ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

გიორგი თუმანიშვილი
ასოცირებული პროფესორი

სამართლის დეპარტამენტი
,სამართლის სკოლა


განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1996-01-12 - 2001-01-06
ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - მაგისტრი - 2003-01-03 - 2004-01-02
ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - დოქტორი - 2004-01-03 - 2007-05-11
პუბლიკაციები  
Erweiterung der strafprozessualen Rechtsstellung des Verletzten?: Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel des deutschen und georgischen Rechts - 2008
დაზარალებული თანამედროვე სისხლის საპროცესო სამართალში - 2009
,,გაიდლაინების“ მართლმსაჯულების სისტემაში გამოყენების საკითხისათვის - 2009
პოლიციის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები - 2010
დანაშაულის ჩადენისაკენ საჯარო მოწოდება - 2012
აღდგენითი (რესტორაციული) მართლმსაჯულება და მისი განვითარების პერსპექტივა საქართველოში - 2013
შეჯიბრებითობის პრინციპი ბრალდებულის დაუსწრებლად სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვისას - 2014
სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა - 2014
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი - 2015
ბრალდებულის პირადი ჩხრეკა, მისი სხეულიდან ნიმუშის აღება და თვითინკრიმინაციისაგან დაცვის პრივილეგია - 2016
მეორე გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის პროექტის პრეზენტაცია: ქართული სისხლის სამართლის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია, როგორც პრობლემა და ამოცანა - 2016
ბრალდება და მისგან გადახრა სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვის დროს - 2016
არაპირდაპირი (ირიბი) მტკიცებულებების მნიშვნელობა ქართული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის პროცესის მიხედვით - 2017
დაკავების ევროპული ორდერის შეუსრულებლობის ძირითადი და აქცესორული საფუძვლები - 2018
ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე - 2019
ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით - 2019
სისხლის სამართლის საქმეთა მედიის მიერ გაშუქება და დაბალანსებული საინფორმაციო პოლიტიკა - 2021
ცრუ ჩვენება, როგორც ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი - 2023
კონფერენციები  
ქართულ-გერმანული კონფერენცია ,, სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიან ევროპაში“ - 08-10-2015
ქართული სისხლის სამართლის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია, როგორც პრობლემა და გამოწვევა - 16-03-2016
სისხლის სამართლის რეფორმა ყოფილი საბჭითა კავშირის ცალკეულ ქვეყნებში და შედეგები 25 წლიანი დამოუკიდებლობის შემდეგ - 14-08-2017
კურსები  
აკადემიური წერა - კვლევის მეთოდები-LAWC5420 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემები-LAWCR5120 (  2008/2009; 2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
სადისერტაციო ნაშრომი-LAWPHD9090 (  2016/2017; )
სამაგისტრო ნაშრომი სისხლის სამართალში-LAWCR6130 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
სემინარი სპეციალობაში-LAWPHD8989 (  2016/2017; )
სისხლის სამართლის პროცესი (გაღრმავება)-LAWB3110 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
სისხლის სამართლის პროცესი II-LAWB1324 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სისხლის სამართლის პროცესი I-LAWB1323 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სისხლის სამართლის პროცესი-LAWB2230 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2014/2015; )
სისხლის სამართლის რეპეტიტორიუმი-LAWB4410 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი-LAWCR5140 (  2009/2010; 2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; 2019/2020; 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
სისხლის სამართლის პროცესი I-LAWB1323
სისხლის სამართლის პროცესი II-LAWB1324
სისხლის სამართლის რეპეტიტორიუმი-LAWB4410
შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი-LAWCR5140

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი