ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ელისაბედ ასაბაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ინფორმატიკის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების - დოქტორი - 2005-12-05 - 2008-03-09
პუბლიკაციები  
წყალმომხმარებლებს შორის წყლის რესურსების განწილების პროცესების ალგორითმიზაცია - 2005
Statement of the Problem (Task) of Optimization of Mode Irrifation - 2005
წყლის არათანაბარი მოხმარების კოეფიციენტი (მაქსიმუმით) და მისი შეფასების ზედა ზღვარი - 2005
წყლის არათანაბარი ჩამონადენის კოეფიციენტი (მინიმუმით) - 2005
წყლის არათანაბარი ჩამონადენების კოეფიციენტი (მინიმუმით) და მისი შეფასების ქვედა ზღვარი - 2006
JavaScript-ის საფუძვლები - 2006
წყალგანაწილების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემების განხილვა - 2007
წყლის არათანაბარი მოხმარების კოეფიციენტი (მაქსიმუმით) და მისი შეფასების ზედა ზღვარი - 2008
Statement of the problem (task) of optimization of mode irrigation - 2008
ოპერატიულ წყალგანაწილიების ამოცანებში ინფორმაციის შემუშავების პრობლემის განხილვა - 2009
ცხრილური რედაქტორი - 2009
საპრეზენტაციო პროგრამა PowerPoint 2007 - 2009
მართვის ოპტიმალური სტრატეგიების განსაზღვრა მოსავლის ფორმირების პროცესში - 2010
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი - 2010
ტექსტური რედაქტორი - 2011
Web-სცენარების დაპროექტება JavaScript ენის გამოყენებით - 2011
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი - 2012
ბიომასის ზრდის მოდელის იდენტიფიკაცია - 2019
მათემატიკა და Ruby ენა - 2019
მათემატიკა და Ruby ენა - 2019
ტექნოლოგიური გამოწვევები განათლებაში - 2020
ტექნოლოგიური გამოწვევები განათლებაში - 2020
მედიის გაციფრულების გამოწვევები საქართველოში - 2023
კონფერენციები  
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცა „ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში“ - 10-10-2007
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის X საერთაშორისო კონფერენცია. სექცია: მათემატიკური მოდელირება და რიცხვითი ანალიზი - 02-09-2019
V საერთაშორისო კონფერენცია სოციალურ კვლევებსა და ქცევით მეცნიერებებში. სექცია: მეცნიერება და მათემატიკური განათლება - 11-10-2019
VII საერთაშორისო კონფერენცია სოციალურ კვლევებსა და ქცევით მეცნიერებებში. სექცია: მეცნიერება და მათემატიკური განათლება - 24-10-2020
საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო კონფერენცია - 04-09-2023
სამეცნიერო პროექტები  
საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კვლევა და ტურიზმის გეომონაცემთა ბაზის შექმნა - 2020 - 2022 წწ.
მრავალბირთვიანი პროცესორების საიმედოობის კვლევა და სტრუქტურული ანალიზი - 2023 - 2025
კურსები  
Web პლატფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი-INFO6135 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2021/2022; 2022/2023; )
Web პლატფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი-INFO6135E (  2022/2023; )
აუდიტის საფუძვლები-ACCT423000PR (  2008/2009; )
დაპროგრამების საფუძვლები (C++)-INFO1111 (  2012/2013; )
კომპიუტერული გრაფიკული სისტემები-INFO3150 (  2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; )
საგამომცემლო ინფორმაციული ტექნოლოგიები-INFO411500PR (  2008/2009; 2010/2011; 2012/2013; )
საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიები-INFO5115 (  2006/2007; 2007/2008; )
საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები-INFO4115 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO1110 (  2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი-INFO1110400PR (  2007/2008; 2008/2009; 2010/2011; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები-INFO1113 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები-INFO1115 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
საოფისე სისტემები-INFO1112 (  2012/2013; 2013/2014; )
ფინანსური აღრიცხვა I (საფუძვლები)-ACCT211000PR (  2011/2012; )
შესავალი ტექნოლოგიებში-INFO3267 (  2017/2018; )
ცხრილი  
საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები-INFO4115
ელისაბედ ასაბაშვილი - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლის, IT დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. საქართველოს უნივერსიტეტში მუშაობს 2007 წლიდან დღემდე, სრულ განაკვეთზე. უძღვება „საოფისე კომპიუტერული პროგრამები და ინტერნეტი“, „საოფისე სისტემები“, „საგამომცემლო საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები“, „გრაფიკული სისტემები“ და „Web პლატფორმაზე დაფუძნებული დეველოპმენტი (Ruby ენა)“ სალექციო კურსებს საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების საფეხურებზე. არის საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოების ასოციაციის წევრი. მისი სამეცნიერო ინტერესი ფოკურსირებულია მართვის ოპტიმალური სტრატეგიების განსაზღვრაზე. არის ათეულობით სამეცნიერო სტატიის, 7 სახელმძღვანელოს და 4 ელექტრონული სალექციო კურსის ავტორი. მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებსა და სემინარებში და მიღებული აქვს შესაბამისი სერთიფიკატები. მიღებული აქვს სამეცნიერო გრანტი:  პროექტში „ასინქრონული ციფრული სისტემების დამუშავება“. სპონსორი: საქართველოს უნივერსიტეტი, 01/2013 - 12/2013, ძირითადი პერსონალი;  სახელმძღვანელოს „სატელევიზიო რეპორტაჟის მომზადება და ტელეჟურნალისტიკა: ვიზუალური თხრობის გზამკვლევი“ - ელექტრონული ფორმატის მომზადება (EPUB) და ვებ-გვერდზე განთავსება. სპონსორი: ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“, 2013-2014 მთავარი პერსონალი IT (EPUB). გავლილი აქვს „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - და მიღებული აქვს შესაბამისი სერთიფიკატი; გავლილი აქვს ტრენინგი „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების ფორმატის იმპლემენტაცია“. საქართველოს უნივერსიტეტი - დენმარკის უნივერსიტეტი (პროფესორი ჯონ ბალთეზენსი) 29, 30, 31 მაისი 2019 წ.; გავლილი აქვს ტრენინგი „სწავლების მეთოდებში“ (LEARNER-CENTRED TEACHING). თანადაფინანსებულია ევროკავშირის Erasmus + პროგრამის მიერ. საქართველოს უნივერსიტეტი, 2019.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი