ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მაკა კუტალია
ასოცირებული პროფესორი

ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
- - საბაკალავრო - -
- - საბაკალავრო - -
თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენათა და იკულტურათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ინგლისური ენა და ლიტერატურა - საბაკალავრო - 1998/09/01 - 2002/06/04
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - სამაგისტრო - 2005/09/01 - 2007/05/07
The language project- England, Bristol - Intensive course for Foreign teachers of English. 50 hours of practical classroom work and observation - კურსები - 2007/08/01 - 2007/08/31
საქართველოს უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ფილოლოგიის მიმართულებით - სადოქტორო - 2008/02/01 - 2012/09/05
English book Georgia - სემინარი მეთოდოლოგიაში - კურსები - 2009/02/08 -
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- ინგლისური ენის სრულყოფა - კურსები - 2010/04/30 - 2010/05/23
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - წერის უნარ_ცვევის განვითარება - კურსები - 2011/03/31 - 2011/04/15
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-40 hour-in-service training course Business English (BE) - კურსები - 2011/04/01 - 2011/04/30
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-16 hour-in-service C1 level training - კურსები - 2011/05/31 - 2011/06/26
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-20 hour –in service –training course Academic Writing. - კურსები - 2011/06/15 - 2011/07/31
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- 15 hour-in service training course Classroom language - კურსები - 2011/07/17 - 2011/07/31
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი- 6 hour training course Teaching Strategies - კურსები - 2012/03/01 - 2012/03/16
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი 6 hour training course Research Methods - კურსები - 2012/03/19 - 2012/03/31
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი- 6 hour training course Technology tools for Education - კურსები - 2012/04/02 - 2012/04/14
პუბლიკაციები  
Learning Strategies of EMP - 2011
Interdisciplinary Approach To Teaching English Medical Terminology - 2011
ESP Objectives In The Methods of Teaching The English Language - 2011
The role of communicative approach in teaching ESP especially in EMP - 2011
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორია და სწავლების თანამედროვე ტენდენცია - 2011
Metaphors in Medical Discourse - 2011
Intercultural Communication To Teaching English Listening for medical Purpose - 2012
HOBAЯ KOHЦEПЦИЯ OBУЧEHИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪРОСТИ - 2012
“Obstacles in the process of teaching Medical English” - 2013
“The Role of Interdisciplinary Approach in ELT” - 2013
“Problems of forming presentation skills In ESP” - 2014
“Linguistic problems in intercultural communications” - 2015
„სიკვდილის თემატური სივრცე, თანამედროვე ინგლისური ენის დარგობრივ ენაში“ - 2017
“დარგობრივი ტერმინოლოგიის მნიშვნელობა (სამედიცინო, მარკეტინგული) მიზნობრივი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში“ - 2017
“ტერმინების პოლისემიურობის პრობლემა დარგობრივ ინგლისურში” - 2017
„დარგობრივი ტერმინოლოგიის როლი მიზნობრივი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში“ - 2018
„ ბიზნეს კოლოკაციების სწავლების ტექნიკა“ - 2018
კონფერენციები  
the V th international Scientific and Practical Conference in Humanitarian Sciences - 23-12-2010
the International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological Science - 15-11-2011
International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological Science - 21-11-2012
International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological Science - 28-03-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-11-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-06-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია “Language, Culture and World View” - 26-06-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-06-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-06-2017
X ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, - 26-06-2018
კურსები  
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1112E (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა (დამწყები)-ENGL110000PR (  2007/2008;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E (  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა B2+-ENGL5140 (  2012/2013;  )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2009/2010;  2010/2011;  )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2014/2015;  )
ინგლისური ენა I-ENGL114000PR (  2010/2011;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2009/2010;  2010/2011;  )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2010/2011;  2011/2012;  2014/2015;  )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2009/2010;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2009/2010;  2011/2012;  2012/2013;  2014/2015;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2011/2012;  2012/2013;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა III-ENGL214000PR (  2007/2008;  2011/2012;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2009/2010;  2011/2012;  2012/2013;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2008/2009;  2009/2010;  2012/2013;  2013/2014;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018;  2018/2019;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2011/2012;  2013/2014;  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (ბიზნესი)-ENGL2243 (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (პოლიტიკა)-ENGL3243 (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (სამართალი)-ENGL3143 (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის IV (ბიზნესი)-ENGL2240 (  2012/2013;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (სამართალი)-ENGL3140 (  2013/2014;  2016/2017;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის VI (პოლიტიკა)-ENGL3240 (  2012/2013;  2013/2014;  2016/2017;  )
ინგლისური მიზნობრივი ენა (ბიზნესი)-ENGL1217E (  2020/2021;  )
ინგლისური მიზნობრივი ენა (პოლიტიკა)-ENGL4117E (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ინგლისური მიზნობრივი ენა (სამართალი)-ENGL3119E (  2018/2019;  2020/2021;  )
ინგლისური საშუალო, ეკონომიკა და ბიზნესი-ENGL115100PR (  2009/2010;  )
მედიის ენა-MLAN2210E (  2019/2020;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2012/2013;  )
ცხრილი  
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (პოლიტიკა)-ENGL3243
ინგლისური მიზნობრივი ენა (ბიზნესი)-ENGL1217E
ინგლისური მიზნობრივი ენა (სამართალი)-ENGL3119E

მაკა კუტალია - ფილოლოგიის დოქტორი,  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები და მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც საერთაშორისო,  რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი