ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ალექსანდრე ჭულუხაძე
ასოცირებული პროფესორი
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის უფროსი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
დოქტორი
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - აღმოსავლეთმცოდნეობა - ბაკალავრი - 1990-09-01 - 1995-06-30
თეირანის უნივერსიტეტი - ლიტერატურისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა - მაგისტრი - 2000-09-01 - 2003-06-30
თეირანის უნივერსიტეტი - ლიტერატურისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა - დოქტორი - 2003-04-11 - 2008-04-11
პუბლიკაციები  
*za((y)w) ძირის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში - 2003
რუბენ აბრაჰამიანი - 2003
ოლგა არზუმანიანი - 2003
მზია ანდრონიკაშვილი - 2003
კონსტანტინე ფაღავა - 2003
თეო ჩხეიძე - 2003
ლეო ხეთაგუროვი - 2003
თენგიზ გორელიშვილი - 2003
ტერმინ "ერის" ეტიმოლოგია და სემანტიკა უძველეს ქართულ წყაროებში - 2004
არანი და მდინარე არაქსის აუზის რეგიონები ქართულ ისტორიულ წყაროებში - 2009
საქართველოსა და ირანის კულტურული ურთიერთობები XI-XIII სს-ში - 2009
ირან-საქართველოს ურთიერთობები უძველესი დროიდან VI ს-ის ბოლომდე ირანულიდან ნასესხები ლექსიკის მონაცემთა საფუძველზე - 2009
შაჰნამეს ქართული ვერსიები - 2010
საქართველოს აზერბაიჯანული მოსახლეობა - 2010
ირანის ისტორიის შესახებ საქართველოს არქივებში დაცული ისტორიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, ტომი I, (სპარსულ ენაზე) - 2011
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში - 2011
კონფერენციები  
გ.წერეთლის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 02-12-2004
საქართველოში წიგნის ბეჭდვის 300 წლისთავისადმი მიძღვნილი ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-რენცია - 15-10-2009
კავკასია ისტორიულ ჭრილში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 20-10-2009
აზერბაიჯანისა და არანის შესახებ არსებული წყაროების კრიტიკა და ანალიზი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 25-05-2010
აზერბაიჯანი: წარსულის გამოცდილება - სამომავლო პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 19-09-2010
შაჰნამეს ქართული ვერსიები - 18-01-2011
საქართველო: წარსულის გამოცდილება – სამომავლო პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 20-02-2011
სამეცნიერო პროექტები  
ქართული ენის ირანულ ნასესხობათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონი - 2022-2025
კურსები  
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია I (ძველი და შუა საუკუნეები)-ORST1210 (  2013/2014; 2014/2015; )
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია II (ახალი და უახლესი პერიოდი)-ORST2110 (  2014/2015; )
ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფო წყობილება და სამართალი-ORST2210 (  2014/2015; )
თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი (იდეოლოგია, პოლიტიკა, უსაფრთხოება)-ORST4210 (  2018/2019; )
საბაკალავრო ნაშრომი აღმოსავლეთმცოდნეობაში-ORST4230 (  2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორიულ–კულტურული ურთიერთობები-ORST2140 (  2013/2014; 2020/2021; )
სპარსული ენა I (A1)-PERS1140 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
სპარსული ენა II (A2)-PERS1240 (  2013/2014; 2014/2015; )
სპარსული ენა III (B1)-PERS2140 (  2014/2015; 2015/2016; 2019/2020; )
სპარსული ენა III(B1/1)-PERS2141 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სპარსული ენა IV (B2)-PERS2240 (  2014/2015; 2015/2016; 2019/2020; )
სპარსული ენა IV(B1/2)-PERS2241 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სპარსული ენა V (B/2+)-PERS3140 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; )
სპარსული ენა V (B2/1)-PERS3142 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
სპარსული ენა VI (B2/2)-PERS3242 (  2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; )
სპარსული ენა VI (თანამედროვე სალიტერატურო სპარსული ენის ნორმები)-PERS3240 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; )
სპარსული ენა VII (ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამართალი)-PERS4140 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; )
სპარსული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)-PERS4241 (  2021/2022; 2023/2024; )
სპარსული ენა VIII (თარგმანის პრაქტიკა)-PERS4240 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
შესავალი აღმოსავლეთმცოდნეობაში-ORST1110 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
საბაკალავრო ნაშრომი აღმოსავლეთმცოდნეობაში-ORST4230
სპარსული ენა V (B2/1)-PERS3142
სპარსული ენა VI (B2/2)-PERS3242
სპარსული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)-PERS4241

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი