ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა ხეცურიანი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიური - სადოქტორო - 1997/09/01 - 1999/06/30
პუბლიკაციები  
საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმა - 1990
ინგლისური ენის შედეგებზე ორიენტირებული კურიკულუმი შემუშავება - 1993
ამერიკული ინგლისური ენის სამხრეთ დიალექტის გამოყენება - 1998
ახალი კურიკულუმის შემუშავება ინგლისური ენის,როგორც უცხო ენის სწავლებისთვის საქართველოში - 1999
ემიგრანტები და მათი გავლენა ამერიკულ ინგლისურ ენაზე - 1999
გრამატიკის სწავლება ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის - 2000
აწმყო განგრძობით დროთა შედარებითი ლინგვისტური ანალიზი - 2000
ამერიკული ინგლისური ენა თანამედროვე პერიოდში - 2000
ენათა შეპირსპირების ანალიზი და უცხო ენების სწავლების მეთოდრი პრობლემები - 2001
ენათა როლი კულტურათაშორისო ურთიერთობების განვითარებაში - 2001
კონტრასტული ანალიზის როლი ინგლისური ენის, როგორც უცხო ენის სწავლებაში - 2002
უარყოფითი ნაცვალსახელები ინგლისურ, ქართულ და ესპანურ ენებში - 2003
უარყოფითი ნაწილაკი not ინგლისურ ენაში და მისი ქართული შესატყვისები - 2004
ორმაგი უარყოფის პრობლემა ინგლისურ და ქართულ ენაში - 2004
უარყოფითი ნაცვალსახელი no ინგლისურ ენაში - 2006
ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორია და ენათა შეპირისპირებითი ანალიზი - 2007
უარყოფის ემატიზაციის საშუალებები ინგლისურ ენაში. - 2007
ვილას და დანას ფსიქოლინგვისტური მოგზაურობა ფემჰეროიკულ იდენტურობაში - 2012
კონფერენციები  
გრამატიკის სწავლება ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის - 05-04-2001
ინგლისური ენის ახალი კურიკულუმის შემუშავება - 03-01-2004
საქართნელოს განათლების სისტემის რეფორმა-სიახლეები ინგლისური ენის სწავლებაში - 01-01-2007
უარყოფის კატეგორიის შეპირისპირებითი შესწავლა - 11-07-2007
ამერიკული ინგლისური ენის სამხრეთ დიალექტის გამოყენება - 05-10-2007
განგრძობითი დროი ფორმების სწავლება ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის - 12-03-2008
ინგლისური,ქaრთული დ ესპანური ენების შეპირისპირებითი შესწავლა - 09-01-2009
ინგლისური ენის ახალი კურიკულუმის შემუშავება - 11-01-2009
ინტერნეტის გამოყენება ინგლისური ენის სწავლებაში - 05-06-2010
შეპირისპირებითი ლინგვისტური ანალიზის გამოყენება ინგლიური ენის სწავლება ში - 11-06-2010
ამერიკელ მწერალთა მხატვრული ნაწარმოებების გამოყენება ენობრივი ანალიზის მასალად ენათა შეპირისპირებითი შესწავლის დროს - 17-05-2012
კურსები  
ინგლისური ენა (ელემენტარული)-ENGL111500PR (  2009/2010;  )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2007/2008;  2009/2010;  2010/2011;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1247 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2017/2018;  2018/2019;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა III-ENGL214000PR (  2010/2011;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2008/2009;  2009/2010;  2019/2020;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2014/2015;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2020/2021;  )
ცხრილი  
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213

ნანა ხეცურიანი - საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული სკოლის ასოცირებულიპ როფესორი 2007 წლიდან. მისი სამეცნიერო ინტერესების სფერო მოიცავს ენათა შეპირისპირებით კვლევას და უცხოენების სწავლების მეთოდიკას. 1999 წ. დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან). აქვს ინგლისური ენის თეორიული და პრაქტიკული კურსების სწავლების გამოცდილება. არის ერთი მონოგრაფიის და მრავალი სამეცნიერო სტატიის ავტორი. საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმის  პროექტის ფარგლებში მუშაობდა ექსპერტ-კონსულტანტად/მასწავლებელთა მწვრთნელად.სისტემატიურად მონაწილეობს ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში. არის საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლების ინგლისური ენის ეროვნული სასწავლო გეგმების 2005-2011წწ. გამოცემების თანაავტორი. 2006 წ. მონაწილეობა  მიიღო ამერიკული საბჭოების ლექტორთა გაცვლით პროგრამაში ინგლისური ენის კათედრაზე,  ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,ატლანტაში. ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი