ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ნანა კუპრაძე
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ბიზნეს–ინჟინერინგის - დოქტორი - -
ივანე ჯავახიშვილისი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის - მაგისტრი - 1989/09/01 - 1996/07/03
პუბლიკაციები  
ვაჟა-ფშაველას ,,ფესვები” (სტილისტური ანალიზი) - 2011
კომიზმის ნაკადი და მისი გამოსახვის ძიების პროცესი ვაჟა-ფშაველას პროზაში(მოთხრობა,,ჩვენი მამლის” მიხედვით) - 2011
ვაჟა-ფშაველას პროზა ქართველ კრიტიკოსთა და ლიტერატურის ისტორიკოსთა თვალთახედვით - 2011
ვაჟა-ფშაველას ლიტერატურული ზღაპარი ,,მუცელა" და მისი შემოქმედებითი ისტორია - 2011
ვაჟა-ფშაველას ,,მთის წყარო"-სტილისტური ანალიზი - 2013
კომიზმი ვაჟა-ფშაველას ლიტერატურულ ზღაპარში ,,ერემ-სერემ-სურემიანი" - 2014
ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა ,,დათვის"შემოქმედებითი ისტორია მეტყველების სტილის კონტექსტში - 2015
ბუნების ფენომენი ვაჟა-ფშაველასა და გარსია ვენტურა კალდერონისა მოთხრობების მიხედვით - 2016
სარკაზმი ვაჟა-ფშაველას მოთხრობაში ,,დღეს ვიცინი" - 2017
ვაჟა-ფშაველას მხატვრული სტილი (პროზაულ თხზულებათა მიხედვით) - 2017
ვაჟა-ფშაველას აკრძალული ნაწარმოებები - 2018
ხეთა სიმბოლიკა ვაჟა-ფშაველას მოთხრობებში - 2018
საკომუნიკაციო ქართული II (წიგნის ავტორი ნანა შავთვალაძე) ქართული ენის სახელმძღვანელო უცხოენოვანთათვის. რედაქტორი. - 2018
ვაჟა-ფშაველას აკრძალული მოთხრობები - 2019
საკომუნიკაციო ქართული I (წიგნის ავტორი - ნანა შავთვალაძე ) ქართული ენის სახელმძღვანელო უცხოენოვანთათვის.რედაქტორი. - 2019
კონფერენციები  
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კულტურათა შორის დიალოგი: ლინგვისტურ, პედაგოგიურ და ლიტერატურულ ჭრილში - 01-05-2011
საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ტრადიციული ყოველწლიური კონფერენცია - 19-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ტრადიციული ყოველწლიური კონფერენცია - 31-05-2014
საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ტრადიციული ყოველწლიური კონფერენცია - 30-05-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ტრადიციული ყოველწლიური კონფერენცია - 28-05-2016
საერთაშორისო კონფერენცია ,,ენა,კულტურა და სამყაროს ხატი" - 01-10-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ტრადიციული ყოველწლიური კონფერენცია - 26-05-2017
საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ტრადიციული ყოველწლიური კონფერენცია - 01-06-2018
საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის ტრადიციული ყოველწლიური კონფერენცია - 25-05-2019
ს.უ. თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო და კავკასია ,საქართველოს - წარსული, აწმყო, მომავალი“. - 26-11-2023
სამეცნიერო პროექტები  
გრამატიკულ კატეგორიათა ფორმირების ისტორიისათვის - 2020-2023
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული, როგორც უცხოური ენა II-KART1241 (  2012/2013; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული, როგორც უცხოური ენა I-KART1141 (  2011/2012; 2012/2013; 2014/2015; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული-უცხო ენა II-KART1219 (  2018/2019; 2022/2023; )
ქართული-უცხო ენა I-KART1119 (  2017/2018; 2021/2022; )
ცხრილი  
აკადემიური წერა-KART1220
ქართული, როგორც უცხოური ენა I-KART1141
ქართული, როგორც უცხოური ენა II-KART1241
ქართული-უცხო ენა II-KART1219

ნანა კუპრაძე - ასოცირებულიპროფესორი, უძღვებაშემდეგსალექციოკურსებს: აკადემიურიწერა, ქართული, როგორც უცხო ენა. ნ. კუპრაძეარისფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, იგიარისსაერთაშორისოკონფერენციებისმონაწილე, წიგნისადაპუბლიკაციებისავტორი.აქვსუმაღლესსასწავლებლშიმუშაობისგამოცდილება, რაცაძლევსმასაღნიშნულიკომპონენტისსწავლისშედეგებისგამომუშავებისთვისაუცილებელკომპეტენციას.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი