ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თეიმურაზ ვარდოსანიძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა


პუბლიკაციები  
Стереохимия Некоторых Координационных Соединений Металлов С Дигидразидами Карбоновых Кислот - 1987
Кристаллическая и молеку-лярная структура диакводи-роданодиметооксибензоил-гидрозинкобальта(II) - 1990
ქიმიურ ნივთიერებათა რენტგენოსტრუქტურული ანალიზის პრაქტიკული სახელმძღვანელო - 1991
Рентгеноструктурное иссле-дование тетрахлоркобаль-тата(II) гуанидония - 1996
Кристаллическая и молеку-лярная структура тетрахло-ро-ди(аминогуанидиния) кобальта(II) - 1998
Кристаллическая структура гексахлорокобальтата ами-ногуанидония - 1999
Рентгеноструктурное исследование координационного соединения [Mn2 (m-OBH)2 (SO4 )2 OH2)4] - 2001
Структура монохлорида гек¬са¬ме-тилентетрамина - 2007
структура тетрагидрат бис(гексаметилентетрамин) хлорида гексааквакобальта (II) - 2007
Структура тетрагидрата бис¬(ге¬к¬-са¬метилентетрамин) хлорида гек-са¬акваникеля(II) - 2008
Структура дигидрата тетра (3,5- динитробензоа¬та)бис (п謬пе¬ре¬ди-на) [Co(OH2)6] (PipH)2(3,5-DNB)4 ∙2H2O - 2009
კონფერენციები  
დიაბეტის მსოფლიო კონგრესი - 04-12-2011
დიაბეტის მსოფლიო კონგრესი - 04-12-2011
მენდელეევის 21-ე კონგრესი - 09-09-2019
კურსები  
აღრიცხვისა და ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები-FINA2159 (  2011/2012; 2012/2013; 2015/2016; 2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; )
მმართველობითი აღრიცხვა და ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები-ACCT215000PR (  2008/2009; )
მმართველობითი აღრიცხვა-ACCT5210 (  2005/2006; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2012/2013; 2013/2014; )
მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები-ACCT2210 (  2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; )
სამაგისტრო ნაშრომი ფინანსებსა და საბანკო საქმეში-FINA6200 (  2007/2008; )
ფინანსები-FINA5290 (  2005/2006; 2006/2007; )
ფინანსების მენეჯმენტი-FINA5250 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2021/2022; )
ფინანსების საფუძვლები-FINA3115 (  2007/2008; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2013/2014; 2014/2015; )
ფინანსური აღრიცხვა (საშუალო დონე)-ACCT3216 (  2018/2019; 2020/2021; 2021/2022; )
ფინანსური აღრიცხვა I (საფუძვლები)-ACCT211000PR (  2008/2009; )
ფინანსური აღრიცხვა I (საფუძვლები, ნაწილი I)-ACCT2110 (  2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; )
ფინანსური აღრიცხვა-ACCT5110 (  2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფინანსური სტრატეგიები და რისკის მართვა-FINA6150 (  2009/2010; 2010/2011; 2012/2013; 2013/2014; )
თეიმურაზ ვარდოსანიძეს 1986 წლიდან აქვს მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. 1976-1995 წლებში მუშაობდა სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში, გამოქვეყნებული აქვს მონოგრაფია, სახელმძღვანელო ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის და 60 მდე სამეცნიერო ნაშრომი. 1995 წლიდან გაიარა რამდენიმე სტაჟირება ფინანსურ აღრიცხვასა და ფინანსების მენეჯმენტში, გერმანიაში და საქართველოში და მას შემდეგ მუშაობს ფინანსების ლექტორ-ტრენერის თანამდებობებზე ევროგაერთიანებისა და მსოფლიო ბანკის პროექტებში. ჩატარებული აქვს რამდენიმე ათეული ტრენინგი ფინანსების მენეჯმენტსა და ფინანსურ აღრიცხვაში, მათ შორის ისეთ კომპანიებში, როგორიცაა AES თელასი, სოკარი, საქართველოს ბანკი, ბანკი ქართუ. 1996 წლიდან დღემდე მუშაობს დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის საქველმოქმედო ასოციაციაში ფინანსების ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე. 2006 წლიდან დღემდე არის საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კითხულობს ლექციებს ფინანსურ და მენეჯერულ აღრიცხვასა და ფინანსების მენეჯმენტის საგნებში, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. 2009-2010 წლებში კითხულობდა ფინანსური აღრიცხვისა და მენეჯერული აღრიცხვის სალექციო კურსებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა) ასოცირებული პროფესორის რანგში. მიღებული აქვს სახელმწიფო ჯილდოები: ღირსების მედალი (2001 წ.) და ღირსების ორდენი (2013 წ.). ფლობს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ და იტალიურ ენებს.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი