ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ბაჩანა ჯიშკარიანი
პროფესორი
ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი
დოქტორი
სამართლის დეპარტამენტი
,სამართლის სკოლა


პუბლიკაციები  
ორმაგი დასჯის აკრძალვა (ne bis in idem) ევროკავშირის ფარგლებში - 2009
სისხლისსამართლებრივი ინტეგრაცია ევროგაერთიანების/ევროკავშირის ფარგლებში (ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მე-3 აბზაცზე განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით) - 2010
ევროპული სამართალი და მისი გავლენა ნაციონალურ სისხლის სამართალზე - 2010
სისხლისსამართლებრივი ჰარმონიზაციის კომპეტენცია ევროკავშირის საქმიანობის წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე მუხლის მიხედვით - 2011
სიცოცხლის უფლების აბსოლუტური დაცვა და თვითმკვლელობის პრობლემატიკა გერმანული სისხლის სამართლის მიხედვით - 2012
Die Bedeutung des Europäischen Strafrechts und sein Einfluss in Georgien - 2013
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და მისი კომპეტენცია - 2013
კაზუსები სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში - 2015
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი-დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ - 2016
რელიგიური წინადაცვეთა და ჯანმრთელობის დაზიანება-ბავშვის ინტერესების თუ რელიგიური ტრადიციების უპირატესი დაცვა? - 2016
ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია-ზოგადი მიმოხილვა - 2017
ევროპული სისხლის სამართალი ევროკავშირის ფარგლებში - 2018
დანაშაული და სასჯელი - 2018
ადევნება, როგორც სისხლისსამართლებრივი შემადგენლობა - 2018
სისხლის სამართალი და ადამიანის უფლებები - 2019
სტამბულის კონვენცია და მისი გავლენები ქართულ სისხლის სამართალზე - 2019
ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე - 2019
ნარკოტიკული დანაშაული - 2020
სქესობრივი დანაშაულები - 2020
თანამედროვე სისხლის სამართლის პოლიტიკა საქართველოში: გააზრებული ცვლილებები თუ ნაჩქარევი რეაქციები ცალკეულ გამოწვევებზე - 2020
თვითმკვლელობაში დახმარების სისხლისსამართლებრივი დასჯადობის პრობლემატიკა გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში - 2020
კაზუსები სისხლის სამართლის კერძო ნაწილში-დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ - 2021
გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები საქართველოში (სისხლისსამართლებრივი ასპექტების გათვალისწინებით) - 2021
სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ქართულ და გერმანულ სისხლის სამართალში – მოკლე შედარებითი ანალიზი - 2022
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი-დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ, სახელმძღვანელო - 2022
ადევნება ქართულ სისხლის სამართალში - 2023
კონფერენციები  
სისხლის სამართლის დოგმატიკა - 01-07-2009
თავისუფლება, სამართალი და საკუთრება - 01-02-2010
პრეზენტაციის მეთოდები და დიდაქტიკური საფუძვლები - 01-04-2010
სემინარი ლიბერალიზმზე - 01-04-2010
დოქტორანტების კოლოკვიუმი - 01-05-2010
გერმანიის საგარეო პოლიტიკა და თანამშრომლობა განვითარების სფეროში - 01-05-2011
PR-კომუნიკაცია - 01-07-2011
სახელმწიფოს სისხლისსამართლებრივი დაცვა - 01-07-2013
სამართლის ტრანსფორმაცია - 03-07-2014
ევროპული და ამერიკული გავლენები ქართულ სისხლის სამართალზე - 01-01-2015
ქართულ-გერმანული სამართლის დიალოგი - 01-01-2017
საერთაშორისო და ევროპული გავლენები ქართულ სისხლის სამართლის პროცესზე - 01-01-2018
კურსები  
ევროპული სისხლის სამართალი და ლისაბონის ხელშეკრულება-LAWCR5330 (  2013/2014; 2019/2020; 2023/2024; )
ევროპული სისხლის სამართალი-LAWB4266 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2021/2022; )
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში-LAWB4277 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; 2023/2024; )
ნარკოტიკული დანაშაული და სისხლის სამართლის პოლიტიკა-LAWCR5192 (  2021/2022; 2023/2024; )
სადისერტაციო ნაშრომი-LAWPHD9090 (  2016/2017; )
სამაგისტრო ნაშრომი სისხლის სამართალში-LAWCR6130 (  2013/2014; )
სისხლის სამართალი (ზოგადი)-LAWB2120 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სისხლის სამართალი (კერძო 1)-LAWB2210 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სისხლის სამართალი (კერძო 2)-LAWB3120 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სისხლის სამართლის დოგმატიკა და სასამართლო პრაქტიკა-LAWCR6140 (  2013/2014; 2015/2016; 2018/2019; 2020/2021; )
სისხლის სამართლის კლინიკა-LAWB4265 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ცხრილი  
ევროპული სისხლის სამართალი და ლისაბონის ხელშეკრულება-LAWCR5330
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში-LAWB4277
სისხლის სამართალი (ზოგადი)-LAWB2120
სისხლის სამართალი (კერძო 1)-LAWB2210
სისხლის სამართალი (კერძო 2)-LAWB3120
ბაჩანა ჯიშკარიანი, LL.M (Munich) - მიუნხენის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი. ქართული, გერმანული და საერთშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები სისხლის სამართლის, საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართლის თემატიკაზე, როგორც ქართულ, ასევე გერმანულ ენებზე. მიღებული აქვს ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის, მაქს პლანკის ინსტიტუტის, რუსთაველის ფონდის, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა თუ სხვა ფონდების კვლევითი სტიპენდიები. პერიოდულად აკეთებს მოხსენებებს გერმანიის სხვადასხვა უნივერსიტეტში. ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდთან და კიოლნის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით საფუძველი ჩაუყარა ქართულ-გერმანული სამართლის დიალოგის ფორმატს. ჩართულია სხვადასხვა საგრანტო პროექტებში, რომლის ფარგლებშიც მზადდება პუბლიკაციები სისხლის სამართლის აქტუალურ საკითხებზე და იმართება საზაფხულო თუ ზამთრის სკოლები სხვადასხვა საფეხურის სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი