ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ლიუბოვ გიორგობიანი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
მედიცინის დეპარტამენტი
,ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა


პუბლიკაციები  
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 2014
- 2018
ორგანიზმის ფუნქციური მდგომარეობის შეფასება ჩაის „ბალანსის“ და კომპანია HAPPINESS-ის სამკურნალო საშუალების „SBL“-ის სამკურნალო ზემოქმედების დროს გაზის გამონადენის ვიზუალიზაციის ტექნიკით. - 2019
„საკურნალო მასაჟი ლულოვანი ძვლების მოტეხილობის დროს“ - 2019
„აკუპუნქტურის ჩვენებები და უკუჩვენებები“- - 2022
,„ სახის ნერვის პარეზის მკურნალობა აკუპუნქტურით და აკუპრესურით“ - 2023
კონფერენციები  
.ჰეელის კომპანიის კომფერენცია - 01-04-2023
.ჰეელის კომპანიის კომფერენცია: - 01-10-2023
.ჰეელის კომპანიის კომფერენცია: - 01-10-2023
კურსები  
ალტერნატიული მედიცინის საფუძვლები-MD6130E (  2021/2022; 2022/2023; )
ალტერნატიული მედიცინის საფუძვლები-nMD236130E (  2023/2024; )
ცხრილი  
ალტერნატიული მედიცინის საფუძვლები-nMD236130E
ლიუბოვ გიორგობიანი, მკურნალი ექიმი, რეფლექსოთერაპევტი, ვერტებროლოგი, მანუალური თერაპევტი. მედიცინის ასოცირებული პროფესორი (MD,PhD).განათლება:1969-1975 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი.1975-1977 წწ. საქ.მედრადიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,რენტგენ-თერმოდიაგნოსტიკის განყოფილება (დახელოვნება). 1977 წლიდან 2012 წლამდე ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის რეფლექსოთერაპიისა და რეფლექსოდიაგნოსტიკის განყოფილების გამგე-მეცნიერ თანამშრომელი. 1984წ ЦНИИР, რეფლექსოთერაპიის (საკავშირო) ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2 თვე სამუშაო ადგილზე ‘’რეფლექსოთერაპია შინაგან დაავადებებში’’. (ქ.მოსკოვი). 1984წ ЦОЛИУВ ექიმთა დახელოვნების კურსი მანუალურ თერაპიაში (პროფ.ატ.გოიდენკოს სკოლა) ქ.მოსკოვი. 1985წ ГИДУВ, ექიმთა დახელოვნების კურსი რეფლექსოთერაპიაში, ქ.გორკი. 1987წ ГИДУВ, ექიმთა დახელოვნების კურსი ‘’აურიკულორეფლექსოთერაპიაში’’ ქ.ლენინგრადი. 1993 წლიდან 2012 წლამდე ჩინური მედიცინის ინსტიტუტის, შემდგომ კლასიკური და ტრადიციული მედიცინის აკადემიის რეფლექსთერაპიის კათედრის ლექტორი, აკუპუნქტურის, აკუპრესურის, მანუალური თერაპიის დისციპლინებში. 2002წ ,,ტრადიციული კომპიუტერული დიაგნოსტიკა’’ პროფ.კ.კოროტკოვის ГРВ (6 ДV). 2007 წ ‘’ტრადიციული ჩინური მედიცინის საფუძვლების’’ 3 თვიანი დახელოვნება.ქ.პეკინი(ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გრანტი). 2010 წ-საქართველოს ინტეგრალური მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი. სამუშაო გამოცდილება - საერთო სტაჟი -47 წ, ვიწრო სპეციალობა- 40 წ, პედაგოგიური სტაჟი- 34 წ შემდეგ დისციპლინებში: დიაგნოსტიკა, რეფლექსოთერაპია, მანუალური თერაპია,წერტილოვანი ჩინური მასაჟი. 2012 წლიდან თსსუ-ს ლექტორი-აკუპუნქტურა, აკუპრესურა, მანუალური თერაპია. 2010 წლიდან-კლინიკა ‘’ხერხემალი’’-ექიმი რეფლექსოთერაპევტი. 2013-2015 წწ. ასოცირებული პროფესორი ინტერ-ბიზნეს აკადემიის ჯანდაცვის ფაკულტეტზე-აკუპუნქტურა, აკუპრესურა, მანუალური თერაპიის დისციპლინებში. 2014 წელს (01-08-მდე) კლინიკა ‘’მონადა’’, მთავარი ექიმი. 2014 (08-დან 2017 წლის 05-მდე) კლინიკა ‘’სპინის’’ დირექტორი, ექიმი რეფლექსოთერაპევტი, მანუალური თერაპევტი. 2017 წლის ივნისიდან დღემდე -2023 წ.-‘’რეავიტა’’ UG კლინიკის დირექტორი საქართველოს უნივერსიტეტში (UG). 2017 წ-დან დღემდე-ლექტორი ჩინურ წერტილოვან „ტუინა“ მასაჟის სერტიფიცირებულ კურსზე. 2022 წ-დან დღემდე-ლექტორი,ასოც.პროფ. UG-ის ინგლისურენოვან ჯგუფებთან ალტერნატიულ მედიცინში. 2018 წ-დან დღემდე, მოწვეული პედაგოგი,ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ( ბსუ) , ფიზიკური მედიცინის და სამედიცინო რეაბილიტაციის დეპარტამენტში-აკუპუნქტურა, რეფლექსოთერაპია და წერტილოვანი მასაჟი, მანუალურ თერაპიაში. 2022 წ-დან დღემდე -ექიმი აკუპუნქტურისტი -თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა-კურორტში. 90-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციისა და 5 მონოგრაფიის თანაავტორი.,2 წიგნის რეცენზენტი და 4 ბაკალავრის ნაშრომის ხელმძღვანელი და რეცენზენტი. ლიუბოვ გიორგობიანი, მკურნალი ექიმი, რეფლექსოთერაპევტი, ვერტებროლოგი, მანუალური თერაპევტი. მედიცინის ასოცირებული პროფესორი (MD,PhD).განათლება:1969-1975 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი.1975-1977 წწ. საქ.მედრადიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,რენტგენ-თერმოდიაგნოსტიკის განყოფილება (დახელოვნება). 1977 წლიდან 2012 წლამდე ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის რეფლექსოთერაპიისა და რეფლექსოდიაგნოსტიკის განყოფილების გამგე-მეცნიერ თანამშრომელი. 1984წ ЦНИИР, რეფლექსოთერაპიის (საკავშირო) ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2 თვე სამუშაო ადგილზე ‘’რეფლექსოთერაპია შინაგან დაავადებებში’’. (ქ.მოსკოვი). 1984წ ЦОЛИУВ ექიმთა დახელოვნების კურსი მანუალურ თერაპიაში (პროფ.ატ.გოიდენკოს სკოლა) ქ.მოსკოვი. 1985წ ГИДУВ, ექიმთა დახელოვნების კურსი რეფლექსოთერაპიაში, ქ.გორკი. 1987წ ГИДУВ, ექიმთა დახელოვნების კურსი ‘’აურიკულორეფლექსოთერაპიაში’’ ქ.ლენინგრადი. 1993 წლიდან 2012 წლამდე ჩინური მედიცინის ინსტიტუტის, შემდგომ კლასიკური და ტრადიციული მედიცინის აკადემიის რეფლექსთერაპიის კათედრის ლექტორი, აკუპუნქტურის, აკუპრესურის, მანუალური თერაპიის დისციპლინებში. 2002წ ,,ტრადიციული კომპიუტერული დიაგნოსტიკა’’ პროფ.კ.კოროტკოვის ГРВ (6 ДV). 2007 წ ‘’ტრადიციული ჩინური მედიცინის საფუძვლების’’ 3 თვიანი დახელოვნება.ქ.პეკინი(ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გრანტი). 2010 წ-საქართველოს ინტეგრალური მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი. სამუშაო გამოცდილება - საერთო სტაჟი -47 წ, ვიწრო სპეციალობა- 40 წ, პედაგოგიური სტაჟი- 34 წ შემდეგ დისციპლინებში: დიაგნოსტიკა, რეფლექსოთერაპია, მანუალური თერაპია,წერტილოვანი ჩინური მასაჟი. 2012 წლიდან თსსუ-ს ლექტორი-აკუპუნქტურა, აკუპრესურა, მანუალური თერაპია. 2010 წლიდან-კლინიკა ‘’ხერხემალი’’-ექიმი რეფლექსოთერაპევტი. 2013-2015 წწ. ასოცირებული პროფესორი ინტერ-ბიზნეს აკადემიის ჯანდაცვის ფაკულტეტზე-აკუპუნქტურა, აკუპრესურა, მანუალური თერაპიის დისციპლინებში. 2014 წელს (01-08-მდე) კლინიკა ‘’მონადა’’, მთავარი ექიმი. 2014 (08-დან 2017 წლის 05-მდე) კლინიკა ‘’სპინის’’ დირექტორი, ექიმი რეფლექსოთერაპევტი, მანუალური თერაპევტი. 2017 წლის ივნისიდან დღემდე -2023 წ.-‘’რეავიტა’’ UG კლინიკის დირექტორი საქართველოს უნივერსიტეტში (UG). 2017 წ-დან დღემდე-ლექტორი ჩინურ წერტილოვან „ტუინა“ მასაჟის სერტიფიცირებულ კურსზე. 2022 წ-დან დღემდე-ლექტორი,ასოც.პროფ. UG-ის ინგლისურენოვან ჯგუფებთან ალტერნატიულ მედიცინში. 2018 წ-დან დღემდე, მოწვეული პედაგოგი,ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ( ბსუ) , ფიზიკური მედიცინის და სამედიცინო რეაბილიტაციის დეპარტამენტში-აკუპუნქტურა, რეფლექსოთერაპია და წერტილოვანი მასაჟი, მანუალურ თერაპიაში. 2022 წ-დან დღემდე -ექიმი აკუპუნქტურისტი -თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა-კურორტში. 90-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციისა და 5 მონოგრაფიის თანაავტორი.,2 წიგნის რეცენზენტი და 4 ბაკალავრის ნაშრომის ხელმძღვანელი და რეცენზენტი. ლიუბოვ გიორგობიანი, მკურნალი ექიმი, რეფლექსოთერაპევტი, ვერტებროლოგი, მანუალური თერაპევტი. მედიცინის ასოცირებული პროფესორი (MD,PhD).განათლება:1969-1975 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი.1975-1977 წწ. საქ.მედრადიოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,რენტგენ-თერმოდიაგნოსტიკის განყოფილება (დახელოვნება). 1977 წლიდან 2012 წლამდე ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის რეფლექსოთერაპიისა და რეფლექსოდიაგნოსტიკის განყოფილების გამგე-მეცნიერ თანამშრომელი. 1984წ ЦНИИР, რეფლექსოთერაპიის (საკავშირო) ცენტრალური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. 2 თვე სამუშაო ადგილზე ‘’რეფლექსოთერაპია შინაგან დაავადებებში’’. (ქ.მოსკოვი). 1984წ ЦОЛИУВ ექიმთა დახელოვნების კურსი მანუალურ თერაპიაში (პროფ.ატ.გოიდენკოს სკოლა) ქ.მოსკოვი. 1985წ ГИДУВ, ექიმთა დახელოვნების კურსი რეფლექსოთერაპიაში, ქ.გორკი. 1987წ ГИДУВ, ექიმთა დახელოვნების კურსი ‘’აურიკულორეფლექსოთერაპიაში’’ ქ.ლენინგრადი. 1993 წლიდან 2012 წლამდე ჩინური მედიცინის ინსტიტუტის, შემდგომ კლასიკური და ტრადიციული მედიცინის აკადემიის რეფლექსთერაპიის კათედრის ლექტორი, აკუპუნქტურის, აკუპრესურის, მანუალური თერაპიის დისციპლინებში. 2002წ ,,ტრადიციული კომპიუტერული დიაგნოსტიკა’’ პროფ.კ.კოროტკოვის ГРВ (6 ДV). 2007 წ ‘’ტრადიციული ჩინური მედიცინის საფუძვლების’’ 3 თვიანი დახელოვნება.ქ.პეკინი(ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გრანტი). 2010 წ-საქართველოს ინტეგრალური მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი. სამუშაო გამოცდილება - საერთო სტაჟი -47 წ, ვიწრო სპეციალობა- 40 წ, პედაგოგიური სტაჟი- 34 წ შემდეგ დისციპლინებში: დიაგნოსტიკა, რეფლექსოთერაპია, მანუალური თერაპია,წერტილოვანი ჩინური მასაჟი. 2012 წლიდან თსსუ-ს ლექტორი-აკუპუნქტურა, აკუპრესურა, მანუალური თერაპია. 2010 წლიდან-კლინიკა ‘’ხერხემალი’’-ექიმი რეფლექსოთერაპევტი. 2013-2015 წწ. ასოცირებული პროფესორი ინტერ-ბიზნეს აკადემიის ჯანდაცვის ფაკულტეტზე-აკუპუნქტურა, აკუპრესურა, მანუალური თერაპიის დისციპლინებში. 2014 წელს (01-08-მდე) კლინიკა ‘’მონადა’’, მთავარი ექიმი. 2014 (08-დან 2017 წლის 05-მდე) კლინიკა ‘’სპინის’’ დირექტორი, ექიმი რეფლექსოთერაპევტი, მანუალური თერაპევტი. 2017 წლის ივნისიდან დღემდე -2023 წ.-‘’რეავიტა’’ UG კლინიკის დირექტორი საქართველოს უნივერსიტეტში (UG). 2017 წ-დან დღემდე-ლექტორი ჩინურ წერტილოვან „ტუინა“ მასაჟის სერტიფიცირებულ კურსზე. 2022 წ-დან დღემდე-ლექტორი,ასოც.პროფ. UG-ის ინგლისურენოვან ჯგუფებთან ალტერნატიულ მედიცინში. 2018 წ-დან დღემდე, მოწვეული პედაგოგი,ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ( ბსუ) , ფიზიკური მედიცინის და სამედიცინო რეაბილიტაციის დეპარტამენტში-აკუპუნქტურა, რეფლექსოთერაპია და წერტილოვანი მასაჟი, მანუალურ თერაპიაში. 2022 წ-დან დღემდე -ექიმი აკუპუნქტურისტი -თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა-კურორტში. 90-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციისა და 5 მონოგრაფიის თანაავტორი.,2 წიგნის რეცენზენტი და 4 ბაკალავრის ნაშრომის ხელმძღვანელი და რეცენზენტი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი