ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა ზავრადაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
მედიცინის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - სამკურნალო - ბაკალავრი - 1976-01-09 - 1982-01-07
ბირმინგემის უნივერსიტეტის - ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი - ხარისხის გარეშე - 2007-01-03 - 2009-01-03
იურისტთა ინდოეთის ასოციაცია, - ფსიქიკური ჯანმრთელობა და კანონმდებლობა - ხარისხის გარეშე - 2008-01-03 - 2009-01-03
უნივერსიტეტი ნოვა - სამედიცინო ფაკულტეტი - მაგისტრი - 2010-01-03 - 2012-01-03
საქართველოს უნივერსიტეტი - ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა - დოქტორი - 2018-01-19 - 2021-12-30
პუბლიკაციები  
“Is the implementation of assertive community treatment in a low-income country feasible? The experience of Tbilisi” - 2009
Assessing the Need for a Protected Living Environment among Severely Mentally Ill Adults in the Republic of Georgia (CJMH-2013-0023) - 2013
A blind spot on the global mental health map: a scoping review of 25 years’ development of mental health care for people with severe mental illnesses in central and eastern Europe - 2017
ფსიქიკური აშლილობის შფასება და მკურნალობა პენიტენციურ სისტემაში, მ იმოხილვა - 2018
ფსიქიკური აშლილობა და ძალადობა -კლინიკური და სოციალური რისკფაქტორების კავშირი სასამართლო ფსიქიატრიულ პრაქტიკაში. მიმოხილვა - 2020
ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფსიქო-სოციალური საჭიროებები ქალ პატიმრებში - 2020
ქმედუნარიანობის რეფორმის პრაქტიკაში განხორციელების სირთულეები ფსიქიატრის თვალთახედვიდან - 2020
ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ძალადობა-მულტიდისციპლინური მიდგომა - 2021
ძალადობრივ ქცევასთან დაკავშირებული კლინიკური და სოციალური ფაქტორები. - 2021
შფოთვითი და შიშთან დაკავშირებული აშლილობები - 2021
არანებაყოფლობითი მკურნალობა ფსიქიატრიაში - არსებული პრაქტიკა და ეთიკური საკითხები ანალიტიკური ანგარიში - 2021
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების დეინსტიტუციონალიზაცია - საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოს კონტექსტი ანალიტიკური ანგარიში - 2021
ძალადობრივ ქცევასთან დაკავშირებული კლინიკური ფაქტორები - 2022
Risk factors for serious violence in persons with schizophrenia - 2022
შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებში სერიოზული ძალადობის რისკის ფაქტორები - 2022
იმპულსის კონტროლის და ადიქციური ქცევითი აშლილობები - 2023
ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხარისხისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოში - 2023
კონფერენციები  
- 01-01-1900
- 01-01-1900
- 01-01-1900
- 01-01-1900
- 01-01-1900
EPA Congress - 03-03-2016
EPA Congress - 03-03-2016
WPA Regional Conference - 01-04-2016
ECNP congress - 01-03-2017
EPA Congress - 03-03-2018
ECNP Congress - 03-10-2018
Modern Achievements in Clinical Medicine, I international conference - 01-10-2019
EPA Congress - 04-07-2020
ფსიქიატრთა ყრილობა - 28-05-2021
საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია ბიომედიცინაში - 18-07-2021
ევროპის ფსიქიატრთა ასოციაცია - 04-06-2022
WPA თემატური კონგრესი - 14-10-2022
ფსიქიატრთა ყრილობა - 30-05-2023
VIII საერთაშორისო კონფერნეცია: ნეიროგამოწვევები 2023 მტკიცებითი და პერსონალური მედიცინის ეპოქაში - 16-09-2023
23-ე ფსიქიატრიის მსოფლიო კონგრესი - 28-09-2023
სამეცნიერო პროექტები  
Project Title: „Transforming Social Protection for Persons with Disabilities in Georgia” -
-
ჯანმო, პროექტი: – ფსიქიატრიულიდაწესებულებების ხარისხის შეფასება ევროპის რეგიონში - 2019
Nothing About Us Without us" - A way to independent Living - 2019
project “Dealing with mental health consequences of COVID-19 pandemic on the Primary Health Care Level in Georgia (DeMCOV-PHC)“ - 2019
ევროპის საბჭო, პროექტი: მოზარდთა და მოზრდილ დაკავებულთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხარდაჭერა: - 2020
ევროპის საბჭო, პროექტი: ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ციხეში - 2021
ევროპის საბჭო, პროექტი: ადამიანის უფლებებისა და ჯანდაცვის ხელშეწყობის გაძლიერება პენიტენციურ სისტემაში - 2022
კურსები  
კლინიკური უნარ-ჩვევები III-MD236280E (  2023/2024; )
ფსიქიატრია და კლინიკური ფსიქოლოგია-MD5230E (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ფსიქიატრია და კლინიკური ფსიქოლოგია-nMD235230E (  2023/2024; )
ფსიქიატრია-PSYM5210 (  2022/2023; 2023/2024; )
ფსიქოფარმაკოლოგია-PSYM5253 (  2023/2024; )
ცხრილი  
კლინიკური უნარ-ჩვევები III-MD236280E
ფსიქიატრია და კლინიკური ფსიქოლოგია-nMD235230E
ფსიქოფარმაკოლოგია-PSYM5253
ნანა ზავრადაშვილი მიმართულება: ფსიქიატრია მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი საერთაშორისო მაგისტრი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკასა და სერვისებში ნანა ზავრადაშვილი არის საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის კონსულტანტი ფსიქიატრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური ფსიქიატრიის სამაგისტრო კურსის ლექტორი. აქვს პრაქტიკული მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, აქტიურად ეწევა პედაგოგიურ და პროფესიულ საქმიანობას. სხვადასხვა წლებში იყო ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის კონსულტანტი ფსიქიატრი, აკად. ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრის ფსიქიატრი, ფსიქიატრიის სარეზიდენტო პროგრამის კოორდინატორი, კოალიცია “ადამიანის უფლებები ჯამრთელობის დაცვის სფეროში” აღმასრულებელი დირექტორი. როგორც ადგილობრივი ექსპერტი და მოწვეული ტრენერი ჩართულია ევროსაბჭოს პროექტებში, რომელთა მიზანია პენიტენციურ და პოლიციის სისტემაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის განმტკიცება/გაძლიერება და შესაბამისი პოლიტიკის განვითარება. ნანა ზავრადაშვილი აქტიურად ეწევა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. მისი კვლევითი სფეროებია ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ადამიანის უფლებები, ფსიქიატრიული ზრუნვის ხარისხი, რისკის შეფასება და ძალადობის მართვა ფსიქიატრიაში. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და სერვისების საერთაშორისო მაგისტრის ხარისხი ნანა ზავრადაშვილს საშუალებას აძლევს ჩართული იყოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული პოლიტიკის შემუშავების პროცესში: კერძოდ, მონაწილეობდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიული გეგმის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტანდარტების შემუშავებაში, კოორდინირებდა ფსიქიატრიული დახმარების ხარისხისა და ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შეფასებას საქართველოს ყველა ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. არის 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი/თანაავტორი, ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების აქტიური მონაწილე და მომხსენებელი, გავლილი აქვს სხვადასხვა სახის ტრენინგები ადგილობრივ და საერთაშირისო ორგანიზაციებში, ასევე თავად უძღვება კვალიფიკაციის ასამაღლებელ ტრენინგ კურსებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი