ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ირაკლი კობიძე
მოწვეული ლექტორი
მაგისტრი
სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - მაგისტრი - 1997-01-09 - 2015-05-28
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - ხარისხის გარეშე - 2003-01-15 - 2005-01-05
კონფერენციები  
კორუფციული დანაშაულის გამოძიება - 16-02-2004
ადამიანური რესურსები და ინსპექტირება - 10-07-2005
მასობრივი განადგურების იარაღის უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლა - 31-07-2006
ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა - 22-01-2007
სისხლის სამართლის პროცესი და შეჯიბრებითობა - 01-03-2007
მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდები - 29-06-2007
მოწმეთა დაცვის პრგრამები - 10-07-2007
ეუთოს სემინარი ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე - 10-03-2008
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის სემინარი ადამიანით ვაჭრობის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე - 14-04-2008
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია - 16-06-2008
ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის გაუმჯობესება - 10-09-2008
ტრენერთა ტრენინგი საადვოკატო ეთიკის საკითხებზე - 03-09-2009
ადამიანით ვაჭრობის დანაშაული - 14-09-2009
იურიდიული დახმარების რეფორმატორთა მრგვალი მაგიდა - 18-10-2009
პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მექანიზმები - 08-02-2010
კანონის უზენაესობა - 10-03-2010
ცენტრალური აზიისა და კვკასიის რეგიონებში უფასო იურიდიული დახმარების გაწევაში ადვოკატთა ასოციაციების როლი - 11-04-2010
სამართლიან სასამართლოზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა - 13-09-2010
იურიდიული დახმარების ადმინისტრირება - 25-10-2010
სასჯელაღსრულება, დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა - 13-06-2011
იურიდიული კლინიკის პროექტის სრულყოფისათვის - 11-07-2011
ცენტრალური აზიისა და კავკასიის რეგიონებში უფასო იურიდიული დახმარების გაწევაში ადვოკატთა ასოციაციების როლი - 18-09-2011
იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფის სამთავრობათაშორისი საექსპერტო ჯგუფი - 16-11-2011
იურიდიული დახმარების მენეჯმენტი - 16-01-2012
დანაშაულის თავიდან აცილებისა და სისხლის სამართლის სისტემის კომისიის 21 სესია - 23-04-2012
სისხლის სამართლის სისტემებში უფასო იურიდიული დახმარების უზრუნველყოფის პრინციპებისა და სახელმძღვანელო მითითებების შესახებ რეზოლუცია - 30-09-2012
საჯარო პოლიტკის ანალიზი და შეფასება - 22-05-2016
საგზაო აქტივების მართვა - 09-08-2016
შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები - 14-08-2016
დეცენტრალიზაცია და მოქალაქეთა ჩართულობა - 01-10-2017
საგზაო კონტრაქტების მართვა - 03-04-2018
გენდერული თანასწორობა ურბანული განვითარების პროცესში - 24-04-2018
ლიდერობა და მენეჯმენტი - 03-10-2018
საგზაო აქტივების მართვა საქართველოში - 21-10-2018
სტრატეგიული პოლიტიკის ანალიზი და ანგარიშგება - 12-12-2018
ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრობლობის (CAREC) ტრანსპორტის მე18 კონფერენცია - 25-04-2019
გენდერული თანასწორობა - 07-05-2020
ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრობლობა (CAREC) - საგზაო ინფრასტრუქტურა - 22-05-2023
კურსები  
ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში-LAWCR6120 (  2017/2018; 2023/2024; )
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი-LAWB1325 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეები-LAWB4212 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ცხრილი  
ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში-LAWCR6120
ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური) სამართალი-LAWB1325
სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეები-LAWB4212

ირაკლი კობიძე- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. აქვს მაგისტრის ხარისხი. კურსები: სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეები და ადგილობრივი თვითმმართველობის (მუნიციპალური სამართალი). დამთავრებული აქვს თბილისის სახელწმიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურა სისხლის სამართლის პროცესის სპეციალიზაციით. სამსახურებრივი გამოცდილებიდან გამომდინარე (პროკურორი, იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი) მიღებული აქვს გამოცდილება როგორც უშუალოდ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროსა და სისხლისსამართალწარმოების საკითებში, ასევე ადამიანური რესურსების მართვისა და პროექტების მენეჯმენტის, მათ შორის მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი საინვესტიციო პროექტების ზედამხედველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ამჟამად მოღვაწეობს არასამთავრობო სექტორში და მისი საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს საკანონმდებლო და სამთავრობო საქმიანობის მონიტორინგი და ანალიზი ევროატლანტიკური სტანდარტებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. აქვს კომუნიკაციის, სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან, მათ შორის ფართო აუდიტორიასთან მუშაობის, პრეზენტაციის, მედიაკომუნიკაციისა და ლიდერის უნარ-ჩვევები. სამსახურებრივი საქმიანობის განმავლობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთი რეფორმისა და საერთაშორისო პროექტის განხორციელებაში, საერთაშორისო ჯგუფების ხელმძღვანელობასა და ნორმატიული აქტების შემუშავებაში.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი