ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

ბურდული ნანა
ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი
პროფესორი
ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

განათლება  
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფსიქოლოგია - სამაგისტრო - -
საქ. მეცნიერებათა აკადემიის დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი - ფსიქოლოგია - სადოქტორო - -
კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსტიტუტი - გეშტალტთერაპია - კურსები - 2012 - 2017
პუბლიკაციები  
2019 - Contact Boundaries in Love Relationship  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Caucasus Journal of Social Sciences; გვ:
გამომცემლობა: Caucasus Journal of Social Sciences, The University of Georgia Publishing House;

2016 - მიღების ზონა როგორც პიროვნების ტიპოლოგიური ნიშანი  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: დიმიტრი უზნაძის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი ნომერი, საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე; გვ:
გამომცემლობა: საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე, დიმიტრი უზნაძის 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი ნომერი;

2015 - The Role of the Acceptance Zone in the Psychology of Set  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Caucasus Journal of Social Sciences; გვ: 207-222
გამომცემლობა: Caucasus Journal of Social Sciences, Volume 8, Issue 1, The University of Georgia Press, Tbilisi;

2013 - მიღების ზონის ცნების მნიშვნელობა ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიისთვის  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ფსიქოლოგიის მაცნე; გვ:
გამომცემლობა: ფსიქოლოგიის მაცნე, საერთაშორისო გამოცემა, გამომცემლობა "მწიგნობარი", თბილისი;

2012 - შფოთვა და ქცევის სტრატეგიები ტრავმირებულ ადამიანებში  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: სამეცნიერო ძიებანი; გვ: 18-21
გამომცემლობა: სამეცნიერო ძიებანი, VIII ტომი, თბილისი;

2011 - Понятие зоны принятия и её актуальность  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: Конференция, посвященная 125 -летию со дня рождения Д.Н. Узнадзе; გვ:
გამომცემლობა: Конференция, посвященная 125 -летию со дня рождения Д.Н. Узнадзе, Факультет психологии Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина;

2011 - მიღების ზონის ცნების აქტუალობა  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
პერიოდიკის დასახელება: დიმიტრი უზნაძის 125-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; გვ:
გამომცემლობა: დიმიტრი უზნაძის 125-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2010 - მიღების ზონა და კონფლიქტურობა  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: სამეცნიერო ძიებანი; გვ: 40-45
გამომცემლობა: სამეცნიერო ძიებანი, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2010 - ნებისყოფის და თვითშეფასების კავშირი პიროვნულ მახასიათებლებთან  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: "ფსიქოლოგია" XXII; გვ: 50-56
გამომცემლობა: "ფსიქოლოგია" XXII, შალვა ჩხარტიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომების კრებული, თბილისი;

2009 - მიღების ზონის კავშირი კულტურულ ღირებულებათა შეფასების რაგვარობასთან  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ფსიქოლოგია, XXI; გვ: 25-33
გამომცემლობა: ფსიქოლოგია, XXI, ალექსანდრე ფრანგიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომების კრებული, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი;

2008 - Components of Social Identity and Intentions of Political Activities in Ethnic Minority Youth  
გამოცემის ტიპი: კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გამომცემლობა: Conference on Caucasus Studies: Migration and identity, Malmo;

2008 - მიღების ზონის მიმართება პიროვნების მახასიათებლებთან  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ფსიქოლოგია XX; გვ:
გამომცემლობა: ფსიქოლოგია XX, შოთა ნადირაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი შრომების კრებული, თბილისი;

2007 - სოციალური განწყობის ძირითად მახასიათებლებს შორის კავშირი  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: მაცნე,დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი; გვ: 43-47
გამომცემლობა: მაცნე, #1 მაცნე, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი;

2006 - Крайность-умеренность установки и другие характеристики социальной установки  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Кавказоведение; გვ: 110-122
გამომცემლობა: Кавказоведение №10, Москва;

2006 - განწყობის სიმკვეთრე-ბუნდოვანების მიმართება სოციალური განწყობის მახასიათებლებთან"  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გამომცემლობა: მაცნე, #2, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი,;

2006 - განწყობის უკიდურესობა-ზომიერება სოციალურ აქტივობაში  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გამომცემლობა: მაცნე, #1, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი თბილისი;

2005 - Валентность установки и саморегуляция личности  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გამომცემლობა: Кавказоведение №9, Москва;

2005 - Влияние валентности социальной установки на стратегии поведения  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: Кавказоведение; გვ: 185-189
გამომცემლობა: Кавказоведение №7, Москва;

2005 - განწყობის ვალენტობა და სოციალური აქტივობის მახასიათებლები  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: ინტელექტი; გვ: 175-176
გამომცემლობა: ინტელექტი, #1 (21), პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი;

2005 - მიღების ზონის მიმართება სოციალური განწყობის მახასიათებლებთან  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: მაცნე, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი; გვ: 31-39
გამომცემლობა: მაცნე, #1, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი;

2004 - განწყობის ვალენტობა და მისგან დამოუკიდებელი განწყობის მახასიათებლები  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: მაცნე, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი; გვ: 9-18
გამომცემლობა: მაცნე, #1 მაცნე, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი;

2004 - განწყობის ვალენტობაზე დამოკიდებული განწყობის მახასიათებლები  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: მაცნე, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი; გვ: 19-26
გამომცემლობა: მაცნე, #1 მაცნე, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი;

2003 - სოციალური განწყობის თავისებურებების როლი ერებს შორის ურთიერთობებში  
გამოცემის ტიპი: სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
პერიოდიკის დასახელება: მაცნე; გვ: 19-24
გამომცემლობა: მაცნე, #1, დ.უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის პერიოდული ჟურნალი;

კონფერენციები  
31-ე წლიური სამეცნიერო შეხვედრა: კავშირების დამყარება-პოლიტიკური ფსიქოლოგია და მსოფლიო - 08-09-2008
კავკასიის შემსწავლელი მეცნიერებათა კონფერენცია - 01-11-2008
დ. უზნაძის 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 10-12-2011
დიმიტრი უზნაძის 125-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 15-12-2011
Gestalt Therapy Perspective on Panic Disorder - 19-09-2018
Now for next in couples and Family psychotherapy - 20-06-2019
12th Annual Conference, Symposium - Investigative interviewing – Mutual informing across research design, laboratory-based research, practice-based research through to training and policy. - 26-06-2019
An Experiential Exploration: The Fertile Void and Creative Indifference - 19-09-2019
კურსები  
გეშტალტთერაპია-PSYM5260 (  2018/2019;  2019/2020;  )
კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში-PSYM7571 (  2016/2017;  )
პრაქტიკა ფსიქოლოგიის კვლევაში-PSYC1314 (  2019/2020;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში-PSYC1420 (  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში-PSYC1426 (  2018/2019;  2019/2020;  )
სამაგისტრო ნაშრომი ბავთვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიაში-PSYM5510 (  2018/2019;  )
სამაგისტრო ნაშრომი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში-PSYM5515 (  2018/2019;  2019/2020;  )
სამაგისტრო ნაშრომი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში-PYSM5520 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები-PSYC1211 (  2012/2013;  2013/2014;  )
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 1-PSYC1335 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 2-PSYC1350 (  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები II-PSYC1236 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები I-PSYC1235 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ფსიქოლოგიის საფუძვლები I-PSYC1221 (  2014/2015;  )
შესავალი სოციალურ ფსიქოლოგიაში-PSYC1265 (  2012/2013;  2013/2014;  )
შესავალი ფსიქოლოგიაში-PSYC1225 (  2013/2014;  )
ცხრილი  
გეშტალტთერაპია-PSYM5260
პრაქტიკა ფსიქოლოგიის კვლევაში-PSYC1314
საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში-PSYC1426
საბაკალავრო ნაშრომი ფსიქოლოგიაში-PSYC1420
სამაგისტრო ნაშრომი კლინიკურ ფსიქოლოგიაში-PSYM5515
სამაგისტრო ნაშრომი შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგიაში-PYSM5520
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 1-PSYC1335
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები 2-PSYC1350
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები I-PSYC1235
ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები II-PSYC1236

ნანა ბურდული - საქართველოს უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი, ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და გამოყენებითი სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი, ფსიქოლოგიური მომსახურებისა და ანალიტიკის ცენტრ - კონტაქტის დირექტორი. უძღვება სალექციო კურსებს სწავლების საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე.

ამჟამად ჩართულია კავკასიის გეშტალტთერაპიის და ოჯახური ფსიქოთერაპიის ინსიტიტუტის საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი განათლებისა და ევროპული აკრედიტაციის 5 წლიან გეშტალტთერაპიის სასწავლო პროგრამაში  (EAGT ) და მოღვაწეობს ფსიქოკონსულტირებისა და გეშტალტთერაპიის (ინდივიდუალური და ჯგუფური) მიმართულებით; ატარებს სხვადასხვა თემატიკის ტრენინგებს, მათ შორის ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას.

ფსიქოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერი კონფერენციების ორგანიზატორი და მონაწილეა საქართველოს უნივერსიტეტში, ასევე მონაწილეობს საერთაშორისო კონფერენციებში; არის ათამდე საბაკალავრო ნაშრომის სამეცნიერო ხელმღვანელი და ოცდაათამდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი