ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარიამ ცისკაძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


პუბლიკაციები  
სხეულის დაზიანებისათვის არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების პრობლემა საქართველოს კანონმდებლობაში - 2009
კონფერენციები  
სამოქალაქო საქმის განხილვის გადადების და წარმოებით შეჩერების სამართლებრივი რეგულირება დასახელება და თარიღი - 01-01-2003
ადმინისტრაციული მართლმსაჯულება - 17-01-2006
კურსები  
ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში-LAWC5510 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ზოგადი ვალდებულებითი სამართლის პრაქტიკუმი-LAWC5210 (  2008/2009; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
თანამედროვე სამოქალაქო სამართალი-LAWC5110 (  2007/2008; 2008/2009; )
იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა-LAWP5310 (  2011/2012; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
იურისტის პროფესიული უნარ–ჩვევები-LAWB4340 (  2023/2024; 2024/2025; )
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები-LAWB3280 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობების სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5390 (  2009/2010; 2012/2013; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; 2023/2024; )
მოთხოვნის უზრუნველყოფის სამართალი-LAWC5410 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა-LAWC5320 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სადაზღვევო სამართალი-LAWB4120 (  2009/2010; 2010/2011; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
სადისერტაციო ნაშრომი-LAWPHD9090 (  2016/2017; )
სამაგისტრო ნაშრომი კერძო სამართალში-LAWC6130 (  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
სამართლის კლინიკა-LAWC5115 (  2014/2015; )
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა კლინიკა-LAWB4295 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (გაღრმავება)-LAWB4350 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი II-LAWB1322 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I-LAWB1321 (  2015/2016; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2024/2025; )
სამოქალაქო საპროცესო სამართლის საფუძვლები-LAWB2150 (  2011/2012; 2012/2013; )
სანივთო სამართალი-LAWB2110 (  2009/2010; 2011/2012; 2014/2015; )
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5220 (  2009/2010; 2014/2015; 2015/2016; 2018/2019; )
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი-LAWB3220 (  2010/2011; 2012/2013; 2013/2014; )
სასარჩელო წარმოების თავისებურებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში-LAWC5230 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; )
სახელშეკრულებო სამართალი-LAWB3130 (  2015/2016; )
სახელშეკრულებო სამართლის სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5310 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
შესავალი სამოქალაქო სამართალში-LAWB1240 (  2008/2009; 2010/2011; )
ცხრილი  
ვადები სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალში-LAWC5510
იურისტის პროფესიული უნარ–ჩვევები-LAWB4340
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები-LAWB3280
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობების სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5390
სადაზღვევო სამართალი-LAWB4120
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I-LAWB1321
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი II-LAWB1322
სასარჩელო წარმოების თავისებურებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში-LAWC5230

ცისკაძე მარიამ-ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. 1982 წელს დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 1981-1991 მეცნიერ-თანამშრომელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტში. 1991-1999  მოსამართლე თბილისის საქალაქო სასამართლოში.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი