ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თამარი ნატროშვილი
ასოცირებული პროფესორი

ევროპული ენების და ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი - საბაკალავრო - 09/01/1995 - 06/15/1999
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი - სამაგისტრო - 09/01/1999 - 09/01/2001
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი - სადოქტორო - 09/01/2010 - 06/21/2013
პუბლიკაციები  
"ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დებატებში" - 2011
ინტერტეხსტუალურობის პრობლემა პუბლიცისტურ ლიტერატურაში - 2011
“ფრაზეოლოგიური ერთეულები ბრიტანულ და ამერიკულ პრესაში" - 2012
“ინგლისურენოვან პრესაში გამოქვეყნებულ იდიომთა სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი” - 2012
ინტერტექსტუალურობის კონცეპტი მედიაში - 2012
პოლიტიკურ დებატებში ალუზიით გამოხატულ ინტერტექსტუალურ კავშირთა სემანტიკური კლასიფიკაცია - 2013
ბიზნეს კომუნიკაციის ენობრივი მარკერები - რეკლამა - 2014
ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში - 2015
ინგლისურ ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ქართულ ენაზე თარგმნის სპეციფიკა - 2016
პოლიტიკური ნეოლოგიზმები, ნეოლოგიზმის დეფინიცია და ეროვნულ-კულტურული დეტერმინანტების ანალიზი - 2017
პრესაში გამოყენებულ ექსპრესიულობის მექანიზმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი - 2017
არგუმენტაცია ბიზნეს რიტორიკაში - 2018
ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა სტრუქტურული ვარიანტები პუბლიცისტურ ლიტერატურაში - 2018
ინგლისურ და ქართულ ზღაპრებში გამოყენებულ იდიომატურ გამოთქმათა ლექსიკური ანალიზი - 2018
კონფერენციები  
ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დებატებში - 25-11-2011
ინტერტექსტუალობა პოლიტიკურ დისკურსში - 01-05-2012
ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2012
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 01-11-2012
ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 31-05-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 30-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 28-05-2016
საერთაშორისო კონფერენცია - „ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი" - 24-03-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 27-05-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-06-2018
საერთაშორისო კონფერენცია ფილოლოგიაში - 21-12-2018
კურსები  
აკადემიური წერა სამეცნიერო პუბლიკაციებისთვის-LANG 7217 (  2020/2021;  )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის I-ACWR1210E (  2019/2020;  )
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის II-ACWR2110E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ენა და კომუნიკაცია (ინგ.)-LANC2219 (  2019/2020;  )
ენის თეორია-LANT1210E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) II-ENGL1212E (  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა I ფილოლოგებისთვის (B1)-ENGL1140 (  2011/2012;  2012/2013;  )
ინგლისური ენა II ფილოლოგებისთვის (B2)-ENGL1240 (  2013/2014;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2145 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  )
ინგლისური ენა III (B1/1)-ENGL2147 (  2018/2019;  )
ინგლისური ენა III ფილოლოგებისთვის (C1)-ENGL2140 (  2013/2014;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2215 (  2011/2012;  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  )
ინგლისური ენა IV (B1/2)-ENGL2217 (  2016/2017;  )
ინგლისური ენა V (B2/1)-ENGL3115 (  2011/2012;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3215 (  2011/2012;  2016/2017;  2017/2018;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის IV (ბიზნესი)-ENGL2240 (  2014/2015;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის V (სამართალი)-ENGL3140 (  2014/2015;  )
ინგლისური ენა ფილოლოგებისთვის VI (პოლიტიკა)-ENGL3240 (  2015/2016;  )
ინგლისური ლიტერატურის ისტორია (ინგ.)-ENLT2325 (  2019/2020;  )
ტექსტის რეფერირება და თარგმნა-LANG 7210 (  2019/2020;  )
ცხრილი  
აკადემიური წერა ფილოლოგებისთვის II-ACWR2110E
ენის თეორია-LANT1210E
ინგლისური ენა (ლექსიკა, გრამატიკა) I-ENGL1122E
ინგლისური ენა VI (B2/2)-ENGL3213

თამარ ნატროშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი,  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები. მონაწილეობა აქვს მიღებული  საერთაშორისო, რესპუბლიკურ და ადგილობრივ კონფერენციებში. მას გავლილი აქვს ტრენინგები ისეთ თემატიკაზე, როგორიცაა: კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები, კვლევის მეთოდები, ტექნოლოგიების გამოყენება განათლებაში, სწავლების სტრატეგიები, ინგლისური ენა პოლიტიკაში, დიპლომატიასა და საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი არის იუნესკოს ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLV-ის)  და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG-ის) წევრი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი