ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დებულებები, წესები, რეგულაციები

საუნივერსიტეტო დებულებები, რეგულაციები, ბრძანებებისაქართველოს უნივერსიტეტის მისია
GEO სტრუქტურა
მართვის დებულება
ბიზნესუწყვეტობის გეგმა
UG სტრატეგიული გეგმა 2023-2030
ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიული მოკლევადიანი გეგმა (2019-2022)
საქართველოს უნივერსიტეტის სტრატეგიული დაგეგმარების მეთოდოლოგია
საქართველოს უნივერსიტეტის შინაგანაწესი
ბიუჯეტის დებულება
სამართლებრივი აქტის მომზადების და გამოცემის ზოგადი წესები
მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა
ინტერნაციონალიზაციის მოკლევადიანი სტრატეგიული გეგმა 2024-2027
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების წესი
კრედიტების აღიარების წესი
ღირსების კოდექსი
შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო ნაშრომის/პროექტის შესრულების ინსტრუქცია
რეზიდენტურის დებულება
დოქტორანტურის დებულება
ინგლისური B2 დონის გაცემის წესი
საბაკალავრო სწავლების დებულება
სამაგისტრო სწავლების დებულება
საბაკალავრო პროექტი არქიტექტურაში
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო ნაშრომის/პროექტის შესრულების ინსტრუქცია
ეროვნული და სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვის წესი
ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამის პროექტის გაფორმების წესი, კომპონენტები და შეფასების კრიტერიუმები
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ტექნიკური გაფორმების და შეფასების წესი
სამაგისტრო პროექტი განათლების ადმინისტრირებაში
სამართლის სკოლაში სამაგისტრო ნაშრომის-პროექტის შესრულებისა და შეფასების წესი
საუნივერსიტეტო ნაშრომის APA სტილის მოთხოვნათა დაცვით გაფორმების შესახებ ინსტრუქცია
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია
სტომატოლოგიის ერთსაფეხუარიანი პროგრამის სასწავლო პროცესის ორგანიზების თავისებურების შესახებ
სამედიცინო პროგრამებისთვის შეფასების სისტემა
სასერთიფიკატო კურსის დებულება
საგანმანათლებლო პროგრამის დებულება
აკადემიური კეთილსინდისიერების პოლიტიკა
სამეცნიერო ინსტიტუტი
სამეცნიერო პერსონალის პროდუქტიულობის შეფასების სისტემა
ვლადიმერ სანაძის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის დებულება
ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის დებულება
საუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსის დებულება
სამეცნიერო მივლინების წესი
პერსონალის დებულება
ბიბლიოთეკის დებულება
საქმის წარმოების წესი
საუნივერსიტეტო რესურსებით სარგებლობის წესი
სტუდენტურ საქმეთა ცენტრის დებულება
შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტი
საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა
სახანძრო უსაფრთხოების წესი
შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დებულება
შრომის უსაფრთხოების წესი


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი