საქართველოს უნივერსიტეტი

უსდ კოდი:

121
  • 100 000 ლარიანი ფონდი გრანტიანი პირველკურსელებისთვის, (თანხა გადანაწილდება სწავლის დაწყებისთანავე, თავისუფალი მოხმარებისთვის).

  • 100% გრანტის მიღების შემთხვევაში - 0 ლარი;
    70% - 675 ლარი;
    50% - 1125 ლარი.

  • 10 ნაწილად გადახდა ყველა პროგრამაზე.

სამართლის სკოლა

სწავლის საფასური:OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia

STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia