ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ლელა ვერბი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნეს-ინჟინერინგი - დოქტორი - 2009-09-01 - 2012-06-02
პუბლიკაციები  
"ამერიკული ლიტერატურა- შედარება მხატვრულ პროზაში" - 1996
ფრაზეოლოგიური ფონდის სეგმენტაციის პრობლემა - 1998
"შედარება მხატვრულ პროზაში" - 1999
" მეტაფორები და იდიომები ბიზნეს კომუნიკაციაში" - 2005
ფრაზეოლოგია და კულტურული სტერეოტიპების სისტემა - 2009
"გრძნობა და ხატი" - 2012
"ცნება და გრძნობა მხატვრული შედარების სტრუქტურაში" - 2012
Space Fiction as a Literary Category - 2023
კონფერენციები  
ხელისუფლება და საზოგადოება - 01-05-2009
მსოფლიო და კავკასია - 01-03-2011
საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-05-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2018
“ საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. - 01-01-2018
International Conference on Trends & Innovations in Management, Engineering, Science & Humanities - 01-01-2018
SADAB International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences - 01-01-2021
14th International Conference on Social Research and Behavioral Sciences - 18-10-2023
კურსები  
ზეპირმეტყველება I-OCOM1117E (  2017/2018; )
თეორიული გრამატიკა (ინგლისური)-ENGL2220 (  2011/2012; )
თეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა (ინგლისური)-ENGL3220 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
თეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა-THGP2120E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2017/2018; )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1244E (  2023/2024; )
ინგლისური ენა I (A1)-ENGL1145 (  2014/2015; )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2011/2012; 2015/2016; )
ინგლისური ენა II (A2)-ENGL1245 (  2014/2015; 2015/2016; )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2012/2013; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; 2016/2017; )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2011/2012; 2013/2014; )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3149 (  2017/2018; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2017/2018; 2018/2019; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 1 (B2/1)-ENGL1115 (  2022/2023; 2024/2025; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 2 (B2/2)-ENGL1116 (  2022/2023; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 3 (B2+/1)-ENGL1117 (  2023/2024; )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 4 (B2+/2)-ENGL1118 (  2023/2024; )
ინგლისური მიზნობრივი ენა (ბიზნესი)-ENGL1217E (  2021/2022; )
კონტრასტივიკა-LING6115 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ლექსიკოლოგია (ინგლისური)-ENGL2212 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ლექსიკოლოგია (ინგლისური)-ENGL2415 (  2011/2012; )
ლექსიკოლოგია-ENGL3112E (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
რეფერირება (ინგლისური)-ENGL6231 (  2019/2020; )
საბაკალავრო ნაშრომი ინგლისურ ფილოლოგიაში-ENGL4240 (  2012/2013; )
ცხრილი  
თეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა-THGP2120E
თეორიული გრამატიკა და ფონეტიკა (ინგლისური)-ENGL3220
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1244E
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის 4 (B2+/2)-ENGL1118
ლექსიკოლოგია-ENGL3112E
ლექსიკოლოგია (ინგლისური)-ENGL2212

ლელა ვერბი - ფილოლოგიის დოქტორი,  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები და მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც საერთაშორისო,  რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას აგრეთვე გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი