ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ალექსანდრე ჭულუხაძე
ასოცირებული პროფესორი
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის უფროსი
მთავარი მეცნიერ-მკვლევარი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ქართულ-ირანული კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დოქტორი
აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ქართულ-ირანული კვლევების დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - აღმოსავლეთმცოდნეობა - ბაკალავრი - 1990/09/01 - 1995/06/30
თეირანის უნივერსიტეტი - ლიტერატურისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა - მაგისტრი - 2000/09/01 - 2003/06/30
თეირანის უნივერსიტეტი - ლიტერატურისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა - დოქტორი - 2003/04/11 - 2008/04/11
პუბლიკაციები  
*za((y)w) ძირის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში - 2003
რუბენ აბრაჰამიანი - 2003
ოლგა არზუმანიანი - 2003
მზია ანდრონიკაშვილი - 2003
კონსტანტინე ფაღავა - 2003
თეო ჩხეიძე - 2003
ლეო ხეთაგუროვი - 2003
თენგიზ გორელიშვილი - 2003
ტერმინ "ერის" ეტიმოლოგია და სემანტიკა უძველეს ქართულ წყაროებში - 2004
არანი და მდინარე არაქსის აუზის რეგიონები ქართულ ისტორიულ წყაროებში - 2009
საქართველოსა და ირანის კულტურული ურთიერთობები XI-XIII სს-ში - 2009
ირან-საქართველოს ურთიერთობები უძველესი დროიდან VI ს-ის ბოლომდე ირანულიდან ნასესხები ლექსიკის მონაცემთა საფუძველზე - 2009
შაჰნამეს ქართული ვერსიები - 2010
საქართველოს აზერბაიჯანული მოსახლეობა - 2010
ირანის ისტორიის შესახებ საქართველოს არქივებში დაცული ისტორიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, ტომი I, (სპარსულ ენაზე) - 2011
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში - 2011
კონფერენციები  
გ.წერეთლის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 02-12-2004
საქართველოში წიგნის ბეჭდვის 300 წლისთავისადმი მიძღვნილი ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-რენცია - 15-10-2009
კავკასია ისტორიულ ჭრილში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 20-10-2009
აზერბაიჯანისა და არანის შესახებ არსებული წყაროების კრიტიკა და ანალიზი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 25-05-2010
აზერბაიჯანი: წარსულის გამოცდილება - სამომავლო პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 19-09-2010
შაჰნამეს ქართული ვერსიები - 18-01-2011
საქართველო: წარსულის გამოცდილება – სამომავლო პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 20-02-2011
კურსები  
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია I (ძველი და შუა საუკუნეები)-ORST1210 (  2013/2014; 2014/2015; )
ახლო აღმოსავლეთის ისტორია II (ახალი და უახლესი პერიოდი)-ORST2110 (  2014/2015; )
ახლო აღმოსავლეთის სახელმწიფო წყობილება და სამართალი-ORST2210 (  2014/2015; )
თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი (იდეოლოგია, პოლიტიკა, უსაფრთხოება)-ORST4210 (  2018/2019; )
საბაკალავრო ნაშრომი აღმოსავლეთმცოდნეობაში-ORST4230 (  2016/2017; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთის ისტორიულ–კულტურული ურთიერთობები-ORST2140 (  2013/2014; 2020/2021; )
სპარსული ენა I (A1)-PERS1140 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; )
სპარსული ენა II (A2)-PERS1240 (  2013/2014; 2014/2015; )
სპარსული ენა III (B1)-PERS2140 (  2014/2015; 2015/2016; 2019/2020; )
სპარსული ენა III(B1/1)-PERS2141 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
სპარსული ენა IV (B2)-PERS2240 (  2014/2015; 2015/2016; 2019/2020; )
სპარსული ენა IV(B1/2)-PERS2241 (  2020/2021; 2021/2022; )
სპარსული ენა V (B/2+)-PERS3140 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; )
სპარსული ენა V (B2/1)-PERS3142 (  2021/2022; 2022/2023; )
სპარსული ენა VI (B2/2)-PERS3242 (  2020/2021; )
სპარსული ენა VI (თანამედროვე სალიტერატურო სპარსული ენის ნორმები)-PERS3240 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; )
სპარსული ენა VII (ეკონომიკა, პოლიტიკა, სამართალი)-PERS4140 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
სპარსული ენა VIII (თარგმანის თეორია და პრაქტიკა)-PERS4241 (  2021/2022; )
სპარსული ენა VIII (თარგმანის პრაქტიკა)-PERS4240 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
შესავალი აღმოსავლეთმცოდნეობაში-ORST1110 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ცხრილი  
საბაკალავრო ნაშრომი აღმოსავლეთმცოდნეობაში-ORST4230
სპარსული ენა III(B1/1)-PERS2141
სპარსული ენა V (B2/1)-PERS3142
შესავალი აღმოსავლეთმცოდნეობაში-ORST1110

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი