეგონის
უნივერსტეტი, აშშ. არის მრავალი საერთაშორისო პროექტის კოორდინატორი,
ევროპის სამეცნიერო ინსტიტუტის მრჩეველთა საბჭოს წევრი, ათენის განათლებისა
და კვლევის ინსტიტუტის აკადემიური წევრი, ევროპის რამდენიმე სამეცნიერო
ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი. აქვს 32 პუბლიკაცია, მათ შორის ორი მონოგრაფია.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი