ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

იზა კელენჯერიძე
მოწვეული ლექტორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
იუსტიციის უმაღლესი სკოლა - სამოსამართლო სწავლების მსმენელი - ბაკალავრი - 11/21/2017 -
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - მაგისტრი - 1998/09/01 - 2003/05/28
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის თ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი - იურიდიული - მაგისტრი - 2004/10/15 - 2006/04/11
ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი - იურიდიული - მაგისტრი - 2011/10/01 - 2012/09/17
პუბლიკაციები  
,,არასრულწლოვანთა დანაშაულობის მიზეზები და პირობები" - 2004
,,თანამედროვე გერმანიის კონსტიტუციურ-სამართლებრივი წყობა" - 2004
კონფერენციები  
,,აღსრულების შეჩერება, შეწყვეტა, გადავადება" - 01-11-2005
ტრეინინგი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესახებ - 01-12-2007
ადმინისტრაციული საჩივრის წარმოება და ინფორმაციის თავისუფლება - 01-10-2008
სამოქალაქო საქმეებზე უცხო სახელმწიფოთა სასამართლო გადაწყვეტილებების აღიარება საქართველოს სასამართლოების მიერ - 01-06-2009
ევროპული სისხლის სამართალი - 01-10-2010
სასჯელის მიზნების მნიშვნელობა სასჯელის შეფარდებისათვის და არასაპატიმრო სასჯელების როლი მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის პროცესში - 01-01-2011
ტრენერების ტრეინინგი - 01-11-2011
კურსები  
სამართლის მეთოდები-LAWB1130 (  2013/2014; )
სასჯელის შეფარდება-LAWB4180 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
სისხლის სამართალი (ზოგადი)-LAWB2120 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
სისხლის სამართალი (კერძო 1)-LAWB2210 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
სისხლის სამართალი (კერძო 2)-LAWB3120 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
სისხლის სამართლის პროცესი II-LAWB1324 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
სისხლის სამართლის პროცესი I-LAWB1323 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
სისხლის სამართლის პროცესი-LAWB2230 (  2014/2015; )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2014/2015; 2015/2016; )
შესავალი სასჯელაღსრულების სამართალში-LAWB3250 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ცხრილი  
სასჯელის შეფარდება-LAWB4180
შესავალი სასჯელაღსრულების სამართალში-LAWB3250

იზა კელენჯერიძე - საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ლექტორი 2013 წლის იანვრიდან. უძღვება სწავლების კურსებს სისხლის სამართალში, სისხლის სამართლის პროცესში, სასჯელაღსრულებით სამართალსა და სასჯელის შეფარდებაში სამართლის სკოლის საბაკალავრო პროგრამაზე. არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი სისხლის სამართლის მიმართულებით; ასევე - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სამოსამართლო სწავლების მსმენელი. სწავლობდა ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე DAAD -ის კვლევითი სტიპენდიის დაფინანსებით. გავლილი აქვს ტრენერთა ტრენინგი;ასევე სხვადასხვა ტრენინგები ადამიანის უფლებათა ევროპული სამართლის, ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებულ წარმოებასა და ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და ა.შ. იყო ევროპული სისხლის სამართლის საზაფხულო სკოლის მონაწილე (ბათუმი -ბერლინი).  ასევე ბერლინში მიღებული აქვს სამართლებრივი გერმანული ენის დიპლომი. 2014 წელს ხელმძღვანელობდა სტუდენტთა გაცვლით სემინარს თბილისსა და ბერლინში სამეცნიერო კუთხით.

იზა კელენჯერიძე ორიენტირებულია სწავლების თანამედროვე მეთოდების მაქსიმალურად გამოყენებაზე სწავლების პროცესში; მისთვის მთავარ ორიენტირს წარმოადგენს კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა და უახლესი სასამართლო პრაქტიკის გაცნობა სტუდენტებისთვის; ასევე შესაბამის საგნებში დიდ დროს უთმობს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის მიღებისთვის აუცილებელი უნარ - ჩვევების ჩამოყალიბებას და განვითარებას.

იზა კელენჯერიძე მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრში კონსულტანტისა და ადვოკატის ასისტენტად; 2005-2010 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროს რეგიონული ზედამხედველობის სამსახურის მრჩეველი; 2011 წელს იყო შპს ,,სიონი-მ“-ის იურისტი. პარალელურად კითხულობდა ლექციებს საქართელოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტებზე.

იზა კელენჯერიძეს ჩაბარებული აქვს პროკურატურის, ადვოკატთა და მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდები.  გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები თანამედროვე გერმანიის კონსტიტუციურ - სამართლებრივ წყობასა და არასრულწლოვანთა დანაშაულობის თემებზე.

 


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი