ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ქეთევან ომიაძე
მოწვეული ლექტორი
მაგისტრი
მათემატიკის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მექანიკა-მატემატიკის - ხარისხის გარეშე - 1979-01-09 - 1984-06-20
ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მექანიკა-მათემატიკა - ხარისხის გარეშე - 1979-01-09 - 1984-06-20
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მექანიკა-მათემატიკა - მაგისტრთან გათანაბრებული - 2023-01-09 - 2023-04-09
პუბლიკაციები  
- К асимртотике распределения суммы случайнных величин управляемых конечной цепью Маркова - 1984
Комбинаторика недискретных групп движений и неизмиримые множества - - 1988
Об абсолютно пренебрежимых множествах - 1989
К вопросу дифференсируемости абсолютно непреривных функции множеств - 1996
ლებეგის ზომის იმ ინვარიანტული გაგრძელებების შესახებ, რომლებიც ფლობენ ერთადერთობის თვისებას - 2006
კომპუტერული დაპროგრამების ენების განვითარების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ - 2007
რიცხვითი მეთოდების გამოყენება გამოთვლებისათვის რეალურ დროში - 2014
საფრენი აპარატების აეროდინამიკური მახასიათებლები - 2015
ოპტიმიზაციის ზოგიერთი ამოცანის პროგრამული გადაწყვეტა - 2016
ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლა, ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებით - 2017
რადიოლოკაციური ინფორმაციის მომზადება კომპიუტერში შეყვანისათვის - 2018
ინტერპოლირების ამოცანის გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებით - 2019
Frequency domain identification of block - oriented nonlinear systems - 2019
არაზომადი სიმრავლეების შესახებ - 2020
G-ზომათა კლასში ვიტალის კონსტრუქციის შესრულების შესახებ - 2021
კონფერენციები  
- 01-01-1900
კურსები  
ბიზნესის სტატისტიკა II-STAT3111 (  2017/2018; )
კალკულუსი II-MATH1166 (  2017/2018; )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1214 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
მათემატიკა ბიზნესისა და ეკონომიკისათვის I-MATH1217 (  2016/2017; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის II-MATH1216 (  2021/2022; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის I-MATH1122 (  2015/2016; 2016/2017; 2019/2020; 2023/2024; )
მათემატიკა ეკონომიკისათვის III-MATH1411 (  2018/2019; 2021/2022; 2023/2024; )
მათემატიკა ეკონომიკისათვის II-MATH1012 (  2019/2020; 2021/2022; )
მათემატიკა ეკონომიკისათვის I-MATH1011 (  2019/2020; 2020/2021; 2022/2023; )
მათემატიკა ეკონომიკისათვის I-MATH1221 (  2017/2018; 2018/2019; )
მათემატიკური მეთოდები II-MATH1015 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
მათემატიკური მეთოდები I-MATH1010 (  2019/2020; 2022/2023; )
ოპერაციათა კვლევა-MATH3114 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
პრეკალკულუსი-MATH1121 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; )
შესავალი მათემატიკაში-MATH3238 (  2017/2018; )
ცხრილი  
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის I-MATH1122
მათემატიკური მეთოდები II-MATH1015

ქეთევან ომიაძე- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლაში. უძღვება პრეკალკულუსის, მათემატიკის საფუძვლებს და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების კურსებს. დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გავლილი აქვს ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურის ოთხწლიანი კურსი. არის რამოდენიმე სამეცნიერო შრომის ავტორი. აქვს სტუდენტებთან მუშაობის გამოცდილება.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი