ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

მაკა კარტოზია
მოწვეული ლექტორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა


განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1990-01-09 - 1996-06-28
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული - დოქტორი - 1996-01-09 - 1999-01-09
პუბლიკაციები  
International Migration and the Rights of Migrants Guaranteed by the Legislation of Georgia and Their Implementation - 0
საქორწინო ხელშეკრულება - 1997
ქორწინება ფრანგულად ოღონდ საქართველოში - 1998
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოების სამართლებრივი სტატუსი - 2000
ადმინისტრაციული გარიგება; ვალდებულების დარღვევისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი; გარიგება და მისი ბათილობის საფუძვლები - 2001
ქორწინების ბათილობის სამართლებრივი საფუძვლები - 2001
საქორწინო ხელშეკრულება, როგორც სამოქალაქო-სამართლებრივი გარიგება - 2003
საქორწინო ხელშეკრულება (რუსეთის ფედერაციის მაგალითზე) - 2003
საქორწინო ხელშეკრულება, როგორც საზოგადოების სტაბილურობის ინსტრუმენტი - 2003
საქორწინო ხელშეკრულება - 2005
გზამკვლევი არასამეწარმეო ორგანიზაციებისათვის (არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგისტრაცია, შემოსავლები და საგადასახადო დაბეგვრა) - 2008
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შიდა რეგულაციების ნიმუშების კრებული - 2009
საკუთრების უფლების კონსტიტუციური და სამოქალაქოსამართლებრივი ცვლილება - 2018
საკუთრების უფლების დაცვის უზრუნველყოფა გადასახადების და სხვა გადასახდელების დაწესებისას - 2019
გამოუყენებელი ანაზღაურებადი შვებულების კომპენსაციის უფლება დასაქმებულის გარდაცვალების გამო შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შემთხვევაში ევროკავშირის და საქართველოს კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაში - 2019
დამსაქმებლის ცვლილებისას დასაქმებულთა უფლებებისა და შრომითი პირობების გაუარესებისაგან დაცვა კოლექტიური ხელშეკრულებით (ევროკავშირისა და საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა) - 2020
საკუთრების უფლების რეფორმის აქტუალური საკითხები საქართველოში - 2022
საერთაშორისო მიგრაცია და საქართველოს კანონმდებლობით გარანტირებული მიგრანტების უფლებები და მათი განხორციელება - 2023
კონფერენციები  
Second International Conference Modern World Challenges: “Modern World Challenges: Regulang Human Rights, Social Security, and Welfare in Contemporary Mulcultural World” - 01-01-1900
კურსები  
ვალდებულებითი სამართალი-LAWB2220 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; 2024/2025; )
კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები-LAWB3280 (  2022/2023; )
სანივთო სამართალი-LAWB2110 (  2021/2022; )
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5220 (  2023/2024; )
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი-LAWB3220 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სახელშეკრულებო სამართალი-LAWB3130 (  2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; 2024/2025; )
სახელშეკრულებო სამართლის სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5310 (  2023/2024; )
შესავალი სამოქალაქო სამართალში-LAWB1240 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
ვალდებულებითი სამართალი-LAWB2220
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი-LAWB3220
საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი და სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5220
სახელშეკრულებო სამართალი-LAWB3130
სახელშეკრულებო სამართლის სასამართლო პრაქტიკა-LAWC5310

მაკა კარტოზია - საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორია 2015 წლიდან. მას 2005 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლულ ექსპერტთა საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის (სამართლის დოქტორი) ხარისხი. მას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ლექციების ჩატარების და სტუდენტებთან ურთიერთობის კუთხით საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. საქართველოს უნივერსიტეტში უძღვება ლექციების კურსს კერძო სამართლის მიმართულებით. არის ათობით პუბლიკაციის ავტორი. ასევე მას აქვს მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილება როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორში მუშაობის მიმართულებით. არის საქართველოში და საზღვარგარეთ სამართლის სხვადასხვა სფეროში გამართული არაერთი სემინარის მონაწილე და ორგანიზატორი. მაკა არის ადვოკატთა ასოციაციის დამფუძნებელი წევრი. ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი