ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ლიანა ყარალაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
მათემატიკის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


პუბლიკაციები  
. Ludlow, Ron, and Fergus Panton. The Essence of Effective Communication, Ed. Adrian Buckley. London: Prentice Hall - 1980
Об одном варианте метода прямых и свойствах связанных с ним центросимметрических матриц - 1984
Holyoake, Julia, and Bill Weipers. Insurance. 4th ed. Canterbury: CIB Publishing, 1999. Translated into Georgian by Liana Qaralashvili and Guram Mirzashvili. - 1985
О сходимости одного варианта метода прямых и свойствах центросимметрических матриц - 1985
О решении задачи Дирихле для уравнения Пуассона сеточным методом, основанным на фопмуле Ш.Е.Микеладзе - 1986
. Оценки скорости сходимости сеточной схемы, основанной на формуле Ш.Е.Микеладзе - 1986
Согласованные оценки скорости сходимости схемы составного метода прямых на обобщенных решениях. - 1986
Центросимметрические матрицы в дискретных и полудискретных методах. - 1986
Центросимметрические матрицы в дискретных и полудискретных методах. - 1987
Согласованные оценки скорости сходимости схемы составного метода прямых на обобщенных решениях. – Доклады расширенных заседаний - 1988
Оценки скорости сходимости сеточной схемы, основанной на формуле Ш.Е.Микеладзе. - 1988
О решении задачи Дирихле для уравнения Пуассона сеточным методом, основанным на фопмуле Ш.Е.Микеладзе. - 1989
О сходимости одного варианта метода прямых и свойствах центросимметрических матриц - 2000
. Об одном варианте метода прямых и свойствах связанных с ним центросимметрических матриц - 2003
ერთეულოვანი მატრიცის მსგავსი ზოგიერთი ცენტრსიმეტრიული მატრიცის თვისებები - 2013
კონფერენციები  
საქართველოს უმაღლესი სკოლების მათემატიკოსების - 01-01-1986
ი.ვეკუას სახ.გამოყენებითი მათემატიის ინ-ტის სემინარის გაფართოვებული სხდომები - 01-01-1988
ლოპიტალის წესი - 01-02-2012
კურსები  
ბიზნეს სტატისტიკის საფუძვლები-STAT2222 (  2017/2018; )
ბიზნესის სტატისტიკა 1-STAT2211 (  2005/2006; )
ბიზნესის სტატისტიკა I-STAT2217 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2017/2018; )
ბიზნესის სტატისტიკა-STAT2218E (  2017/2018; 2018/2019; )
კალკულუსი II-MATH1116j (  2014/2015; )
კალკულუსი I-MATH1115 (  2014/2015; )
მათემატიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის I-MATH1217 (  2016/2017; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის III-MATH2114 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის II-MATH1216 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის I-MATH1122 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
მათემატიკა ეკონომიკისათვის II-MATH1410 (  2017/2018; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის III-MATH2111 (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის III-MATH2111E (  2014/2015; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II-MATH1211 (  2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I-MATH1111 (  2005/2006; 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I-MATH1111400PR (  2007/2008; 2009/2010; 2011/2012; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I-MATH1111E (  2014/2015; 2017/2018; )
მათემატიკა ექთნებისათვის-MATH1116 (  2011/2012; 2012/2013; )
მათემატიკისა და სტატისტიკის საფუძვლები-MATH1119E (  2018/2019; )
მათემატიკური ანალიზი II-MATH1212 (  2005/2006; )
მათემატიკური ანალიზი I-MATH1112 (  2008/2009; )
მათემატიკური მეთოდები I-MATH1220 (  2017/2018; )
მათემატიკური მეთოდები I-MATH1220E (  2018/2019; )
პრეკალკულუსი-MATH1121 (  2014/2015; 2018/2019; )
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები II-MATH2115 (  2013/2014; )
რაოდენობრივი კვლევის საფუძვლები-MATH1110 (  2009/2010; 2012/2013; )
საინჟინრო მათემატიკა I-EENG2101E (  2015/2016; 2016/2017; )
საინჟინრო მათემატიკა II-EENG2202E (  2015/2016; )
სტატისტიკა-STAT2219 (  2018/2019; )
უმაღლესი მათემატიკის საფუძვლები-MATH1113 (  2005/2006; )
წრფივი ალგებრა და ალბათობის საფუძვლები-MATH1120 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )

ლიანა ყარალაშვილი - პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლაში ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორი 1989 წლიდან. 2005 წლიდან საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, 2015 წლიდან - სრული პროფესორი. ამ ხნის განმავლობაში უძღვება სალექციო კურსებს: მათემატიკის მოსამზადებელი კურსები, რაოდენობრივი კვლევები, მათემატიკა ეკონომისტებისათვის ორ ნაწილად (დიფერენციალური და ინტეგრალური აღრიცხვა), წრფივი ალგებრა, დიფერენციალური განტოლებები, GRE, GMAT. უცხო ენების (ინგლისური, რუსული) სათანადო დონეზე ცოდნა საშუალებას აძლევს ჩამოთვლილი საგნები ასწავლოს უცხოენოვან სტუდენტებს. რუსულ ენაზე მიღებული განათლების გამო ამ ენას ფლობს ისევე, როგორც მშობლიურ ენას; ინგლისური ენის პრაქტიკა შეძენილი აქვს ამერიკულ სკოლაში „School of tomorrow“, სადაც ინგლისურენოვან საგნებს ასწავლიდა 8 წლის განმავლობაში. ხშირად იწვევდნენ თარჯიმნად საერთაშორისო კონფერენციებზე. არის ავტორი რამდენიმე თარგმანისა ინგლისურიდან ქართულად: რ. ლადლოუ, ფ. პენტონი, ეფექტური კომუნიკაციის არსი, თბილისი, 2003; ჯ. ჰოლიოუკ, ბ. ვაიპერსი, დაზღვევა; საქართველოს  უნივერსიტეტის სახელმძღვანელოები: დავით ლეი, წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი; რ. ბარნეტი, მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის. ყოველ წელს მონაწილეობს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში საქართველოში და საზღვარგარეთ, აქვეყნებს სამეცნიერო სტატიებს ადგილობრივ და უცხოეთის ცნობილ ჟურნალებში. ჰყავს მეუღლე, სამი შვილი და თორმეტი შვილიშვილი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი