ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

გოგოლაძე ანდრო
ასოცირებული პროფესორი
ხელმძღვანელი
დოქტორი
ისტორიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

განათლება  
თსუ - ისტორიის - საბაკალავრო - 1982.09.01 - 1987.06.19
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თსუ ისტორიის ფაკულტეტი - საბაკალავრო - 1982/09/01 - 1987/06/19
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თსუ ისტორიის ფაკულტეტი - სადოქტორო - 1987/10/15 - 1990/10/15
პუბლიკაციები  
2019 - აღმოსავლეთი და დასავლეთი ქართულ ხალხურ ზღაპრებში: ზეპირი და ლიტერატურული ტრადიციები  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: მონოგრაფია; გვ: 22-91
გამომცემლობა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2018 - ალექსანდრეს მითი შუა საუკუნეების ქართულ მწერლობაში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ბალკანური ეტიუდები; გვ:
გამომცემლობა: ბალკანური ეტიუდები, სერია, 2018, N 2 ISSN 2534-8574;

2018 - იოანე ბატონიშვილის ერთი ცნობის საკითხისათვის  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ანალები; გვ: 101-133
გამომცემლობა: უნივერსალი;

2018 - ისტორიული ქრონიკები და ხალხური თხრობითი ტრადიცია  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: 67-84
გამომცემლობა: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

2015 - საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით; გვ: 350
გამომცემლობა: მერიდიანი;

2015 - შუა საუკუნეების ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის საკითხები  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: შუა საუკუნეების ქართული სამხედრო ხელოვნების ისტორიის საკითხები; გვ: 1-255
გამომცემლობა: მერიდიანი;

2014 - სამხედრო საქმის ორგანიზაცია ფეოდალურ საქართველოში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი XVI; გვ: 111-123
გამომცემლობა: მწიგნობარი;

2014 - საქართველოს სამეფო კარის დიპლომატიური ღონისძიებები წმინდა მიწაზე XII საუკუნის მეორე ნახევარში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: International Journal of Multidisciplinary Thought (IJMT), 4 (4).; გვ:
გამომცემლობა: UniversityPublications.net;

2014 - ხორეზმული კვალი იოანე პრესვიტერის ლეგენდაში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; გვ: 57-83
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

2013 - სპარსეთში (არდაველზე) ლაშქრობის საკითხისათვის  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლის და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, ჟურნალი ანალები / "უნივერსალი",ტ.9; გვ: 39-64,
გამომცემლობა: "უნივერსალი", E-mail: universal@internet.ge;

2012 - ადარბადაგანის საკითხი საქართველო-ხორეზმის ურთიერთობაში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, მემატიანე;

2012 - დავით აღმაშენებლის ხელისუფლების ცენტრალიზაციის ერთი ასპექტი  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, სპეციალური გამოშვება "დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა";

2012 - საქართველო ჯვაროსნების ურთიერთობები ჟაკ დე ვიტრის ცნობების ფონზე  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: საერთაშორისო ელექტრონული ჟურნალი ხელოვნება და მეცნიერება (ISSN:1943-6114),აშშ ტომი 05, ნომერი 01;

2011 - ალექსანდრე მაკედონელი და კავკასია (ბერძნულ-ქართული წყაროების შედარებითი ანალიზი)  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: მერიდიანი;

2011 - მეფე ხუცესის ლეგენდის მონღოლური რემინისცენციები ქართულ წყაროებში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: მერიდიანი;

2011 - ტახტის მემკვიდრეობის საკითხისათვის საქართველოში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: მერიდიანი;

2010 - ტერმინ ”ალექსანდრეს კარის” წარმომავლობის საკითხისათვის  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: მწიგნობარი;

2009 - ლეგენდარული სამეფო შუა საუკუნეების ევროპულ ქრონიკებსა და რუკებში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: შაკერის გამომცემლობა, აახენი;

2008 - ფსევდოკალისთენეს „ალექსანდრიანის“ მემკვიდრეობა ძველ ქართულ მწერლობაში („ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა“)  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: მერიდიანი;

2007 - ზოგიერთი მოსაზრება იოანე პრესვიტერის თქმულების გენეზისის შესახებ  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: უნივერსალი;

2007 - მეფე-ხუცესის ტრანსფორმირებული ვარიანტი დე ბუას ეპისტოლეში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
გამომცემლობა: თსუ გამომცემლობა;

2005 - იოანე პრესვიტერის ლეგენდის ისტორიული და ბიბლიური საფუძვლების შესახებ  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: მერიდიანი;

2001 - დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიო მღვიმის მონასტრისადმი  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: თსუ გამომცემლობა;

კონფერენციები  
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია “გრიგოლ კიკნაძე - 100" (თსუ) - 01-06-2009
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური კონფერენცია - 01-10-2010
ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური კონფერენცია - 01-05-2011
სამეცნიერო კონფერენცია - 01-07-2011
საერთაშორისო ჟურნალის ხელოვნებასა და მეცნიერებებში კონფერენცია - 01-11-2011
სამეცნიერო კონფერენცია - 01-06-2012
სამეცნიერო კონფერენცია მიეძღვნა პროფესორ თამაზ ბერაძის ხსოვნას - 01-05-2013
აკადემიკოს შალავა ნუცუბიძის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია-თემაზე:რენესანსული ჰუმანიზმი - 12-12-2013
საერთაშორისო ჟურნალის - "ხელოვნება და მეცნიერება"- საერთაშორისო კონფერენცია - 01-03-2014
მედიევისტების საერთაშორისო კონგრესი - 08-07-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 30-05-2015
პროფ. თამაზ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საქართველოს უნივერისტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 06-01-2018
საქართველო და კათოლიკური სამყარო (ისტორიული და კულტურული ასპექტები - 07-06-2019
კურსები  
საქართველოსა და ევროპის ქვეყნების ურთიერთობები ჯვაროსნულ ხანაში-HIST3111 (  2017/2018;  )
ქართული სამართლის ძეგლები და პოლიტიკური ინსტიტუტების ისტორია საქართველოში-HIST6110 (  2016/2017;  2018/2019;  2019/2020;  )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1115 (  2014/2015;  2015/2016;  )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II-HIST1215 (  2014/2015;  2015/2016;  )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში-HIST1117 (  2016/2017;  )
შესავალი საქართველოს ისტორიაში-HIST1230 (  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება-HIST1118 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ცხრილი  
ქართული სამართლის ძეგლები და პოლიტიკური ინსტიტუტების ისტორია საქართველოში-HIST6110
შესავალი საქართველოს ისტორიაში-HIST1230
ცივილიზაციები და კაცობრიობის განვითარება-HIST1118

ანდრო გოგოლაძე - ისტორიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი. უძღვება მსოფლიო ისტორიის, საქართველოს ისტორიის შესავლისკურსებს. ასევე ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის განყოფილებაზე სპეცკურსებს საგნებში: „საქართველოს და ევროპის ქვეყნების ურთიერთობები ჯვაროსნულ ხანაში“ და „ქართული სამართლის ძეგლები და პოლიტიკური ინსტიტუტების ისტორია საქართველოში“. 1993 წელს, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღებული აქვს ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის, აკადემიური დოქტორის ხარისხი, საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის სპეცილობით. PhD/საკანდიდატო დისერტაციის თემა: „დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმისადმი როგორც საისტორიო წყარო“. მინიჭებული კვალიფიკაცია: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი: 000154. 2002 წელს მიღებული აქვს დოცენტის სამეცნიერო-პადაგოგიური წოდება. დოცენტის ატესტატი(გა№00000560). გამოქვეყნებული აქვს მონოგრაფიები და სამეცნიერო სტატიები. მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის მიმართულებებია: შუა საუკუნეების საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური ურთიერთობების, ქართული სოციალური და სამართლის სფეროს ისტორიის საკითხები.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი