ვბრძანება #552/18

პრეზიდენტების N 430/18 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

უნივერსიტეტის მართვის დებულების პრეზიდენტებისათვის მინიჭებული უფლებამოსულების ფარგლებში, პრეზიდენტ მანანა სანაძის მიერ გაცემული მინდობილობის N 170412575 ფარგლებში, პრეზიდენტების 430/18 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის მიზნით, საქართველო ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე,   

 

vbrZaneb:

 1. 2018–2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ  N430/18 ბრძანების 1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

 

პირველკურსელთათვის და მაღალკურსელთათვის (2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულთათვის ქართულენოვანი ჯგუფებისათვის)

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

17.09.2018 – 22.09.2018

სასწავლო კვირა

2

24.09.2018 – 29.09.2018

სასწავლო კვირა

3

01.10.2018 – 06.10.2018

სასწავლო კვირა

4

08.10.2018 – 13.10.2018

სასწავლო კვირა

5

15.10.2018 – 20.10.2018

სასწავლო კვირა

6

22.10.2018 – 27.10.2018

სასწავლო კვირა

7

 

29.10.2018 – 03.11.2018

სასწავლო კვირა

8

05.11.2018 – 10.11.2018

სასწავლო კვირა

9

12.11.2018 – 17.11.2018

სასწავლო კვირა

10

 

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა

11

26.11.2018 – 01.12.2018

სასწავლო კვირა

12

03.12.2018 -08.12.2018

სასწავლო კვირა

13

10.12.2018 -15.12.2018

სასწავლო კვირა

14

17.12.2018 – 22.12.2018

სასწავლო კვირა

15

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

ფინალური გამოცდები

არდადეგები

ფინალური გამოცდები

16

14.01.2019 – 19.01.2019

ფინალური გამოცდები

17

21.01.2019 - 26.01.2019

აღდგენა

18

28.01.2019 - 02.02.2019

გადაბარება

19

04.02.2019 - 09.02.2019

11.02.2019 – 16.02.2019

გადაბარება

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

18.02.2019 – 23.02.2019

სასწავლო კვირა

2

 

 25.02.2019-02.03.2019

სასწავლო კვირა

3

04.03.2019 – 09.03.2019

სასწავლო კვირა

4

11.03.2019 – 16.03.2019

სასწავლო კვირა

5

18.03.2019 – 23.03.2019

 

სასწავლო კვირა

6

 25.03.2019 – 30.03.2019

სასწავლო კვირა

7

01.04.2019 – 06.04.2019

სასწავლო კვირა

8

 

08.04.2019 – 13.04.2019

სასწავლო კვირა

9

15.04.2019 – 20.04.2019

სასწავლო კვირა

10

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

01.05.2019 – 04.05.2019

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

11

06.05.2019 – 11.05.2019

სასწავლო კვირა

12

 

13.05.2019 – 18.05.2019

სასწავლო კვირა

13

20.05.2019 – 25.05.2019

სასწავლო კვირა

14

27.05.2019 – 01.06.2019

სასწავლო კვირა

15

 

03.06.2019 - 08.06.2019

ფინალური გამოცდა

16

10.06.2019-15.06.2019

ფინალური გამოცდა

17

 

17.06.2019 - 22.06.2019

აღდგენა

18

24.06.2019 - 29.06.2019

გადაბარება

19

01.07.2019 – 06.07.2019

08.07.2019 – 13.07.2018

გადაბარება

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისათვის (გარდა მედიცინისა)

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

01.10.2018 – 06.10.2018

სასწავლო კვირა

2

08.10.2018 – 13.10.2018

სასწავლო კვირა

3

15.10.2018 – 20.10.2018

სასწავლო კვირა

4

22.10.2018 – 27.10.2018

სასწავლო კვირა

5

29.10.2018 – 03.11.2018

სასწავლო კვირა

6

05.11.2018 – 10.11.2018

სასწავლო კვირა

7

 

12.11.2018 – 17.11.2018

სასწავლო კვირა

8

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა

9

26.11.2018 – 01.12.2018

სასწავლო კვირა

10

 

03.12.2018 -08.12.2018

სასწავლო კვირა

11

10.12.2018 -15.12.2018

სასწავლო კვირა

12

17.12.2018 – 22.12.2018

სასწავლო კვირა

13

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

სასწავლო კვირა

არდადეგები

სასწავლო კვირა

14

14.01.2019 – 19.01.2019

სასწავლო კვირა

15

21.01.2019 - 26.01.2019

ფინალური გამოცდები

16

28.01.2019 - 02.02.2019

ფინალური გამოცდები

17

 

04.02.2019 - 09.02.2019

აღდგენა

18

11.02.2019 – 16.02.2019

გადაბარება

19

      18.02.2019 – 23.02.2019

გადაბარება

 

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

25.02.2019-02.03.2019

სასწავლო კვირა

2

 04.03.2019 – 09.03.2019 

სასწავლო კვირა

3

11.03.2019 – 16.03.2019

სასწავლო კვირა

4

   18.03.2019 – 23.03.2019

სასწავლო კვირა

5

25.03.2019 – 30.03.2019

 

სასწავლო კვირა

6

 

     01.04.2019 – 06.04.2019

სასწავლო კვირა

7

08.04.2019 – 13.04.2019

სასწავლო კვირა

8

15.04.2019 – 20.04.2019

სასწავლო კვირა

9

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

      01.05.2019 – 04.05.2019

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

10

06.05.2019 – 11.05.2019

სასწავლო კვირა

11

13.05.2019 – 18.05.2019

სასწავლო კვირა

12

20.05.2019 – 25.05.2019

სასწავლო კვირა

13

27.05.2019 – 01.06.2019

სასწავლო კვირა

14

03.06.2019 - 08.06.2019

სასწავლო კვირა

15

10.06.2019-15.06.2019

ფინალური გამოცდა

16

17.06.2019 - 22.06.2019

ფინალური გამოცდა

17

24.06.2019 - 29.06.2019

აღდგენა

18

01.07.2019 – 06.07.2019

გადაბარება

19

08.07.2019 – 13.07.2019

გადაბარება

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მედიცინის სტუდენტებისათვის

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

01.10.2018 – 06.10.2018

სასწავლო კვირა

2

08.10.2018 – 13.10.2018

სასწავლო კვირა

3

15.10.2018 – 20.10.2018

სასწავლო კვირა

4

22.10.2018 – 27.10.2018

სასწავლო კვირა

5

29.10.2018 – 03.11.2018

სასწავლო კვირა

6

05.11.2018 – 10.11.2018

სასწავლო კვირა

7

 

12.11.2018 – 17.11.2018

სასწავლო კვირა

8

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა

9

26.11.2018 – 01.12.2018

სასწავლო კვირა

10

 

03.12.2018 -08.12.2018

სასწავლო კვირა

11

10.12.2018 -15.12.2018

სასწავლო კვირა

12

17.12.2018 – 22.12.2018

სასწავლო კვირა

13

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

სასწავლო კვირა

არდადეგები

სასწავლო კვირა

14

14.01.2019 – 19.01.2019

სასწავლო კვირა

15

21.01.2019 - 26.01.2019

სასწავლო კვირა

16

28.01.2019 - 02.02.2019

ფინალური გამოცდები

17

04.02.2019 - 09.02.2019

ფინალური გამოცდები

18

11.02.2019 – 16.02.2019

აღდგენა

19

      18.02.2019 – 23.02.2019

გადაბარება

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

25.02.2019-02.03.2019

სასწავლო კვირა

2

   04.03.2019 – 09.03.2019

სასწავლო კვირა

3

11.03.2019 – 16.03.2019

სასწავლო კვირა

4

  18.03.2019 – 23.03.2019

სასწავლო კვირა

5

 25.03.2019 – 30.03.2019

 

სასწავლო კვირა

6

 

     01.04.2019 – 06.04.2019

სასწავლო კვირა

7

08.04.2019 – 13.04.2019

სასწავლო კვირა

8

15.04.2019 – 20.04.2019

სასწავლო კვირა

9

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

     01.05.2019 – 04.05.2019

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

10

06.05.2019 – 11.05.2019

სასწავლო კვირა

11

13.05.2019 – 18.05.2019

სასწავლო კვირა

12

 

20.05.2019 – 25.05.2019

სასწავლო კვირა

13

27.05.2019 – 01.06.2019

სასწავლო კვირა

14

03.06.2019 - 08.06.2019

სასწავლო კვირა

15

 

10.06.2019-15.06.2019

სასწავლო კვირა

16

17.06.2019 - 22.06.2019

ფინალური გამოცდა

17

24.06.2019 - 29.06.2019

ფინალური გამოცდა

18

01.07.2019 – 06.07.2019

აღდგენა

19

08.07.2019 – 13.07.2019

გადაბარება

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მაგისტრანტთათვის შემდეგი სახით:

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

24.09.2018 – 29.09.2018

I ლექცია

2

01.10.2018 – 06.10.2018

II ლექცია, I ქვიზი

3

08.10.2018 – 13.10.2018

III ლექცია, II ქვიზი

4

15.10.2018 – 20.10.2018

IV ლექცია, III ქვიზი

5

22.10.2018 – 27.10.2018

V ლექცია, IV ქვიზი

6

29.10.2018 – 03.11.2018

VI ლექცია, V ქვიზი

7

05.11.2018 – 10.11.2018

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

12.11.2018 – 17.11.2018

შუალედური გამოცდა

9

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

VIII ლექცია, შუალედური გამოცდების აღდგენა

დასვენება

VIII ლექცია, შუალედური გამოცდების აღდგენა

10

26.11.2018 – 01.12.2018

 

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

03.12.2018 -08.12.2018

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

10.12.2018 -15.12.2018

XI ლექცია, IX ქვიზი

13

17.12.2018 – 22.12.2018

XII ლექცია, X ქვიზი

14

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

XIII ლექცია, XI ქვიზი

დასვენება

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

14.01.2019 – 19.01.2019

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

21.01.2019 - 26.01.2019

ნაშრომის პრეზენტაცია

17

28.01.2019 - 02.02.2019

ფინალური გამოცდები

18

04.02.2019 - 09.02.2019

აღდგენა/ გადაბარება

19

11.02.2019 – 16.02.2019

18.02.2019 – 23.02.2019

გადაბარება

არდადეგები

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

   25.02.2019-02.03.2019

I ლექცია

2

04.03.2019 – 09.03.2019

II ლექცია, I ქვიზი

3

11.03.2019 – 16.03.2019

III ლექცია, II ქვიზი

4

     18.03.2019 – 23.03.2019

IV ლექცია, III ქვიზი

5

  25.03.2019 – 30.03.2019

V ლექცია, IV ქვიზი

6

01.04.2019 – 06.04.2019

VI ლექცია, V ქვიზი

7

08.04.2019 – 13.04.2019

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

      15.04.2019 – 20.04.2019

შუალედური გამოცდა

9

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

01.05.2019 – 04.05.2019

VIII ლექცია

აღდგომის არდადეგები
VIII ლექცია

10

  06.05.2019 – 11.05.2019

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

13.05.2019 – 18.05.2019

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

20.05.2019 – 25.05.2019

XI ლექცია, IX ქვიზი

13

27.05.2019 – 01.06.2019

XII ლექცია, X ქვიზი

14

03.06.2019-08.06.2019

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

10.06.2019-15.06.2019

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

17.06.2019 - 22.06.2019

ნაშრომების პრეზენტაცია

17

24.06.2019 - 29.06.2019

ფინალური გამოცდები

18

01.07.2019 – 06.07.2019

აღდგენა/გადაბარება

19

   08.07.2019 - 13.07.2019

გადაბარება

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი დოქტორანტებისთვის შემდეგი სახით:

 

პირველი სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

17.09.2018 – 22.09.2018

2

24.09.2018 – 29.09.2018

3

01.10.2018 – 06.10.2018

4

08.10.2018 – 13.10.2018

5

15.10.2018 – 20.10.2018

6

22.10.2018 – 27.10.2018

7

29.10.2018 – 03.11.2018

8

05.11.2018 – 10.11.2018

9

12.11.2018 – 17.11.2018

10

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

11

26.11.2018 – 01.12.2018

12

03.12.2018 -08.12.2018

13

10.12.2018 -15.12.2018

14

17.12.2018 – 22.12.2018

15

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

16

14.01.2019 – 19.01.2019

17

21.01.2019 - 26.01.2019

18

28.01.2019 - 02.02.2019

19

04.02.2019 - 09.02.2019

20

11.02.2019 – 16.02.2019

21

                        18.02.2019 – 23.02.2019

22

25.02.2019-02.03.2019

მეორე სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

04.03.2019 – 09.03.2019

2

11.03.2019 – 16.03.2019

3

                         18.03.2019 – 23.03.2019

4

                        25.03.2019 – 30.03.2019

5

01.04.2019 – 06.04.2019

6

08.04.2019 – 13.04.2019

7

                        15.04.2019 – 20.04.2019

8

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019 (სააღდგომო არადადეგები)

01.05.2019 – 04.05.2019

9

  06.05.2019 – 11.05.2019

10

13.05.2019 – 18.05.2019

11

20.05.2019 – 25.05.2019

12

27.05.2019 – 01.06.2019

13

03.06.2019-08.06.2019

14

10.06.2019-15.06.2019

15

17.06.2019 - 22.06.2019

16

24.06.2019 - 29.06.2019

17

01.07.2019 – 06.07.2019

18

                         08.07.2019 - 13.07.2019

19

15.07.2019 – 20.07.2019

20

22.07.2019 – 27.07.2019

21

                        29.07.2019 – 03.08.2019

22

   1. – 10.08.2019

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მასწავლებლების ერთწლიანი მოსამზადებელი პროგრამისათვის შემდეგი სახით:

 

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

24.09.2018 – 29.09.2018

სალექციო კვირა

2

01.10.2018 – 06.10.2018

სალექციო კვირა

3

08.10.2018 – 13.10.2018

სალექციო კვირა

4

15.10.2018 – 20.10.2018

სალექციო კვირა

5

22.10.2018 – 27.10.2018

სალექციო კვირა

6

29.10.2018 – 03.11.2018

სალექციო კვირა

7

05.11.2018 – 10.11.2018

სალექციო კვირა

8

12.11.2018 – 17.11.2018

სალექციო კვირა

9

19.11.2018 – 24.11.2018

23.11.2018

25.11.2018

სალექციო კვირა

დასვენება

სალექციო კვირა

10

26.11.2018 – 01.12.2018

 

სალექციო კვირა

11

03.12.2018 -08.12.2018

სალექციო კვირა

12

10.12.2018 -15.12.2018

სალექციო კვირა

13

17.12.2018 – 22.12.2018

სალექციო კვირა

14

24.12.2018 - 27.12.2018

28.12.2018 – 09.01.2019

11.01.2019 – 12.01.2019

ნაშრომის პრეზენტაცია

დასვენება

ნაშრომის პრეზენტაცია

15

14.01.2019 – 19.01.2019

ფინალური გამოცდები

16

21.01.2019 - 26.01.2019

აღდგენა

17

28.01.2019 - 02.02.2019

გადაბარება

 

2018–2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

   25.02.2019-02.03.2019

სალექციო კვირა

2

04.03.2019 – 09.03.2019

სალექციო კვირა

3

11.03.2019 – 16.03.2019

სალექციო კვირა

4

     18.03.2019 – 23.03.2019

სალექციო კვირა

5

  25.03.2019 – 30.03.2019

სალექციო კვირა

6

01.04.2019 – 06.04.2019

სალექციო კვირა

7

08.04.2019 – 13.04.2019

სალექციო კვირა

8

      15.04.2019 – 20.04.2019

სალექციო კვირა

9

22.04.2019 – 23.04.2019

24.04.2019 – 30.04.2019

01.05.2019 – 04.05.2019

სალექციო კვირა

აღდგომის არდადეგები

სალექციო კვირა

10

  06.05.2019 – 11.05.2019

სალექციო კვირა

11

13.05.2019 – 18.05.2019

სალექციო კვირა

12

20.05.2019 – 25.05.2019

სალექციო კვირა

13

27.05.2019 – 01.06.2019

სალექციო კვირა

14

03.06.2019-08.06.2019

ნაშრომების პრეზენტაცია

15

10.06.2019-15.06.2019

ფინალური გამოცდები

16

17.06.2019 - 22.06.2019

აღდგენა

17

24.06.2019 - 29.06.2019

გადაბარება

 

 1. დაინტერესებული პირებისათვის ბრძანების კანონით დადგენილი წესით გაცნობა დაევალოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსს (თ. ლაგვილავა).
 2. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით გაცნობიდან  ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6).

პრეზიდენტი გიული ალასანია

რექტორი კონსტანტინე თოფურია


ბრძანება №301/19

 

2019–2020 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ

 

უნივერსიტეტის მართვის დებულებით პრეზიდენტებისათვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში (მუხლი 2), პრეზიდენტ მანანა სანაძის მიერ გაცემული მინდობილობის N 170412575 ფარგლებში, უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს # 31/19 ოქმის (15.05.2019) საფუძველზე: საქართველოს უნივერსიტეტის 292/19 ბრძანების საფუძველზე,

 

ვბრძანებ:

 

 1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი საბაკალავრო, სამაგისტრო, ერთსაფეხურიანი, მასწავლებლების ერთწლიანი პროგრამისა და სადოქტორო სწავლების სტუდენტებისთვის შემდეგი სახით:

 

  1. პირველკურსელთათვის და მაღალკურსელთათვის (2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხულთათვის ქართულენოვანი ჯგუფებისათვის)

 

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

16.09.2019 – 21.09.2019

სასწავლო კვირა

2

23.09.2019 – 28.09.2019

სასწავლო კვირა

3

30.09.2019 – 05.10.2019

სასწავლო კვირა

4

07.10.2019 – 12.10.2019

სასწავლო კვირა

5

14.10.2019 – 19.10.2019

სასწავლო კვირა

6

21.10.2019 – 26.10.2019

სასწავლო კვირა

7

 

28.10.2019 – 02.11.2019

სასწავლო კვირა

8

04.11.2019 – 09.11.2019

სასწავლო კვირა

9

11.11.2019 – 16.11.2019

სასწავლო კვირა

10

 

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

 

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

11

25.11.2019 – 30.11.2019

სასწავლო კვირა

12

09.12.2019 – 14.12.2019

სასწავლო კვირა

13

16.12.2019 -21.12.2019

სასწავლო კვირა

14

23.12.2019 -28.12.2019

28.12.2019 – 10.01.2020

სასწავლო კვირა

საახალწლო არდადეგები

15

13.01.2020 – 18.01.2020

ფინალური გამოცდები

16

20.01.2020 - 25.01.2020

ფინალური გამოცდები

17

27.01.2020 – 01.02.2020

აღდგენა

18

03.02.2020 - 08.02.2020

გადაბარება

19

10.02.2020 - 15.02.2020

17.02.2020 - 22.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

24.02.2020 – 29.02.2020

სასწავლო კვირა

2

  02.03.2020 – 07.03.2020

სასწავლო კვირა

3

09.03.2020 -14.03.2020

სასწავლო კვირა

4

16.03.2020 – 21.03.2020

სასწავლო კვირა

5

   23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

6

  30.03.2020 – 04.04.2020

სასწავლო კვირა

7

 06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

8

 

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

9

27.04.2020 – 02.05.2020

სასწავლო კვირა

10

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

11

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

12

 

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

13

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

14

01.06.2020 – 06.06.2020

სასწავლო კვირა

15

   08.06.2020 – 13.06.2020

ფინალური გამოცდა

16

15.06.2020 - 20.06.2020

ფინალური გამოცდა

17

 

22.06.2020-27.06.2020

აღდგენა

18

29.06.2020 - 04.07.2020

გადაბარება

19

06.07.2020 - 11.07.2020

13.07.2020 – 18.07.2020

გადაბარება

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი უცხოელი სტუდენტებისათვის (გარდა მედიცინისა)

 

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

 

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

30.09.2019 – 05.10.2019

სასწავლო კვირა

2

07.10.2019 – 12.10.2019

სასწავლო კვირა

3

14.10.2019 – 19.10.2019

სასწავლო კვირა

4

21.10.2019 – 26.10.2019

სასწავლო კვირა

5

28.10.2019 – 02.11.2019

სასწავლო კვირა

6

04.11.2019 – 09.11.2019

სასწავლო კვირა

7

11.11.2019 – 16.11.2019

სასწავლო კვირა

8

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

9

25.11.2019 – 30.11.2019

სასწავლო კვირა

10

09.12.2019 – 14.12.2019

სასწავლო კვირა

11

16.12.2019 -21.12.2019

სასწავლო კვირა

12

23.12.2019 -28.12.2019

28.12.2019 – 10.01.2020

სასწავლო კვირა

საახალწლო არდადეგები

13

13.01.2020 – 18.01.2020

სასწავლო კვირა

14

20.01.2020 - 25.01.2020

სასწავლო კვირა

15

27.01.2020 – 01.02.2020

ფინალური გამოცდები

16

03.02.2020 - 08.02.2020

ფინალური გამოცდები

17

10.02.2020 - 15.02.2020

აღდგენა

18

17.02.2020 - 22.02.2020

გადაბარება

19

24.02.2020 – 29.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

02.03.2020 – 07.03.2020

სასწავლო კვირა

2

     09.03.2020 -14.03.2020

სასწავლო კვირა

3

16.03.2020 – 21.03.2020

სასწავლო კვირა

4

23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

5

   30.03.2020 – 04.04.2020

სასწავლო კვირა

6

  06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

7

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

8

27.04.2020 – 02.05.2020

სასწავლო კვირა

9

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

10

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

11

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

12

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა

13

01.06.2020 – 06.06.2020

სასწავლო კვირა

14

08.06.2020 – 13.06.2020

სასწავლო კვირა

15

15.06.2020 - 20.06.2020

ფინალური გამოცდა

16

22.06.2020-27.06.2020

ფინალური გამოცდა

17

29.06.2020 - 04.07.2020

აღდგენა

18

06.07.2020 - 11.07.2020

გადაბარება

19

13.07.2020 – 18.07.2020

გადაბარება

 

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მედიცინის სტუდენტებისათვის

 

2019 - 2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

30.09.2019 – 05.10.2019

სასწავლო კვირა

2

07.10.2019 – 12.10.2019

სასწავლო კვირა

3

14.10.2019 – 19.10.2019

სასწავლო კვირა

4

21.10.2019 – 26.10.2019

სასწავლო კვირა

5

28.10.2019 – 02.11.2019

სასწავლო კვირა

6

04.11.2019 – 09.11.2019

სასწავლო კვირა

7

11.11.2019 – 16.11.2019

სასწავლო კვირა

8

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

სასწავლო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

9

25.11.2019 – 30.11.2019

სასწავლო კვირა

10

09.12.2019 – 14.12.2019

სასწავლო კვირა

11

16.12.2019 -21.12.2019

სასწავლო კვირა

12

23.12.2019 -28.12.2019

28.12.2019 – 10.01.2020

სასწავლო კვირა

 საახალწლო არდადეგები

13

13.01.2020 – 18.01.2020

სასწავლო კვირა

14

20.01.2020 - 25.01.2020

სასწავლო კვირა

15

27.01.2020 – 01.02.2020

სასწავლო კვირა

16

03.02.2020 - 08.02.2020

ფინალური გამოცდები

17

10.02.2020 - 15.02.2020

ფინალური გამოცდები

18

17.02.2020 - 22.02.2020

აღდგენა

19

24.02.2020 – 29.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

02.03.2020 – 07.03.2020

სასწავლო კვირა

2

 09.03.2020 -14.03.2020

სასწავლო კვირა

3

16.03.2020 – 21.03.2020

სასწავლო კვირა

4

23.03.2020 – 28.03.2020

სასწავლო კვირა

5

   30.03.2020 – 04.04.2020

 

სასწავლო კვირა

6

  06.04.2020 – 11.04.2020

სასწავლო კვირა

7

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

სასწავლო კვირა

აღდგომის არდადეგები

საწავლო კვირა

8

27.04.2020 – 02.05.2020

სასწავლო კვირა

9

04.05.2020 – 09.05.2020

სასწავლო კვირა

10

11.05.2020 – 16.05.2020

სასწავლო კვირა

11

18.05.2020 – 23.05.2020

სასწავლო კვირა

12

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სასწავლო კვირა

დასვენება

სასწავლო კვირა (აღდგენა)

13

01.06.2020 – 06.06.2020

სასწავლო კვირა

14

08.06.2020 – 13.06.2020

სასწავლო კვირა

15

15.06.2020 - 20.06.2020

სასწავლო კვირა

16

22.06.2020-27.06.2020

ფინალური გამოცდა

17

29.06.2020 - 04.07.2020

ფინალური გამოცდა

18

06.07.2020 - 11.07.2020

აღდგენა

19

13.07.2020 – 18.07.2020

გადაბარება

 

 

                დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მაგისტრანტთათვის შემდეგი სახით:

 

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

30.09.2019 – 05.10.2019

I ლექცია

2

07.10.2019 – 12.10.2019

II ლექცია, I ქვიზი

3

14.10.2019 – 19.10.2019

III ლექცია, II ქვიზი

4

21.10.2019 – 26.10.2019

IV ლექცია, III ქვიზი

5

28.10.2019 – 02.11.2019

V ლექცია, IV ქვიზი

6

04.11.2019 – 09.11.2019

VI ლექცია, V ქვიზი

7

11.11.2019 – 16.11.2019

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

შუალედური გამოცდა

დასვენება

აღდგენა

9

25.11.2019 – 30.11.2019

VIII ლექცია, შუალედური გამოცდების აღდგენა

10

09.12.2019 – 14.12.2019

 

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

16.12.2019 -21.12.2019

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

23.12.2019 -28.12.2019

28.12.2019 – 10.01.2020

XI ლექცია, IX ქვიზი

საახალწლო არდადეგები

13

13.01.2020 – 18.01.2020

XII ლექცია, X ქვიზი

14

20.01.2020 - 25.01.2020

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

27.01.2020 – 01.02.2020

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

03.02.2020 - 08.02.2020

ნაშრომის პრეზენტაცია

17

10.02.2020 - 15.02.2020

ფინალური გამოცდები

18

17.02.2020 - 22.02.2020

აღდგენა/ გადაბარება

19

24.02.2020 – 29.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

02.03.2020 – 07.03.2020

I ლექცია

2

    09.03.2020 -14.03.2020

II ლექცია, I ქვიზი

3

16.03.2020 – 21.03.2020

III ლექცია, II ქვიზი

4

23.03.2020 – 28.03.2020

IV ლექცია, III ქვიზი

5

   30.03.2020 – 04.04.2020

V ლექცია, IV ქვიზი

6

  06.04.2020 – 11.04.2020

VI ლექცია, V ქვიზი

7

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

VII ლექცია, VI ქვიზი

აღდგომის არდადეგები

VII ლექცია, VI ქვიზი

8

27.04.2020 – 02.05.2020

შუალედური გამოცდა

9

04.05.2020 – 09.05.2020

VIII ლექცია

10

11.05.2020 – 16.05.2020

IX ლექცია, VII ქვიზი

11

18.05.2020 – 23.05.2020

X ლექცია, VIII ქვიზი

12

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

XI ლექცია, IX ქვიზი

დასვენება

XI ლექცია, IX ქვიზი (აღდგენა)

 

13

01.06.2020 – 06.06.2020

XII ლექცია, X ქვიზი

14

08.06.2020 – 13.06.2020

XIII ლექცია, XI ქვიზი

15

15.06.2020 - 20.06.2020

XIV ლექცია, XII ქვიზი

16

22.06.2020-27.06.2020

ნაშრომების პრეზენტაცია

17

29.06.2020 - 04.07.2020

ფინალური გამოცდები

18

06.07.2020 - 11.07.2020

აღდგენა/გადაბარება

19

13.07.2020 – 18.07.2020

გადაბარება

 

 

 1. დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი დოქტორანტებისთვის შემდეგი სახით:

 

პირველი სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

16.09.2019 – 21.09.2019

2

23.09.2019 – 28.09.2019

3

30.09.2019 – 05.10.2019

4

07.10.2019 – 12.10.2019

5

14.10.2019 – 19.10.2019

6

21.10.2019 – 26.10.2019

 

7

28.10.2019 – 02.11.2019

8

04.11.2019 – 09.11.2019

9

11.11.2019 – 16.11.2019

10

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019 დასვენება

24.11.2019 აღდგენა

11

25.11.2019 – 30.11.2019

12

09.12.2019 – 14.12.2019

13

16.12.2019 -21.12.2019

14

23.12.2019 -28.12.2019

28.12.2019 – 10.01.2020 -საახალწლო არდადეგები

15

13.01.2020 – 18.01.2020

16

20.01.2020 - 25.01.2020

17

27.01.2020 – 01.02.2020

18

03.02.2020 - 08.02.2020

19

10.02.2020 - 15.02.2020

20

17.02.2020 - 22.02.2020

21

24.02.2020 – 29.02.2020

22

02.03.2020 – 07.03.2020

მეორე სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

1

09.03.2020 -14.03.2020

2

16.03.2020 – 21.03.2020

3

23.03.2020 – 28.03.2020

4

30.03.2020 – 04.04.2020

5

06.04.2020 – 11.04.2020

6

 13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020 - აღდგომის არდადეგები

22.04.2020 – 25.04.2020

7

27.04.2020 – 02.05.2020

8

04.05.2020 – 09.05.2020

9

11.05.2020 – 16.05.2020

10

18.05.2020 – 23.05.2020

11

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020 - დასვენება

31.05.2020 - აღდგენა

12

01.06.2020 – 06.06.2020

13

08.06.2020 – 13.06.2020

14

15.06.2020 - 20.06.2020

15

22.06.2020-27.06.2020

16

29.06.2020 - 04.07.2020

17

06.07.2020 - 11.07.2020

18

13.07.2020 – 18.07.2020

19

20.07.2020 – 25.07.2020

20

27.07.2020 – 01.08.2020

21

 03.08.2020 – 08.08.2020

22

10.08.2020 – 15.08.2020

 

დამტკიცდეს აკადემიური კალენდარი მასწავლებლების ერთწლიანი მოსამზადებელი პროგრამისათვის შემდეგი სახით:

 

2019–2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

16.09.2019 – 21.09.2019

სალექციო კვირა

2

23.09.2019 – 28.09.2019

სალექციო კვირა

3

30.09.2019 – 05.10.2019

სალექციო კვირა

4

07.10.2019 – 12.10.2019

სალექციო კვირა

5

14.10.2019 – 19.10.2019

სალექციო კვირა

6

21.10.2019 – 26.10.2019

სალექციო კვირა

7

  28.10.2019 – 02.11.2019

სალექციო კვირა

8

04.11.2019 – 09.11.2019

სალექციო კვირა

9

11.11.2019 – 16.11.2019

სალექციო კვირა

10

 

18.11.2019 – 24.11.2019

23.11.2019

24.11.2019

 

სალექციო კვირა

დასვენება (გიორგობა)

სალექციო კვირა (აღდგენა)

11

25.11.2019 – 30.11.2019

სალექციო კვირა

12

09.12.2019 – 14.12.2019

სალექციო კვირა

13

16.12.2019 -21.12.2019

სალექციო კვირა

14

23.12.2019 -28.12.2019

28.12.2019 – 10.01.2020

ნაშრომის პრეზენტაცია

საახალწლო არადადეგები

15

13.01.2020 – 18.01.2020

ფინალური გამოცდები

16

20.01.2020 - 25.01.2020

აღდგენა

17

27.01.2020 – 01.02.2020

გადაბარება

 

2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

სასწავლო კვირა

თარიღი

განმარტება

1

24.02.2020 – 29.02.2020

სალექციო კვირა

2

  02.03.2020 – 07.03.2020

სალექციო კვირა

3

09.03.2020 -14.03.2020

სალექციო კვირა

4

16.03.2020 – 21.03.2020

სალექციო კვირა

5

   23.03.2020 – 28.03.2020

სალექციო კვირა

6

  30.03.2020 – 04.04.2020

სალექციო კვირა

7

06.04.2020 – 11.04.2020

სალექციო კვირა

8

 

13.04.2020 – 14.04.2019

15.04.2020 -21.04.2020

22.04.2020 – 25.04.2020

სალექციო კვირა

სააღდგომო არადადეგები

სალექციო კვირა

9

27.04.2020 – 02.05.2020

სალექციო კვირა

10

04.05.2020 – 09.05.2020

სალექციო კვირა

11

11.05.2020 – 16.05.2020

სალექციო კვირა

12

18.05.2020 – 23.05.2020

სალექციო კვირა

13

25.05.2020 – 30.05.2020

26.05.2020

31.05.2020

სალექციო კვირა

დასვენება

 სალექციო კვირა

(აღდგენა)

14

01.06.2020 – 06.06.2020

ნაშრომების პრეზენტაცია

15

 

08.06.2020 – 13.06.2020

ფინალური გამოცდები

16

15.06.2020 - 20.06.2020

აღდგენა

17

      22.06.2020-27.06.2020

გადაბარება

 

 1. დაინტერესებული პირებისათვის ბრძანების კანონით დადგენილი წესით გაცნობა დაევალოს სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსს (თ. ლაგვილავა).
 2. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით გაცნობიდან  ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6).

პრეზიდენტი  გიული ალასანია

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ეკატერინე თოფურიაჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი