ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

გიორგი ლორია
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
სამართლის დეპარტამენტი
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა
სამართლის სკოლა


პუბლიკაციები  
კავთურას ხეობა ელინისტურ ხანაში - 1995
საქონლის საბაჟო გადასახადებით დაბეგვრის საკითხისათვის - 2006
საგადასახადო სისტემა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით - 2007
საბაჟო გადასახადების სამართლებრივი ბუნებისათვის - 2007
საბაჟო გადასახდელების სამართლებრივი ბუნებისათვის - 2007
საგადასახადო სისტემა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით - 2007
საბაჟო პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემები - 2008
საბაჟო პოლიტიკის დღევანდელი პრობლემები - 2008
საბაჟო რეჟიმების თავისებურებანი - 2008
საბაჟო გადასახდელებით დაბეგვრა საქართველოში - 2009
ძალის და ძალაუფლების მოქმედების ფარგლები სახელმწიფოში - 2013
Problematic Issues with Hermeneutics in Law - 2018
ლიბერალური საგადასახადო სისტემის შედეგები და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების სამართლებრივი რეგულირება. - 2019
სიკვდილის აკრძალვა და ღირსეული სიცოცხლის უფლება - 2021
საჯარო და კერძო ინტერესების ბალანსი საგადასახადო სამართალში - 2022
შესავალი სამართალმცოდნეობაში, ნაწილი I - 2022
კონფერენციები  
მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები - 01-01-1900
მსოფლიო და საქართველოს ეკონომიკის და ბაზრის სამარტლებირივ განვითარების პრობლემები მომხმარებლის პერსპექტივიდან - 01-01-2007
აბრეშუმის გზის მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „გლობალიზაცია: ტენდენციები და პერსპექტივები“ - 11-10-2019
კურსები  
ეკონომიკური საქმიანობა და გადასახადებით დაბეგვრა-LAWB6190 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
კორპორაციული მართვა-LAWC5140 (  2009/2010; )
საბაკალავრო ნაშრომი ბიზნესის მართვაში-BUSN4200 (  2010/2011; )
საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები-ECON3279 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საგადასახადო სამართალი-LAWB4150 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
საგადასახადო სამართლის პრაქტიკუმი-LAWPA5340 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
საგადასახადო სამართლის საფუძვლები-LAWB4151 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300 (  2011/2012; )
სამართლის მეთოდები-LAWB1130 (  2009/2010; )
სამართლის საფუძვლები-LAWB1120 (  2010/2011; )
სამეწარმეო სამართალი და საქართველოს საგადასახადო სისტემა-LAWM6135 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
სამეწარმეო სამართალი-LAWB4991 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საქართველოს გადასახადების სისტემა-LAWB6313 (  2021/2022; )
საქართველოს სამეწარმეო სამართალი და საგადასახადო სისტემა-LAWB4111 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ცხრილი  
საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები-ECON3279
საგადასახადო სამართლის საფუძვლები-LAWB4151
სამეწარმეო სამართალი-LAWB4991

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი