ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ანდრო გოგოლაძე
ასოცირებული პროფესორი
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
დოქტორი
ისტორიის დეპარტამენტი

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თსუ ისტორიის ფაკულტეტი - ბაკალავრი - 1982-09-01 - 1987-06-19
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თსუ ისტორიის ფაკულტეტი - დოქტორი - 1987-10-15 - 1990-10-15
პუბლიკაციები  
დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო მღვიმის მონასტრისადმი - 2001
იოანე პრესვიტერის ლეგენდის ისტორიული და ბიბლიური საფუძვლების შესახებ - 2005
მეფე-ხუცესის ტრანსფორმირებული ვარიანტი დე ბუას ეპისტოლეში - 2007
ზოგიერთი მოსაზრება იოანე პრესვიტერის თქმულების გენეზისის შესახებ - 2007
ფსევდოკალისთენეს „ალექსანდრიანის“ მემკვიდრეობა ძველ ქართულ მწერლობაში („ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“) - 2008
ლეგენდარული სამეფო შუა საუკუნეების ევროპულ ქრონიკებსა და რუკებში - 2009
ტერმინ ”ალექსანდრეს კარის” წარმომავლობის საკითხისათვის - 2010
ტახტის მემკვიდრეობის საკითხისათვის საქართველოში - 2011
მეფე ხუცესის ლეგენდის მონღოლური რემინისცენციები ქართულ წყაროებში - 2011
ალექსანდრე მაკედონელი და კავკასია (ბერძნულ-ქართული წყაროების შედარებითი ანალიზი) - 2011
საქართველო ჯვაროსნების ურთიერთობები ჟაკ დე ვიტრის ცნობების ფონზე - 2012
დავით აღმაშენებლის ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი - 2012
ადარბადაგანის საკითხი საქართველო-ხორეზმის ურთიერთობაში - 2012
სპარსეთში (არდაველზე) ლაშქრობის საკითხისათვის - 2013
ხორეზმული კვალი იოანე პრესვიტერის ლეგენდაში - 2014
სამხედრო საქმის ორგანიზაცია ფეოდალურ საქართველოში - 2014
საქართველოს სამეფო კარის დიპლომატიური ღონისძიებები წმინდა მიწაზე XII საუკუნის მეორე ნახევარში - 2014
საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით - 2015
შუა საუკუნეების ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის საკითხები - 2015
იოანე ბატონიშვილის ერთი ცნობის საკითხისათვის - 2018
ისტორიული ქრონიკები და ხალხური თხრობითი ტრადიცია - 2018
ალექსანდრეს მითი შუა საუკუნეების ქართულ მწერლობაში - 2018
აღმოსავლეთი და დასავლეთი ქართულ ხალხურ ზღაპრებში: ზეპირი და ლიტერატურული ტრადიციები - 2019
The interests of Western European Countries in Georgia in the context of Persian - Ottoman International Relations (40-60s of 16th Century - 2020
საქართველო XVI საუკუნის ევროპულ წყაროებში - 2021
კონსტანტინოპოლში მყოფი ფრანგი დიპლომატის ჟუიეს ცნობები საქართველოს შესახებ - 2021
საქართველოს ისტორია - მე-11 კლასის სახელმძღვანელო - 2023
თამარ მეფის ჯვრის ბუდის ქტიტორის ვინაობის საკითხისათვის - 2023
მსახურთა სოციალური წრის საკითხისათვის (შედარებითი ანალიზი ევროპელ მინისტერიალებთან) - 2023
კონფერენციები  
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია “გრიგოლ კიკნაძე - 100" (თსუ) - 01-06-2009
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური კონფერენცია - 01-10-2010
ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური კონფერენცია - 01-05-2011
სამეცნიერო კონფერენცია - 01-07-2011
საერთაშორისო ჟურნალის ხელოვნებასა და მეცნიერებებში კონფერენცია - 01-11-2011
სამეცნიერო კონფერენცია - 01-06-2012
სამეცნიერო კონფერენცია მიეძღვნა პროფესორ თამაზ ბერაძის ხსოვნას - 01-05-2013
აკადემიკოს შალავა ნუცუბიძის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია-თემაზე:რენესანსული ჰუმანიზმი - 12-12-2013
საერთაშორისო ჟურნალის - "ხელოვნება და მეცნიერება"- საერთაშორისო კონფერენცია - 01-03-2014
მედიევისტების საერთაშორისო კონგრესი - 08-07-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 30-05-2015
პროფ. თამაზ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საქართველოს უნივერისტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 06-01-2018
საქართველო და კათოლიკური სამყარო (ისტორიული და კულტურული ასპექტები - 07-06-2019
საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო, მომავალი - 26-11-2022
საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო, მომავალი - 27-11-2022
საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო, მომავალი - 07-10-2023
სამეცნიერო პროექტები  
საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით - 2013-2015
აღმოსავლეთი და დასავლეთ ქართულ ხალხურ ზღაპრებში: ზეპირი და ლიტერატურული ტრადიციები - 2016-2019
საქართველო XVI საუკუნის ევროპულ წყაროებში - 2017-2021
კურსები  
საქართველოსა და ევროპის ქვეყნების ურთიერთობები ჯვაროსნულ ხანაში-HIST3111 (  2017/2018; )
ქართული სამართლის ძეგლები და პოლიტიკური ინსტიტუტების ისტორია საქართველოში-HIST6110 (  2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1115 (  2014/2015; 2015/2016; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1119 (  2020/2021; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II-HIST1215 (  2014/2015; 2015/2016; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში-HIST1117 (  2016/2017; )
შესავალი საქართველოს ისტორიაში-HIST1230 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება-HIST1118 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება-HIST1118

ანდრო გოგოლაძე - ისტორიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი. უძღვება მსოფლიო ისტორიის, საქართველოს ისტორიის შესავლისკურსებს. ასევე ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის განყოფილებაზე სპეცკურსებს საგნებში: „საქართველოს და ევროპის ქვეყნების ურთიერთობები ჯვაროსნულ ხანაში“ და „ქართული სამართლის ძეგლები და პოლიტიკური ინსტიტუტების ისტორია საქართველოში“. 1993 წელს, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღებული აქვს ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის, აკადემიური დოქტორის ხარისხი, საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის სპეცილობით. PhD/საკანდიდატო დისერტაციის თემა: „დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმისადმი როგორც საისტორიო წყარო“. მინიჭებული კვალიფიკაცია: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი: 000154. 2002 წელს მიღებული აქვს დოცენტის სამეცნიერო-პადაგოგიური წოდება. დოცენტის ატესტატი(გა№00000560). გამოქვეყნებული აქვს მონოგრაფიები და სამეცნიერო სტატიები. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის მიმართულებებია: შუა საუკუნეების საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური ურთიერთობების, ქართული სოციალური და სამართლის სფეროს ისტორიის საკითხები.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი