ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნინო მესხიშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსი - გამოყენებითი მათემატიკა - მაგისტრი - 1987-01-01 - 1992-01-01
თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი - სამართალმცოდნეობა - მაგისტრი - 1997-01-01 - 2002-01-01
GIPA - სახელმწიფო მმართველობა - მაგისტრი - 2005-01-09 - 2007-07-20
კავკასიის უნივერსიტეტი - სამართალმცოდნეობა - დოქტორი - 2010-01-09 - 2018-09-06
პუბლიკაციები  
The Rationale and Importance of Good Faith in Private Law - კეთილსინდისიერების არსი და მნიშვნელობა კერძო სამართალში - 2012
კეთილსინდისიერი შემძენის დაცვის პრობლემა თანამედროვე იურისპუდენციაში - 2013
რისკის ფაქტორი სახელშეკრულებო სამართალში - 2013
“რისკის ფაქტორი სახელშეკრულებო სამართალში”, სამოქალაქო სამართლის პრობლემატიკა, საქ - 2013
The institute of bona fide purchase under the legislation of Georgia and its comparison in terms of the example of the countries of the European Union - 2014
კონფერენციები  
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. - 17-05-2013
საკუთრების კეთილსინდისიერი შეძენა - თეორიისა და სასამართლო პრაქტიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. - 20-06-2018
კურსები  
ვალდებულებითი სამართალი-LAWB2220 (  2007/2008; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
საკორპორაციო სამართალი-LAWB3150 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
სანივთო სამართალი-LAWB2110 (  2007/2008; 2008/2009; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
სანივთო სამართლის პრაქტიკუმი-LAWC5170 (  2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; )
შესავალი სამოქალაქო სამართალში-LAWB1240 (  2006/2007; 2007/2008; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ცხრილი  
საკორპორაციო სამართალი-LAWB3150
სანივთო სამართალი-LAWB2110
შესავალი სამოქალაქო სამართალში-LAWB1240
ნინო მესხიშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი. 2007 წლიდან ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას სხვადასხვა უნივერსიტეტში. უძღვება „სანივთო სამართალი“, „შესავალი სამოქალაქო სამართალში", "საკორპორაციოს სამართალი" კურსებს. აქვს მაგისტრის ხარისხი, როგორც სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, ასევე სახელმწიფო მმართველობის დარგში. აქვს დოქტორის ხარისხი. აქვს პედაგოგიური საქმიანობის/ გამოცდილების საკმაო სტაჟი. ამავე დროს იგი პრაქტიკოსი იურისტია (კერძო კომპანია/ სასტუმროთა ქსელი, იურიდიული სამსახურის დირექტორი). ნინო მესხიშვილს სამართალმცოდნეობის მიმართულებით სამუშაო გამოცდილების საკმაოდ დიდი სტაჟი აქვს, როგორც საჯარო (მათ შორის იუსტიციის სამინისტრო) ისე კერძო სტრუქტურებში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციაში. ამჟამად იგი კერძო კომპანიის (სასტუმროთა ქსელი) იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორია.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი