ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ირაკლი ყანდაშვილი
ასოცირებული პროფესორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
თსუ - იურიდიული - დოქტორი - -
- - ბაკალავრი - -
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - ბაკალავრი - 2001-03-09 - 2006-05-31
პუბლიკაციები  
სამოქალაქო კანონმდებლობა და მასში არსებული წინააღმდეგობები" - 2005
"კონკურსი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ და ადამიანის უფლებათა საერთაშიროსო სამართალში - 2005
ქართული კანომდებლობა ლტოლვილთა სამართლის შესახებ და მასში არსებული ხარვეზები - 2005
"სამოქალაქო კანონმდებლობა და მასში არსებული წინააღმდეგობები ჩუქების ხელშეკრულების მიხედვით" - 2005
"Einfluus von Umvelt NGOs bei politischen Entscheidungsprozessen - 2005
"არის თუ არა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი ადამიანის უფლებათა სამართალთან მიმართებაში - 2005
ვენის 1980 წლის კონვენციიის "საქონლის საერთაშორისო ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ" - 2006
"ადამიანის უფლებათა და ძირითადივ თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე–5 მუხლით გათვალისწიინებული პროცესუალური გარანტიების ზოგადი მიმოხილვა - 2006
"მეორადი მოთხოვნის უფლებები ვენის 1980 წლის კონვენციის საქონლის საერთაშორისო ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ" - 2007
"საკუთრების უფლება" - 2007
მედიაცია - 2020
მედიაცია - 2022
კონფერენციები  
კერძო და საჯარო სამართალი - 01-01-2002
ტრანსკავკასიური დიალოგი - 01-01-2004
"კერძო სამართალი: არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები" - 01-01-2005
გლობალიზაცია და სამართალი - 01-01-2006
სამართლებრივი სისტემა,საამოქალაქო საზოგადოება და სახელმწიფო - 01-01-2006
გლობალიზაცია, ამერიკა, მსოფლიო - 01-01-2006
სამეცნიერო პროექტები  
-
-
-
-
კურსები  
საბანკო ზედამხედველობის სამართალი-LAWC5150 (  2007/2008; )
საბანკო სამართალი-LAWB3230 (  2008/2009; )
საერთაშორისო კოლიზიური სამართალი-LAWC5130 (  2008/2009; )
საკორპორაციო სამართალი II-LAWC5245 (  2007/2008; 2008/2009; )
საკორპორაციო სამართალი I-LAWC5145 (  2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; )
საკორპორაციო სამართალი-LAWB3150 (  2008/2009; 2009/2010; )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი II-LAWB1322 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I-LAWB1321 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2024/2025; )
შრომის სამართალი-LAWB3240 (  2008/2009; 2010/2011; 2011/2012; )
ცხრილი  
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი I-LAWB1321
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი II-LAWB1322

ირაკლი ყანდაშვილი, LL.M./Ph.D- ირაკლი ყანდაშვილი არის მოქმედი ადვოკატი, სამართლის დოქტორი, რომელიც უკვე 15 წელია წარმოადგენს კლიენტებს საქართველოს ყველა ინსტანციის სასამართლოსა და ადამიანის უფლებებისა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში.

ირაკლი ყანდაშვილი არის იურიდიული ფირმა `K&K Consulting`-ს მმართველი პარტნიორი და ლიცენზირებული მედიატორი, არის „საქართველსო ადვოკატთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და ასოციაციის საგანმანათლებლო საბჭოს ხელმძღვანელი. ირაკლი ყანდაშვილი არის „საქართველოს სასამართლო მედიატორთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი საბჭოს წევრი.

ირაკლი ყანდაშვილი არის ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების სისტემისა და  ადვოკატის პროფესიაში შესვლის სტანდარტების კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი საქართველოში.

ირაკლი ყანდაშვილი არის ავტორი მონოგრაფიული ნაშრომის მედიაციაში და ავტორი სახელმძღვანელოსი „პროფესია ადვოკატი“.

 

 


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი