ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ზურაბ ადამია
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ინჟინერიის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფიზიკა - მაგისტრი - 1966-09-01 - 1973-06-25
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფიზიკა - მაგისტრი - 1984-03-14 - 1987-01-15
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - Physycs - დოქტორი - 2006-01-01 - 2006-12-31
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Nf1KTbAAAAAJ
Determination of electronic quality factor, universal electrical conductivity effective mass and mobility of charge carriers of alloy n-SixGe1-x . - 0
Monolithic module based on Si0.7Ge0.3 alloy for thermoelectric generator. - 0
Negative differential resistance in the hopping conductivity region in silicon - 1988
Anomalous Hopping Transport in p-GaSb - 1990
"Hopping Domain parameters" - 2000
High field hopping and “hopping domains”. - 2001
Influence of the magnetic field and uniaxial pressure on the current instability in the hopping conductivity region. - 2004
”The method for determining the constants in the equation of velocity scaling””The method for determining the constants in the equation of velocity scaling” - 2005
Dependence of the threshold field for the onset of current oscillations from uniaxial stress in the hopping conductivity region. - 2005
Oscillation shape of the hopping domain current depending on the bias voltage. - 2006
Influence of the electric field on the current instability in the hopping conductivity region. - 2008
Hopping Multi-Domains. - 2011
Influence of Boron-containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS. N.G. - 2013
Effect of BN-added precursors on phase formation and transport properties of (Bi, Pb)-2223 HTS. - 2014
Influence of Pb(BO2)2 Doping on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 HTS. N.G. - 2015
Enhancement of Phase Formation and Critical Current Density in (Bi,Pb)-2223 Superconductor by Boron Addition and Ball Milling. - 2016
Influence of B4C-doping and high-energy ball milling on Phase Formation and Critical Current Density in (Bi,Pb)-2223 HTS - 2018
ENHANCEMENT OF CRITICAL CURRENT IN BISMUTH-BASED SUPERCONDUCTOR BY THE DOPING METHOD - 2018
Influence of Sr(BO2)2 Doping on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 Phase International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol:12, No:10. 2018 - 2018
IMPACT OF PRECURSOR THICKNESS AND Pb (BO2) 2 DOPING ON SUPERCONDUCTING PROPERTIES OF Bi (Pb)-2223 CERAMICS - 2020
Impact of Graphene Addition on the Microstructure and Thermoelectric Properties of Bi2Sr2Co1. 8Oy Ceramics - 2022
Sublimation-Dissociation of Crystalline Germanium Nitride Ge3N4 and Preparation of Amorphous Oxynitride Films Ge3N4-xO1.5x - 2023
“Determination of Electronic Quality Factor, Universal Electrical Conductivity, Effective Mass and Mobllity of Charge Carriers of Alloy N-SixGe1-x” - 2023
კონფერენციები  
International Conference "High pressure in semiconductors Phys." "Nonohmic hopping conduction in p-type semiconductors under pressure"1988 - 01-01-1988
International Conference "High pressure science and tech.,." "Negative differential resistance in the hopping conductivity region under pressure"1989 - 01-01-1989
III- Intern. Conference on Hopping and Related Phenomena. "High field hopping and negative differential conductance in weakly compensated silicon"1989 - 01-01-1989
III intern. conf. Hopping and Related Phenom. "Anomalous hopping transport in p-GaSb at low temperatures"1989 - 01-01-1989
Intern. Confer. Localization, London. "Negative differential hopping conductivity at magnetic field"1990 - 01-01-1990
Intern.Conf. on Electron Localization and Quantum Transport in Solids (Localization ‘96) "Conductivity on loLocalized states and Electrical Domains" 1996 - 01-01-1996
VII International Conference -Hopping and Related Phenom. "High field Domain in condition of the hopping conductivity" 1997 - 01-01-1997
VIII International Conference. Hopping and Related Phenom.""Features of the Hopping domains"1999 - 01-01-1999
10th International Conference on Hopping and Related Phenomena. "Influences of the Magnetic Field on The Current Instability in the Hopping Conductivity Region" 2003 - 01-09-2003
International Conference on Transport in Interacting Disordered Systems. "Influnce of the Electric Field on the Shape of Current Oscillations in the Hopping Conductivity Region" 2007 - 06-08-2007
International Conference: Novel Physical Phenomenon and Materials. "Nonohmic Quantum Transport in Strongly Compensated Semiconductors" 2007 - 22-10-2007
Conf. Tbilisi University – 90. Jubilee. "Quantum Transport " 2008 - 24-09-2008
Intern. Conf. Material Science Days. 2009 "Hydrostatic pressure effect on non-ohmic hopping conductivity in semi-conductors”. 2009. - 01-01-2009
Intern. Conf. Transport in Interacting Disordered Systems, (Rackove, Hungary). 2009 - 01-01-2009
Material Science Days. "Multi-domain regime in the hopping conductivity region" 2009 - 08-07-2009
Intern. Conf. Sensor+Test.2011. "Observation of Hopping Multi-Domains” 2011 - 07-06-2011
International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2012). "Influence of Boron-Containing Dopants on Superconducting Properties of (Bi, Pb)-2223 HTS" 2012 - 29-04-2012
4th International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM 2014). "Influence of Pb(BO2)2 doping on superconducting properties of (Bi,Pb)-2223 HTS" 2014 - 01-01-2014
10th International Conference on Magnetic and Superconducting Materials (MSM17). " Influence of B4C-Doping and high-energy ball milling on phase formation and critical current density of (Bi,Pb)-2223 HTS" 2017 - 18-09-2017
"International Scientific Conference on “Actual issues applied physics and of energy. "Enhancement of critical current in bismuth-based superconductor by the doping method" 2018. - 24-05-2018
ICSST 2018 : 20th International Conference on Superconductivity and Superconductor Technology. "Influence of Sr(BO2)2 Doping on Superconducting Properties of (Bi,Pb)-2223 Phase"2018 - 29-10-2018
სამეცნიერო პროექტები  
“Investigation of negative differential resistance in the hopping conductivity region in semiconductors - 01.01.1993- 01.01.1994.
“Study of current instability in the hopping conductivity region” - 01.01.1994- 31.12.1995.
“The creation of the dielectric state in the narrow band gap IV VI semiconductors” - 01.01.2007- 01.01.2009.
“Quantum nonohmic transport in disordered systems”. - 01.01.2008- 01.01.2010
“Active elements with different functional capabilities based on inverse distribution of hot electrons, electrical domains and transverse runaway of hot electrons” - 01.05.2001- 01.05.2003.
“Study of electrical domains in the region of hopping conductivity” - 01.06.1997- 31.12.1997
"Scientific-Research Work Support Program. “Investigation of non-linear effects in semiconductors” - 01.06.2005- 31.12.2005.
"Investigation of nonlinear effects in semiconductors in strong electric and magnetic fields to create easily controllable active elements - 01.10.2006- 30.09.2009.
“Development of advanced bismuth-based superconducting materials via doping and high-energy ball-milling” - 13.12.2018- 13.12.2021
“Investigation of novel Fe-based high-temperature superconductors” - 23.02.2009- 23.02.2011
ბორატების შემცველი გრაფენ/კერამიკული თერმოელექტრული კომპოზიტები - 23.12.2022-22.12.2024
კურსები  
LabView დაპროგრამირება-EENG3220 (  2014/2015; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
LabView დაპროგრამირება-EENG3220E (  2016/2017; 2019/2020; 2020/2021; )
ანალოგური ელექტრონიკა-EENG2212 (  2015/2016; 2016/2017; 2019/2020; )
გამაძლიერებლები-EENG1216 (  2023/2024; )
გამზომი ხელსაწყოები-EENG1217 (  2020/2021; 2024/2025; )
ელექტრონიკა 2-EENG5111 (  2017/2018; )
ელექტროობა და მაგნეტიზმი-EENG1205 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2022/2023; )
თერმოდინამიკა, ტალღები და ოპტიკა-EENG2108 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
ლაბორატორია 1 (მექანიკა)-EENG1206 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2016/2017; )
ლაბორატორია 1 (მექანიკა)-EENG1206E (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; )
ლაბორატორია 2 (ელექტროობა და მაგნეტიზმი)-EENG2107 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; )
ლაბორატორია 2 (ელექტროობა და მაგნეტიზმი)-EENG2107E (  2015/2016; 2016/2017; )
ლაბორატორია 3 (თერმოდინამიკა, ტალღები და ოპტიკა)-EENG2208 (  2013/2014; 2014/2015; 2017/2018; )
ლაბორატორია 3 (თერმოდინამიკა, ტალღები და ოპტიკა)-EENG2208E (  2016/2017; 2017/2018; )
ლაბორატორია 4 (რადიოტექნიკა)-EENG3109 (  2015/2016; 2017/2018; 2019/2020; )
ლაბორატორია 4 (რადიოტექნიკა)-EENG3109E (  2016/2017; 2017/2018; )
მექანიკა-EENG1104 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; )
მიკროპროცესორები-EENG3216 (  2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
მიკროპროცესორები-EENG3216E (  2017/2018; )
მიკროპროცესორების სისტემების პროგრამირება-INFO5260 (  2015/2016; )
მიკროტალღური წრედები და სისტემები-EENG3221 (  2018/2019; 2020/2021; )
მიკროტალღური წრედები და სისტემები-EENG3221E (  2018/2019; )
ნახევარგამტარების საფუძვლები-EENG2211 (  2015/2016; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
ნახევარგამტარების საფუძვლები-EENG2211E (  2018/2019; )
ნახევარგამტარული მოწყობილობები-EENG1213 (  2023/2024; )
პრაქტიკა 1-EENG4236E (  2016/2017; )
პრაქტიკა 2-EENG4237 (  2016/2017; )
რობოტოტექნიკა და ავტომატიზირებული სისტემები-EENG4125 (  2018/2019; )
რობოტოტექნიკა და ავტომატიზირებული სისტემები-EENG4125E (  2018/2019; )
სიგნალები და სისტემები-EENG3114E (  2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; )
სიგნალებისა და სისტემების საფუძვლები-EENG3116 (  2019/2020; 2020/2021; )
სისტემების მოდელირება და კონტროლი-EENG3218 (  2018/2019; )
სისტემების მოდელირება და კონტროლი-EENG3218E (  2017/2018; )
ფიზიკა I (მექანიკა)-EENG1103 (  2021/2022; )
ფიზიკა I (მექანიკა)-EENG1103E (  2023/2024; )
ფიზიკა II (ელექტროობა და მაგნეტიზმი)-EENG1204 (  2022/2023; )
ფიზიკა II (ელექტროობა და მაგნეტიზმი)-EENG1204E (  2017/2018; )
ფიზიკა III (თერმოდინამიკა,ტალღები და ოპტიკა)-EENG2105E (  2017/2018; 2018/2019; 2021/2022; 2023/2024; )
ფიზიკა I-PHYS2003E (  2023/2024; )
ციფრული ელექტრონიკა-EENG3113 (  2015/2016; 2017/2018; 2019/2020; )
ციფრული ელექტრონიკა-EENG3113E (  2017/2018; )
წრედთა თეორია-EENG2110 (  2014/2015; 2016/2017; )
წრედთა თეორია-EENG2110E (  2016/2017; )
ცხრილი  
ფიზიკა I-PHYS2003E
ფიზიკა I (მექანიკა)-EENG1103E
ფიზიკა III (თერმოდინამიკა,ტალღები და ოპტიკა)-EENG2105E

ზურაბადამია- ასოცირებულიპროფესორი, საქართველოსუნივერსიტეტისინფორმატიკის, ინჟინერიისდამათემატიკისსკოლაში. ფიზიკა-მათემატიკისმეცნიერებათადოქტორი 2006 წლიდან, პროფესიონალიექსპერიმენტატორი. გამოქვეყნებულიაქვს 61 სამეცნიეროშრომა. მათ შორის 19 იმპაქტ–ფაქტორის მქონე ჟურნალებში. ВАК-ის დადგენილებით (საბჭოთა კავშირის დროს) 1990 წ. მიენიჭა უფროსი მეცნიერ–თანამშრომლის წოდება. მისი სამეცნიეროშრომა „Nonohmic hopping conduction  in  weakly  compensated  semiconductors“. Best of Soviet Semiconductors Physics and Technology, World Scientific, 1990, 1995 წლებში აღიარებულია როგორცსაუკეთესომრავალ პუბლიკაციებს შორის. მონაწილეობააქვსმიღებულისაერთაშორისო, რესპუბლიკურდაადგილობრივკონფერენციებში. აქვსმიღებულისაერთაშორისოდარესპუბლიკურისამეცნიერო 14 გრანტი. 1995 წ. გამარჯვება მოიპოვა სოროსის (ISF) ოთხ წლიანი გრანტში.  ფლობს 3 პატენტს. 1989 წ. ჩატარებული აქვს სამეცნიერო ერთობლივი კვლევა Chicago – ს უნივერსიტეტთან.   1997 წ. მიწვეულიიყოსამეცნიერომივლინებით, Institute of High Pressure Physics (Academy of Sciences – WARSAW)–ში. 2000–2005 წ. იყო საქართველოს ნორჩ ფიზიკოსთა ნაკრების  ტრენერი,  2012 წ. საქართველოს უნივერსიტეტში მან შექმნა უნიკალური ფიზიკის ლაბორატორია, სადაც გამოყენებული იქნა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ასევე 2017 წ. მან დაამზადა საქართველოს უნივერსიტეტთან არსებული საშუალოსკოლისთვის National Instruments ტექნოლოგიების შესწავლის აპარატურა და პროგრამები. 2012 წლიდან დღემდე მუშაობს საქართველოს უნივერსიტეტში. ამ პერიოდში კითხულობდა შემდეგ საგნებს: ლაბორატორიულები: მექანიკა, ელექტროობადამაგნეტიზმი, თერმოდინამიკა, რადიოტექნიკა. თეორიული კურსები: ნახევარგამტარებისსაფუძვლები, წრედთათეორია, ანალოგურიელექტრონიკა, ციფრულიელექტრონიკა, მიკროპროცესორები, სისტემებისმოდელირებადაკონტროლი, LabView დაპროგრამირება, სიგნალები და სისტემები.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი