ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მაკა კუტალია
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
- - ბაკალავრი - -
- - ბაკალავრი - -
- - ბაკალავრი - 04/09/2018 - 04/13/2018
UG (The University of Georgia); Neo-Logos - 15-hour Training course in Teaching Strategies of teaching English - ხარისხის გარეშე - 04/09/2018 - 04/13/2018
UG (The University of Georgia); Neo-Logos - 15 hour Training course in Teaching English to speakers of other languages; - ხარისხის გარეშე - 05/14/2018 - 05/18/2018
- - ბაკალავრი - 05/14/2018 - 05/18/2018
- - ხარისხის გარეშე - 06/18/2018 - 06/22/2018
UG (The University of Georgia); League of Young Diplomats; Neo-Logos; - 15-hour Training course in Methods of teaching ESP (ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES); - ხარისხის გარეშე - 06/18/2018 - 06/22/2018
UG (The University of Georgia); League of Young Diplomats; Neo-Logos; - 15-hour Training course in Communication didactics; - ხარისხის გარეშე - 07/16/2018 - 07/19/2018
- - ხარისხის გარეშე - 07/16/2018 - 07/19/2018
თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენათა და იკულტურათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ინგლისური ენა და ლიტერატურა - ბაკალავრი - 1998/09/01 - 2002/06/04
შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მაგისტრი - 2005/09/01 - 2007/05/07
The language project- England, Bristol - Intensive course for Foreign teachers of English. 50 hours of practical classroom work and observation - ხარისხის გარეშე - 2007/08/01 - 2007/08/31
საქართველოს უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა ფილოლოგიის მიმართულებით - დოქტორი - 2008/02/01 - 2012/09/05
English book Georgia - სემინარი მეთოდოლოგიაში - ხარისხის გარეშე - 2009/02/08 -
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- ინგლისური ენის სრულყოფა - ხარისხის გარეშე - 2010/04/30 - 2010/05/23
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - წერის უნარ_ცვევის განვითარება - ხარისხის გარეშე - 2011/03/31 - 2011/04/15
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-40 hour-in-service training course Business English (BE) - ხარისხის გარეშე - 2011/04/01 - 2011/04/30
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-16 hour-in-service C1 level training - ხარისხის გარეშე - 2011/05/31 - 2011/06/26
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი-20 hour –in service –training course Academic Writing. - ხარისხის გარეშე - 2011/06/15 - 2011/07/31
საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ტრეინინგი- 15 hour-in service training course Classroom language - ხარისხის გარეშე - 2011/07/17 - 2011/07/31
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი- 6 hour training course Teaching Strategies - ხარისხის გარეშე - 2012/03/01 - 2012/03/16
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი 6 hour training course Research Methods - ხარისხის გარეშე - 2012/03/19 - 2012/03/31
საქართველოს უნივერსიტეტი - ტრეინინგი- 6 hour training course Technology tools for Education - ხარისხის გარეშე - 2012/04/02 - 2012/04/14
პუბლიკაციები  
Learning Strategies of EMP - 2011
Interdisciplinary Approach To Teaching English Medical Terminology - 2011
ESP Objectives In The Methods of Teaching The English Language - 2011
The role of communicative approach in teaching ESP especially in EMP - 2011
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განვითარების ისტორია და სწავლების თანამედროვე ტენდენცია - 2011
Metaphors in Medical Discourse - 2011
Intercultural Communication To Teaching English Listening for medical Purpose - 2012
HOBAЯ KOHЦEПЦИЯ OBУЧEHИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЪРОСТИ - 2012
“Obstacles in the process of teaching Medical English” - 2013
“The Role of Interdisciplinary Approach in ELT” - 2013
“Problems of forming presentation skills In ESP” - 2014
“Linguistic problems in intercultural communications” - 2015
„სიკვდილის თემატური სივრცე, თანამედროვე ინგლისური ენის დარგობრივ ენაში“ - 2017
“დარგობრივი ტერმინოლოგიის მნიშვნელობა (სამედიცინო, მარკეტინგული) მიზნობრივი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში“ - 2017
“ტერმინების პოლისემიურობის პრობლემა დარგობრივ ინგლისურში” - 2017
„დარგობრივი ტერმინოლოგიის როლი მიზნობრივი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში“ - 2018
„ ბიზნეს კოლოკაციების სწავლების ტექნიკა“ - 2018
Learn Doctors' English: 11 groundbreaking units on health and social care with vocabulary practice; - 2020
"Metaphors/ Migration of Metaphors in Professional Discourse" - 2021
"linguistic Analysis of the Emergence of pandemic-related words in the wake of Covid 19; - 2021
კონფერენციები  
the V th international Scientific and Practical Conference in Humanitarian Sciences - 23-12-2010
the International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological Science - 15-11-2011
International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological Science - 21-11-2012
International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in philological Science - 28-03-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-11-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-06-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია “Language, Culture and World View” - 26-06-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-06-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-06-2017
"სიკვდილის თემატური სივრცე თანამედროვე ინგლისურ ენაში" - 25-05-2018
X ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, - 26-06-2018
“Linguistic Analysis of The Emergence of Pandemic-Related Words in The Wake of Covid 19” - 25-06-2021
“Metaphors/ Migration of Metaphors in professional discourse” - 29-10-2021
კურსები  
ენათმეცნიერების შესავალი-LING1112E (  2018/2019; )
ინგლისური ენა (დამწყები)-ENGL110000PR (  2007/2008; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1243E (  2022/2023; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E (  2019/2020; 2020/2021; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1244E (  2022/2023; )
ინგლისური ენა B2+-ENGL5140 (  2012/2013; )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2009/2010; 2010/2011; )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2014/2015; )
ინგლისური ენა I-ENGL114000PR (  2010/2011; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2009/2010; 2010/2011; )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2010/2011; 2011/2012; 2014/2015; )
ინგლისური ენა II-ENGL124000PR (  2009/2010; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2018/2019; )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2011/2012; 2012/2013; 2015/2016; )
ინგლისური ენა III-ENGL214000PR (  2007/2008; 2011/2012; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2009/2010; 2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2008/2009; 2009/2010; 2012/2013; 2013/2014; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2011/2012; 2013/2014; 2016/2017; 2017/2018; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის I (B1/1)-ENGL1111 (  2022/2023; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (ბიზნესი)-ENGL2243 (  2018/2019; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (პოლიტიკა)-ENGL3243 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის (სამართალი)-ENGL3143 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის II (B1/2)-ENGL1112 (  2022/2023; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის IV (ბიზნესი)-ENGL2240 (  2012/2013; 2015/2016; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (სამართალი)-ENGL3140 (  2013/2014; 2016/2017; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის VI (პოლიტიკა)-ENGL3240 (  2012/2013; 2013/2014; 2016/2017; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა (ბიზნესი)-ENGL1217E (  2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა (პოლიტიკა)-ENGL4117E (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა (სამართალი)-ENGL3119E (  2018/2019; 2020/2021; )
ინგლისური საშუალო, ეკონომიკა და ბიზნესი-ENGL115100PR (  2009/2010; )
მედიის ენა-MLAN2210E (  2019/2020; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2012/2013; )
ცხრილი  
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1244E
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის II (B1/2)-ENGL1112
მაკა კუტალია - ფილოლოგიის დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის, ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს 20 სამეცნიერო სტატია და არის 3 სახელმძღვანელოს ავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. ერასმუსის პროგრამის ფარგლებში, (2017 -Erasmus+ Staff Mobility for Teaching) მიწვეული იყო ბულგარეთში, რუსეს უნივერსიტეტში საქართველოს უნივერსიტეტში დანერგილი სწავლების ინოვაციური მეთოდების გაცნობისა და გაზიარების მიზნით. 2012- დან იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის) და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი. 2020 -დან Social Science and Humanities Research Association – ICBELLP– წევრი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი