ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

გიორგი ლორია
ასოცირებული პროფესორი
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ექსპერტი
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ხელმძღვანელი
დოქტორი
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი

საჯარო ადმინისტრირების დეპარტამენტი
სამართლის დეპარტამენტი
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
სამართლის სკოლა


პუბლიკაციები  
კავთურას ხეობა ელინისტურ ხანაში - 1995
საქონლის საბაჟო გადასახადებით დაბეგვრის საკითხისათვის - 2006
საგადასახადო სისტემა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით - 2007
საბაჟო გადასახადების სამართლებრივი ბუნებისათვის - 2007
საბაჟო გადასახდელების სამართლებრივი ბუნებისათვის - 2007
საგადასახადო სისტემა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით - 2007
საბაჟო პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემები - 2008
საბაჟო პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემები - 2008
საბაჟო რეჟიმების თავისებურებანი - 2008
საბაჟო გადასახდელებით დაბეგვრა საქართველოში - 2009
ძალის და ძალაუფლების მოქმედების ფარგლები სახელმწიფოში - 2013
კონფერენციები  
მსოფლიო და საქართველოს ეკონომიკის და ბაზრის სამარტლებირივ განვითარების პრობლემები მომხმარებლის პერსპექტივიდან - 01-01-2007
კურსები  
ეკონომიკური საქმიანობა და გადასახადებით დაბეგვრა-LAWB6190 (  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
კორპორაციული მართვა-LAWC5140 (  2009/2010;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4200 (  2010/2011;  )
საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები-ECON3279 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
საგადასახადო სამართალი-LAWB4150 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
საგადასახადო სამართლის პრაქტიკუმი-LAWPA5340 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
საგადასახადო სამართლის საფუძვლები-LAWB4151 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300 (  2011/2012;  )
სამართლის მეთოდები-LAWB1130 (  2009/2010;  )
სამართლის საფუძვლები-LAWB1120 (  2010/2011;  )
სამეწარმეო სამართალი და საქართველოს საგადასახადო სისტემა-LAWM6135 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  )
სამეწარმეო სამართალი-LAWB4991 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
საქართველოს სამეწარმეო სამართალი და საგადასახადო სისტემა-LAWB4111 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ცხრილი  
საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები-ECON3279
საგადასახადო სამართლის პრაქტიკუმი-LAWPA5340
საგადასახადო სამართლის საფუძვლები-LAWB4151
სამეწარმეო სამართალი-LAWB4991
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი