სტაჟირების პროგრამა
2 September 2023
საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ადამიანის უფლებების ცენტრს, ნინო ლომჯარია უხელმძღვანელებს.
1 September 2023
ცვიკაუს გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი
1 September 2023
გერმანულ-ქართული სკოლა სისხლის სამართალში
20 July 2023
ბლოკჩეინ-საზოგადოების კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებულ კონფერენცია
20 July 2023
TOLES-ის სამართლებრივი ინგლისური ენის ცენტრი.
5 June 2023
ტრენინგი-"სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები - ქართული და საერთაშორისო პრაქტიკა".
23 April 2023
ვილემ ს. ვისის სახელობის საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის იმიტირებული პროცესის შეჯიბრი.
10 April 2023
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის იმიტირებული სასამართლო შეჯიბრი (CEEMC)
31 March 2023
ანა ხურციძე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრად მეორე ვადით აირჩიეს.
14 December 2021


OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia

STAY INFORMED
Stay connected and get the latest information
SUBSCRIBE
OUR SOCIAL NETWORKS
UG
CONTACT
Address: 77a, M. Kostava str. Tbilisi, 0171, Georgia Tel: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
ADDITIONAL LINKS
All Rights Reserved. Copyright © 2018 The University of Georgia