ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ლელა ვერბი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა ინსტიტუტი - ინგლისური ენა - სამაგისტრო - 1989.09.01 - 1994.06.08
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნეს-ინჟინერინგი - სადოქტორო - 2009/09/01 - 2012/06/02
პუბლიკაციები  
"ამერიკული ლიტერატურა- შედარება მხატვრულ პროზაში" - 1996
ფრაზეოლოგიური ფონდის სეგმენტაციის პრობლემა - 1998
"შედარება მხატვრულ პროზაში" - 1999
" მეტაფორები და იდიომები ბიზნეს კომუნიკაციაში" - 2005
ფრაზეოლოგია და კულტურული სტერეოტიპების სისტემა - 2009
"გრძნობა და ხატი" - 2012
"ცნება და გრძნობა მხატვრული შედარების სტრუქტურაში" - 2012
კონფერენციები  
ხელისუფლება და საზოგადოება - 01-05-2009
მსოფლიო და კავკასია - 01-03-2011
საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-05-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2018
“ საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2018
კურსები  
ზეპირმეტყველება I-OCOM1117E (  2017/2018;  )
თეორიული გრამატიკა (ინგლისური)-ENGL2220 (  2011/2012;  )
თეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა (ინგლისური)-ENGL3220 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
თეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა-THGP2120E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2017/2018;  )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2014/2015;  )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2011/2012;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2014/2015;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2012/2013;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2011/2012;  2012/2013;  2014/2015;  2016/2017;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2011/2012;  2013/2014;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149 (  2017/2018;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2017/2018;  2018/2019;  )
კონტრასტივიკა-LING6115 (  2019/2020;  2020/2021;  )
ლექსიკოლოგია (ინგლისური)-ENGL2212 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ლექსიკოლოგია (ინგლისური)-ENGL2415 (  2011/2012;  )
ლექსიკოლოგია-ENGL3112E (  2019/2020;  2020/2021;  )
რეფერირება (ინგლისური)-ENGL6231 (  2019/2020;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2012/2013;  )
ცხრილი  
თეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა-THGP2120E
თეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა (ინგლისური)-ENGL3220
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213
კონტრასტივიკა-LING6115
ლექსიკოლოგია-ENGL3112E
ლექსიკოლოგია (ინგლისური)-ENGL2212

ლელა ვერბი - ფილოლოგიის დოქტორი,  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები და მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც საერთაშორისო,  რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი