ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თამრიკო სუპატაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ფარმაციის დეპარტამენტი
ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქიმიის - ბაკალავრი - 1998-01-09 - 2002-06-17
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქიმიის - მაგისტრი - 1998-01-09 - 2014-06-22
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სამშენებლო - დოქტორი - 2012-01-11 - 2015-06-30
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=eoLBwmkAAAAJ
Цирконий во взвеси и донних осадках поверхностних вод Грузии - 2002
სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა ბარიუმის ქრომატის სუსპენზიის ოპტიკურ სიმკვრივეზე - 2005
ბარიუმის შემცველობის განსაზღვრა ბარიტულ მადნებში და საწარმოო ნარჩენებში - 2009
მიკრორაოდენობა ბარიუმის განსაზღვრის ტურბიდიმეტრული მეთოდის დამუშავება - 2010
ბარიუმის შემცველობის დადგენა საწარმოო ნარჩენებში და ქარხნების მიმდებარე ტერიტორიების ზედაპირულ წყლებში - 2010
სამრეწველო ნარჩენების როლი გარემოს დაბინძურებაში - 2012
საწარმოო ნარჩენების გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე - 2012
ჩორდის ბარიტის გამამდიდრებელი ქარხნის საწარმოო ნარჩენების გავლენა გარემოს ეკოლოგიურ კონიუნქტურაზე - 2012
სასაფლაოებზე დაკრძალული გვამების გახრწნის შედეგად გამოყოფილი მომწამვლელი ნივთიერებების ზემოქმედების შეფასება მტკნარი წყლის რესურსების, უპირველესად სასმელი წყლის ხარისხზე - 2013
პლანეტის წყლის რესურსების გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები და ადამიანის როლი ამ პრობლემების გადაჭრაში - 2013
მდინარე დურუჯის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება - 2014
ღვარცოფული ნატანის შესწავლა სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გაზრდის მიზნით - 2014
მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის სასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყენებისათვის მიმდინარე ექსპერიმენტის მიმოხილვა - 2014
თოვლის ზვავის საწინააღმდეგო გამჭოლი ტიპის ნაგებობის შეფასება - 2014
Evaluation of Debris Flow Sediment and Using It in Order to Increase Agricultural Lands - 2014
Assessment of the Black Sea water quality in the border of Georgia - 2015
Assessment of Ecological Condition of the River Duruji - 2015
მდინარე დურუჯის ეკოლოგიური პრობლემები - 2016
მდინარე დურუჯის აუზის თანამედროვე მდგომარეობა - 2016
Evaluation of well water pollution used for drinking by rural population on the Colchis lowland on the background of intensive ecochemical treatment of agriculture - 2016
Assessement of Debris Flow Influence on the Lattice Type Debris Flow against Construction - 2016
შავი ზღვისა და მასში ჩამდინარე წყლების ხარისხის შეფასება საქართველოს საზღვრებში - 2016
შავი ზღვისა და მასში ჩამდინარე წყლების ხარისხის შეფასება საქართველოს საზღვრებში - 2016
THE MODERN CONDITION OF RIVER DURUJI BASIN - 2016
The Ecological Problems of the River Duruji - 2016
სასოფლო სამეურნეო სავარგულების გაზრდა მდინარე დურუჯის ღვარცოფული კოლოიდური გამონატანის გამოყენებით ქინძმარაულის ბიზნესის განვითარების მიზნით - 2017
მოსახლეობის დაცვა წყალდიდობებისა და ღვარცოფებისაგან ქალაქ თბილისის 2015 წლის 13-14 ივნისის ტრაგედიის მაგალითზე - 2017
The assessment of stability of landslide dangerous slopes existing in the basin of the river Jokhtaniskhevi - 2017
The assessement of debris flow influence on the debris flow against stepped barrage - 2017
The assessement of debris flow influence on the debris flow against stepped barrage containing of semi cylinder shape elements - 2017
The assessement of possibility debris flow influence on the pass through type debris flow against construction in the river Jokhtaniskhevi basin - 2017
The General Assessment of Black Sea Ecological Problems and Recommendations of Eliminate Them - 2018
Forecasting colloidal fractions value transported by floods on the example of Duruji Basin - 2018
Using the “CAPRA” Methodology for Analysis of the Critical State of the Zhinvali Earth Dam and Risks - 2019
The Research of Water Levels in the Zhinvali Water Reservoir and Results of Field Research on the Debris Flow Tributaries of the River Tetri Aragvi Flowing in It - 2019
Mathematical Modeling of Hydrodynamic Processes of Overflow Wave on the Zhinvali Land Dam, Georgia - 2019
The Calculation of Maximal and Average Speed of Debris Flow Formed as a Result of Outstretched Water Wave on the Land Dam of Zhinvali - 2019
The Ecological Awareness Level Araising of the Population Living in the Flood Risk Zone in Case of Possible Accident of Zhinvali Land Dam and Designing Precautionary Measures - 2019
ჟინვალის (საქართველო) მიწის კაშხლის შესაძლო ავარიის გამო დატბორილი ტერიტორიების კონტურების განსაზღვრა და დამღუპველი ტალღის ჰიდროდინამიკური პარამეტრების გამოთვლა კაშხალზე - 2020
საწარმოო ნარჩენების უტილიზაციის პრობლემები და მათი როლი გარემოს დაბინძურებაში - 2020
ჟინვალის მიწის კაშხლის მოსალოდნელი ავარიის დროს წყალდიდობის რისკის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის უსაფრთხოების პრინციპების დამუშავება - 2020
მძიმე მეტალებით გამოწვეული დაბინძურების კვლევა საქართველოს ინდუსტრიულ რეგიონებში - 2022
წყალდიდობის რისკის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის ქცევის წესების შეფასება ჟინვალის მიწის კაშხლის შესაძლო ავარიის შედეგად - 2022
კურსები  
practice IV pharmaceutical analysis preparatory-PHAR424044 (  2019/2020; )
ანალიზური ქიმია-PHAG2230 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ანალიზური ქიმია-PHAR2230 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ზოგადი და არაორგანული ქიმია-PHAR1210 (  2023/2024; )
პრაქტიკა IV - ფარმაცევტული ანალიზი-PHAR4240 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
პრაქტიკა IV ფარმაცევტული ანალიზი-PHAG4240 (  2023/2024; )
სამედიცინო ქიმია-DENT1110 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
სამედიცინო ქიმია-DENT1111 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაცევტული ქიმია1-PHAG3121 (  2023/2024; )
ფარმაცევტული ქიმია-PHAG3120 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაცევტული ქიმია-PHAR3110 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
ანალიზური ქიმია-PHAG2230
ანალიზური ქიმია-PHAR2230
ზოგადი და არაორგანული ქიმია-PHAR1210
პრაქტიკა IV - ფარმაცევტული ანალიზი-PHAR4240
პრაქტიკა IV ფარმაცევტული ანალიზი-PHAG4240
სამედიცინო ქიმია-DENT1111
ფარმაცევტული ქიმია-PHAR3110
ფარმაცევტული ქიმია1-PHAG3121

სუპატაშვილი თამრიკო- ასოცირებული პროფესორი. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის მაგისტრი და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის აკადემიური დოქტორი.გამოქვეყნებული აქვს 50-მდე სამეცნიერო პუბლიკაცია და არის არაერთი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე. ხელმძღვანელობდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს და მონაწილეობდა ევროკავშირის პროექტებში.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი