ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მარინე კვაჭაძე
საკვალიფიკაციო ნაშრომის ექსპერტი
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი
სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


პუბლიკაციები  
-
“თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ლექსიკონის” თანაავტორი - 2001
ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი –თანაავტორი - 2003
სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა საარჩევნო სისტემების სამართლებრივი ანალიზი - 2003
ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები. სახელმძღვანელო პოლიციის აკადემიის კურსანტებისათვის. - 2003
„ხუთენოვანი ლექსიკონი საერთასორისო სამართალში“ –თანაავტორი - 2004
„თანამედროვე მედიცინის სამართლებრივი ასპექტები”; - 2005
ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხები თანამედროვე მედიცინაში(საერთაშორისო სამართებრივი და შიდახელმწიფო - 2005
„სახელმწიფოს და მას მედიის როლი ტერორიზმთან ბრძო-ლაში (ამიერკავკასიის რეგიონი-1996/98წწ). - 2005
საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი-თანაავტორი . - 2005
კონფერენციები  
- 01-01-1900
saerTaSoriso sisxlis samarTlis tribunalis Camoyalibeba da funqcionireba” - 01-01-2001
saerTaSoriso konferencia“sisxlis samarTlisa saerTaSoriso sasamarTlo da saqarTvelo”. - 01-01-2002
კურსები  
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი-LAWI5220 (  2006/2007;  2007/2008;  2008/2009;  2009/2010;  2010/2011;  2015/2016;  )
იურიდიულ პროფესიათა ეთიკა-LAWP5310 (  2016/2017;  )
კონსტიტუციური სამართალი 1 - სახელმწიფოს მოწყობის სამართალი (ნაწილი II)-LAWB1215 (  2020/2021;  )
კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები-LAWB2130 (  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
საერთაშორისო სამართალი-IREL5150 (  2008/2009;  2009/2010;  )
საერთაშორისო სამართალი-LAWB2250 (  2007/2008;  2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2018/2019;  2020/2021;  )
სამაგისტრო ნაშრომი საერთაშორისო ურთიერთობებში-IREL6220 (  2008/2009;  )
სამაგისტრო ნაშრომი საჯარო მმართველობაში-PUBL6300 (  2007/2008;  )
სამართლებრივი ეთიკის საფუძვლები-LAWB4145 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სამართლის თეორია-LAWPA5160 (  2005/2006;  )
ცხრილი  
კონსტიტუციური სამართალი 2 – ადამიანის ძირითადი უფლებები-LAWB2130
საერთაშორისო სამართალი-LAWB2250
სამართლებრივი ეთიკის საფუძვლები-LAWB4145

 

მარინე კვაჭაძე- საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ასევე მაქს-პლანკის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი სამართლის ფაკულტეტი. ფონდი ”ღია საზოგადოება – საქართველო” ის იყო სამართლებრივი რეფორმების კომისიის თავმჯდომარე.საერთაშორისო კონფერენცია “სისხლის სამართლისა საერთაშორისო სასამართლო და საქართველო ექსპერტი, კოორდინატორი, ევროსაბჭო (ბელგია, ბრიუსელი). ევროკავშირის პროგრამის ექსპერტი, გაეროს განვითარების პროგრამა - ექსპერტი ადამიანის უფლებების სფეროში და სხვა.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი