ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარიამ ცისკაძე
ასოცირებული პროფესორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


პუბლიკაციები  
სხეულის დაზიანებისათვის არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების პრობლემა საქართველოს კანონმდებლობაში - 2009
კონფერენციები  
სამოქალაქო საქმის განხილვის გადადების და წარმოებით შეჩერების სამართლებრივი რეგულირება დასახელება და თარიღი - 01-01-2003
ადმინისტრაციული მართლმსაჯულება - 17-01-2006
კურსები  
ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში-LAWC5510 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2020/2021;  )
ზოგადი ვალდებულებითი სამართლის პრაქტიკუმი-LAWC5210 (  2008/2009;  2019/2020;  2020/2021;  )
თანამედროვე სამოქალაქო სამართალი-LAWC5110 (  2007/2008;  2008/2009;  )
იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა-LAWP5310 (  2011/2012;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები-LAWB3280 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2015/2016;  2016/2017;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობების სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5390 (  2009/2010;  2012/2013;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი-LAWC5410 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2019/2020;  2020/2021;  )
სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა-LAWC5320 (  2007/2008;  2008/2009;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2014/2015;  2015/2016;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სადაზღვევო სამართალი-LAWB4120 (  2009/2010;  2010/2011;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სადისერტაციო ნაშრომი-LAWPHD9090 (  2016/2017;  )
სამაგისტრო ნაშრომი კერძო სამართალში-LAWC6130 (  2008/2009;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  )
სამართლის კლინიკა-LAWC5115 (  2014/2015;  )
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა კლინიკა-LAWB4295 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (გაღრმავება)-LAWB4350 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი II-LAWB1322 (  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I-LAWB1321 (  2015/2016;  2019/2020;  2020/2021;  )
სამოქალაქო საპროცესო სამართლის საფუძვლები-LAWB2150 (  2011/2012;  2012/2013;  )
სანივთო სამართალი-LAWB2110 (  2009/2010;  2011/2012;  2014/2015;  )
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5220 (  2009/2010;  2014/2015;  2015/2016;  2018/2019;  )
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი-LAWB3220 (  2010/2011;  2012/2013;  2013/2014;  )
სასარჩელო წარმოების თავისებურებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში-LAWC5230 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2020/2021;  )
სახელშეკრულებო სამართალი-LAWB3130 (  2015/2016;  )
სახელშეკრულებო სამართლის სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5310 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
შესავალი სამოქალაქო სამართალში-LAWB1240 (  2008/2009;  2010/2011;  )
ცხრილი  
ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში-LAWC5510
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები-LAWB3280
მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი-LAWC5410
სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა-LAWC5320
სადაზღვევო სამართალი-LAWB4120
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I-LAWB1321
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი II-LAWB1322

ცისკაძე მარიამ-ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. 1982 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1981-1991 მეცნიერ-თანამშრომელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში. 1991-1999  მოსამართლე თბილისის საქალაქო სასამართლოში.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი