ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნინო კილასონია
ასოცირებული პროფესორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - დოქტორი - 2010-09-01 - 2016-03-10
პუბლიკაციები  
ბავშვთა გატაცების სამოქალაქო ასპექტები - 2009
ადმინისტრაციულ ნორმაშემოქმედებაში ხალხის მონაწილეობის ფორმები - 2011
ფორმალური ადმინისტრაციული ნორმაშემოქმედება - 2013
ადმინისტრაციულ ნორმაშემოქმედებაში ხალხის მონაწილეობის სასამართლო კონტროლი - 2014
ხალხის მონაწილეობა როგორც დელეგირებული კანონმდებლობის კონტროლის ფორმა - 2014
სარჩელის ტრანსფორმაცია ადმინისტრაციულ პროცესში (სასამართლო პრაქტიკა 2009-2015 - 2015
ადმინისტრაციულ ნორმაშემოქმედებაში ხალხის მონაწილეობის არაფორმალური და ფორმალური პროცედურები და მათი სასამართლო კონტროლი, - 2016
საარჩევნო დავებზე დიფერენციაციის კონსტიტუციურობის შეფასების ტესტები (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა), - 2016
ხალხის მონაწილეობის არაფორმალური პროცედურები ადმინისტრაციულ ნორმაშემოქმედებაში, - 2016
ადმინისტრაციული ნორმაშემოქმედების დროს გამოყენებული დისკრეციული უფლებამოსილების სასამართლო კონტროლი (ამერიკის და საქართველოს სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი, - 2018
ადმინისტრაციული ნორმაშემოქმედების წინარე საკანონმდებლო კონტროლი ამერიკაში და საქართველოში, - 2019
კურსები  
ადმინისტრაციული ნორმაშემოქმედება-LAWC5522 (  2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; )
კანონის შემუშავების ტექნიკა და მისი საკონსტიტუციო კონტროლი-LAWB4141 (  2020/2021; )
კონსტიტუციური კონტროლის სასამართლო პრაქტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთ-LAWC5521 (  2016/2017; 2017/2018; )
შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი-LAWP 5260 (  2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; )
ნინო კილასონია, ასოცირებული პროფესორი, უძღვება შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის, ადმინისტრაციული ნორმაშემოქმედების და კონსტიტუციური კონტროლის სასამართლო პრაქტიკა საქართველოში სასწავლო კურსებს. მას აქვ დოქტორის ხარისხი მოპოვებული ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის მაგისტრის ხარისხი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში. მას გავლილი აქვს სილაბუსის მომზადების და სწავლების მეტოდოლოგიის კურსი Central European University-ში და JILEP (Judicial Independence and Legal Empowerment Project)-ის ფარგლებში. აქვს კონსტიტუციური, ადმინისტრაციული და საერთაშორისო სამართლის საკითხებზე მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება. Carnegie Research Fellowship-ის ფარგლებში მკვლევარის სტატუსით იმყოფებოდა ამერიკაში American University Washington College of Law-ში. არის ერთი წიგნის და 10-ამდე ქართული და ინგლისურენოვანი ნაშრომის ავტორი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი