ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

ბოჭორიშვილი თინათინ
პროფესორი
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე
დოქტორი
ისტორიის დეპარტამენტი

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის - სადოქტორო - 01/17/1997 - 04/03/1997
Harvard University - John. F. Kennedy School - სტაჟირება - 02/01/2000 - 03/01/2000
Manchester Metropolitan University - Centre for International Security - სტაჟირება - 03/07/1997 - 07/01/1997
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის - სამაგისტრო - 09/01/1976 - 06/25/1981
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოსოფია-ფსიქოლოგიია - სადოქტორო - 09/01/1982 - 09/01/1985
Woodrow Wilson Center for International Scholars - George Kennan Institute - სტაჟირება - 09/01/1999 - 03/07/2000
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოსოფია-ფსიქოლოგიია - სადოქტორო - 09/30/1988 - 05/24/1989
პუბლიკაციები  
2014 - სოციალური კვლევის პროექტირება: სამეცნიერო დასკვნები თვისებრივ კვლევებში  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა;

2012 - საზრისის ძიებაში  
გამოცემის ტიპი: მონოგრაფია
პერიოდიკის დასახელება: საზრისის ძიებაში; გვ: 201
გამომცემლობა: ინტელექტი;

2010 - The Idea of Responsibility in the Georgian Context  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: P.I.E. Peter Lang, Editions scientifiques internationales, Brussels, Belgium,;

2008 - La responsabilite dans le contexte georgien: la lingue, la patrie et la religion  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: Peter Lange, Paris, France;

2005 - The Problem of Corruption in Georgia  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: Politics, Ethics, and the Challenges to Democracy in “New Independent States”; გვ:
გამომცემლობა: Council for Research in Values and Philosophy, printed in the USA;

2003 - რეგიონალური უსაფრთხოება და კავკასიის მომავალი  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ამერიკის შესწავლის საკითხები; გვ:
გამომცემლობა: თსუ გამომცემლობა, თბილისი;

2001 - რელატივიზმი ესთეტიკაში  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები; გვ:
გამომცემლობა: თსუ გამომცემლობა;

2000 - Georgia  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: The Global Economy and Society: A World Survey; გვ:
გამომცემლობა: Seoul, Korea;

2000 - Regional Security and the Future of Central Asia (The Competition of Iran, Turkey, and Russia  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: International Journal on World Peace,; გვ:
გამომცემლობა: International Journal on World Peace, Vol. XVII, NO.2, June, USA;

2000 - ახალი მსოფლიო წესრიგი და კავკასიის მომავალი  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ქრისტიანული დემოკრატია; გვ:
გამომცემლობა: მეცნიერება;

2000 - ესთეტიკის განვითარება ამერიკის შეერთებულ შტატებში,  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: „მეცნიერება და ტექნიკა“,თბილისი, N 7-9,; გვ:
გამომცემლობა: „მეცნიერება და ტექნიკა“,თბილისი, N 7-9, თბილისი, N 7-9,;

2000 - სიკვდილის ფენომენის კულტუროლოგიური ანალიზი  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: ფილოსოფია, კულტურა, ისტორია“; გვ:
გამომცემლობა: მეცნიერება;

2000 - სიკვდილის ფენომენის კულტუროლოგიური ანალიზი,  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
გამომცემლობა: ფილოსოფია, კულტურა, ისტორია, "თბილისი";

1999 - Restoration of territorial integrity in Georgia  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: "The Letter of DPH (Dialogues for Human Progress)“; გვ:
გამომცემლობა: "The Letter of DPH (Dialogues for Human Progress)“;

1999 - Several Possible Strategies of the Resolution of Conflict in Abkhazia  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: "The Letter of DPH (Dialogues for Human Progress)“; გვ:
გამომცემლობა: "The Letter of DPH (Dialogues for Human Progress)“;

1999 - The "mitigated" role of the Russian peacekeepers in the Georgian-Ossetian conflict  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: "The Letter of DPH (Dialogues for Human Progress)“; გვ:
გამომცემლობა: "The Letter of DPH (Dialogues for Human Progress)“;

1999 - The Crises of Meaning in Transition Period  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, ტ.1,; გვ:
გამომცემლობა: საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, ტ.1,;

1999 - Two terrorist acts in Georgia and the Russian politics in the Caucasus,  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: "The Letter of DPH (Dialogues for Human Progress)“; გვ:
გამომცემლობა: "The Letter of DPH (Dialogues for Human Progress)“;

1998 - სიკვდილის ფენომენის გააზრება ბ. პასკალის შემოქმედებაში,  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: სოხუმის აკად. ი. ვეკუას სახელობის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 3, „სოხუმი“,; გვ:
გამომცემლობა: სოხუმის აკად. ი. ვეკუას სახელობის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 3, „სოხუმი“;

1998 - სიცოცხლის საზრისის პრობლემა თანამედროვე პროტესტანტიზმსა და ნეოთომიზმში,  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: სამეცნიერო ჟურნალი „რელიგია“, თბილისი, #N1-; გვ:
გამომცემლობა: სამეცნიერო ჟურნალი „რელიგია“, თბილისი, #N1-;

1998 - სიცოცხლის საზრისის პრობლემა მ. შელერის შემოქმედებაში,  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: სოხუმის აკად. ი. ვეკუას სახელობის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 3, „სოხუმი“,; გვ:
გამომცემლობა: სოხუმის აკად. ი. ვეკუას სახელობის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 3, „სოხუმი“,;

1997 - Initiative Group for Peace Research in Tbilisi (Georgia  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: AFB-INFO, Newsletter of the Peace Research Information Unit, Bonn, Germany, N2,; გვ:
გამომცემლობა: AFB-INFO, Newsletter of the Peace Research Information Unit, Bonn, Germany, N2,;

1996 - სიცოცხლის საზრისი, როგორც ტრანსცენდენცია  
გამოცემის ტიპი: მონოგრაფია
გამომცემლობა: თბილისი;

1994 - The Three Types of Relations between Knowledge and Morals  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: National Identity as an Issue of Knowledge and Morality; გვ:
გამომცემლობა: Washington DC, Paideia Publishers & the Council for Research in Values and Philosophy, USA;

1993 - ვ. ფრანკლის მოძღვრება სიცოცხლის საზრისის შესახებ,  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: „მაცნე“, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სერია, N 1,; გვ:
გამომცემლობა: „მაცნე“, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სერია, N 1,;

1991 - პიროვნება, ღირებულება, შემოქმედება  
გამოცემის ტიპი: მონოგრაფია
გამომცემლობა: მეცნიერება;

1991 - ღირებულების ობიექტურობა და პიროვნების პრობლემა,  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: „ადამიანი, გონი, ღირებულება“, (ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საკითხები, ნაწილი IX),; გვ:
გამომცემლობა: „ადამიანი, გონი, ღირებულება“, (ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის საკითხები, ნაწილი IX),;

1988 - აღრზდის პრობლემის აქსიოლოგიური ასპექტები  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: ახაოლგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია; გვ:
გამომცემლობა: თსუ გამომცემლობა;

1988 - კანტის ეთიკის კრიტიკა მაქს შელერის მიერ,  
გამოცემის ტიპი: წიგნი(სამეცნიერო)
პერიოდიკის დასახელება: საიუბილეო სესია „კანტის პრაქტიკული გონების კრიტიკის“ 200 წლისთავის აღსანიშნავად, თსუ გამომცემლობა,; გვ:
გამომცემლობა: საიუბილეო სესია „კანტის პრაქტიკული გონების კრიტიკის“ 200 წლისთავის აღსანიშნავად, თსუ გამომცემლობა,;

1988 - რ. ბ. პერის ღირებულების თეორიის კრიტიკა,  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: „მაცნე“, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სერია, N 1,; გვ:
გამომცემლობა: „მაცნე“, ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის სერია, N 1,;

1988 - ღირებულების ფსიქოლოგისტური თეორიების კრიტიკა,  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია, თსუ გამომცემლობა,; გვ:
გამომცემლობა: ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია, თსუ გამომცემლობა,;

1987 - ზნეობრივ ღირებულებათა პრობლემა ნ. ჰარტმანის აქსიოლოგიაში  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა შრომები, თსუ გამომცემლობა,; გვ:
გამომცემლობა: ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა შრომები, თსუ გამომცემლობა,;

1980 - მიზეზობრიობის პრობლემა დ. ჰიუმის მოძღვრებაში,  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: კრებულში: სტუდენტთა X რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ გამომცემლობა; გვ:
გამომცემლობა: კრებულში: სტუდენტთა X რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ გამომცემლობა;

კონფერენციები  
უმაღლესი განათლების რეფორმის მოდელები - 01-09-2005
უმაღლესი განათლების შესახებ ბარსელონის III საერთაშორისო კონფერენცია - 01-11-2006
გაეროს განათლების, კულტურისა და მეცნიერების ორგანიზაციის გენერალური კონფერენციის 34-ე სესია - 16-10-2007
სამეცნიერო გრანტების შეფასებები - 27-11-2007
საქართველოს ინტელექტუალური მემკვიდრეობა: ქართული ენა და ლიტერატურა საუკუნეთა მიჯნაზე - 28-04-2008
ფონდების ლიდერობის სამიტი - 01-05-2008
რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდის ექსპერტთა მე-11 მრგვალი მაგიდა - 20-02-2009
მეცნიერების მართვა - 02-05-2011
სამეცნიერო ფონდების მართვა - 30-04-2012
განათლება - 13-05-2015
სამეცნიერო პროექტები  
მშვიდობის კვლევა საქართველოში - 1998
ქართული ფილოსოფიური კვლევევბი - 2006
დილოგი მსოფლიო კულტურათა შორის - 2008
პასუხისმგებლობა და მსოფლიოს კულტურები - 2010
კურსები  
განათლების ისტორია და ფილოსოფია-EDUC 3110 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
განათლების ისტორია და ფილოსოფია-EDUC2112 (  2013/2014;  )
განათლების ისტორია და ფილოსოფია-EDUC2112E (  2018/2019;  2019/2020;  )
განათლების ისტორია და ფილოსოფია-EDUC3111 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2018/2019;  2019/2020;  )
განათლების ფილოსოფია-EDUC5215E (  2018/2019;  )
თვისებრივი კვლევის მეთოდები-QUAL 7210 (  2019/2020;  )
თვისებრივი კვლევის მეთოდები-QUAL7210 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
მეცნიერების ფილოსოფია-SCNC7110 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ფილოსოფიური აზრის ისტორია-PHIL2130 (  2007/2008;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ცხრილი  
განათლების ისტორია და ფილოსოფია-EDUC 3110
განათლების ისტორია და ფილოსოფია-EDUC2112E
განათლების ისტორია და ფილოსოფია-EDUC3111
თვისებრივი კვლევის მეთოდები-QUAL7210
თვისებრივი კვლევის მეთოდები-QUAL 7210
მეცნიერების ფილოსოფია-SCNC7110
ფილოსოფიური აზრის ისტორია-PHIL2130
თინათინ ბოჭორიშვილმა 1981 წ. წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. 1982-85 წლებში გაიარა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დასწრებული სწავლების ასპირანტურა და მოამზადა საკანდიდატო დისერტაცია, რომელიც დაიცვა 1988 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო 1997 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშივე დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. 35 წლის განმავლობაში თინათინ ბოჭორიშვილი ასწავლიდა: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დიპლომატიურ აკადემიაში, პოლიტოლოგიის, ფილოსოფიური ანთროპოლოგიის და რელიგიათმცოდნეობის დამოუკიდებელ ინსტიტუტში, საქართველოს უნივერსიტეტსა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი სამეცნიერო მოღვაწეობას ეწეოდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტებში: პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში (მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების კვლევის განყოფილების ხელმძღვანელი) და ფილოსოფიის ინსტიტუტში (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი). გამოქვეყნებული აქვს სამი მონოგრაფია და 40-დე სამეცნიერო სტატია საქართველოსა და უცხოეთში. თინათინ ბოჭორიშვილი იყო საქართველოს განათლების სამინისტროს სსიპ ქართველოლოგიის, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა (რუსთაველის) ფონდის დირექტორი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და გენერალური დირექტორის მოადგილე. თინათინ ბოჭორიშვილს აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილებაც. სხვადასხვა დროს იგი მუშაობდა საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოებში კურსდამთავრებულთა კოორდინატორად, ამერიკის უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური დანაშაულისა და კორუფციის შესწავლის ცენტრის საზაფხულო სკოლის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორად, მსოფლიო ბანკის პროექტის ექსპერტად, ამერიკის განათლების განვითარების აკადემიის აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ზოგადი განათლებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის ექსპერტად. მუშაობდა საერთაშორისო მკვლევართა ვუდრო ვილსონის ცენტრში (Woodrow Wilson Center for International Scholars) აშშ, ვაშინგტონში, როგორც მკვლევარი, ერთსაათიანი პირდაპირი ეთერი ჰქონდა ამერიკის ტელევიზიით - საქართველოს გეოპოლიტიკა. იყო მიწვეული კათოლიკური უნივერსიტეტის პოლიტიკის კვლევის ცენტრში, ჰარვარდის უნივერსიტეტის ჯ. ფ. კენედის სახელმწიფო მართვის სკოლაში, ჯორჯ მეისონის, ჯონს ჰოპკინსის და ამერიკულ უნივერსიტეტებში. არაერთი გამოსვლა ჰქონდა ამერიკის ხმის ეთერით საქართველოს გეოპოლიტიკაზე, ნავთობსადენის პერსექტივებზე და ა.შ. რამდენჯერმე მიწვეული იყო და საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ინტერვიუები ჰქონდა აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტში, მშვიდობის ინსტიტუტში, მსოფლიო ბანკში. მონაწილეობა მიიღო ასზე მეტ საერთაშორისო კონფერენციას, სემინარსა და კონგრესის მუშაობაში, მათგან 32-ზე იყო მომხსენებელი. დიდი ბრიტანეთის სამეფო აკადემიის მოწვევით თინათინ ბოჭორიშვილმა ორი თვე საჯარო ლექციების კურსი წაიკითხა ლონდონსა და მანჩესტერის მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტში და სტაჟირება გაიარა საერთაშორისო უსაფრთხოების ცენტრში. 1998 წელს მან დაარსა არასამთავრობო ორგანიზაცია „თბილისის მშვიდობის კვლევის ასოციაცია“, რომლის პრეზიდენტი იყო ასოციაციის დახურვამდე. ამ ორგანიზაციამ რამდენჯერმე გრანტი მოიპოვა საფრანგეთის/შვეიცარიის ორგანიზაციისაგან „შარლ ლეოპოლდ მეიერის ფონდი კაცობრიობის პროგრესისათვის“. თინათინ ბოჭორიშვილი წლების მანძილზე იყო მრავალი საერთაშორისო და ადგილობრივი პროფესიული ორგანიზაციის წევრი: • პროფესორთა მსოფლიო მშვიდობის აკადემიის წევრი (აშშ), • მერილენდის უნივერსიტეტთან არსებული საერთაშორისო ორგანიზაციის “ქალები საერთაშორისო უსაფრთხოებაში” წევრი (აშშ), • “მშვიდობის ეროვნული ფონდის” წევრი (აშშ), • საერთაშორისო ორგანიზაციის "დიალოგი კაცობრიობის პროგრესისათვის“ წევრი (საფრანგეთი/შვეიცარია), • ჰარვარდის უნივერსიტეტის კენედის სახელობის სახელმწიფო მართვის სკოლის ორგანიზაციის „ქალები მშვიდობისათვის“ წევრი (აშშ). ამჟამად თინათინ ბოჭორიშვილი არის ამერიკული სამეცნიერო ჟურნალის “მსოფლიო მშვიდობის„ საერთაშორისო სარედაქციო საბჭოს წევრი, ხოლო 3 წლის მანძილზე იყო რედაქტორის მოადგილე საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის - “ევრაზიული კვლევანი”. თინათინ ბოჭორიშვილს მიღებული აქვს ჯილდოები და გრანტები : • საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სტიპენდია, • ვერცხლის მედალი კემბრიჯიდან (დიდი ბრიტანეთი), • შ.ლ.მეიერის სახელობის ფონდისაგან (შვეიცარია-საფრანგეთი), • საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოებისაგან (აშშ), • ამერიკული უნივერსიტეტისაგან (აშშ), • ჰარვარდის უნივერსიტეტისაგან (აშშ) და • ჯორჯ სოროსის ფონდისაგან. სრულყოფილად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს, მწირად - გერმანულსა და ფრანგულს. ჰყავს მეუღლე, ორი შვილი და ორი შვილიშვილი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი