ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

დგებუაძე გიორგი
ექსპერტი
ხელმძღვანელი
მოწვეული ლექტორი

სამართლის დეპარტამენტი
სამართლის სკოლა

g.dgebuadze@ug.edu.ge
განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი / ბაკალავრიატი - საბაკალავრო - 2003 - 2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი / მაგისტრატურა - სამაგისტრო - 2007 - 2009
საქართველოს უნივერსიტეტი - სამართლის სკოლა - კურსები - 2010 - 2011
კიოლნის უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი / დოქტორანტურა - სადოქტორო - 2011 - 2012
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი, - სადოქტორო - 2013 - 2017
კიოლნის უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - სადოქტორო - 2014 - 2014
მაქს-პლანკის ინსტიტუტი - საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი - სადოქტორო - 2015 - 2015
კიოლნის უნივერსიტეტი - იურიდიული ფაკულტეტი - სადოქტორო - 2017 - 2017
პუბლიკაციები  
კრიმინალური მიზნობრივი დაჯგუფების დოქტრინის შექმნისა და გამოყენების აუცილებლობა საერთაშორისო სისხლის სამართალში - 2011
არაპირდაპირი (თანა)ამსრულებლობის დოქტრინა საერთაშორისო სისხლის სამართალში - 2012
ამსრულებლობა საერთაშორისო სისხლის სამართალში - 2013
ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული საერთაშორისო სისხლის სამართალში - 2013
მეთაურის ბრძანება და კანონის დანაწესი, როგორც პასუხისმგებლობის გამომრიცხველი გარემოება - 2014
მეთაურის (უფროსის) სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა უმოქმედობისათვის საერთაშორისო სისხლის სამართალში - 2016
საერთო ამსრულებლობის პრინციპი საერთაშორისო სისხლის სამართალში - ანგლოამერიკული (თანა)ამსრულებლობა - 2016
დანაშაულის ინდივიდუალური შერაცხვის მოდელი საერთაშორისო სისხლის სამართალში და მისი განვითარება ანგლოამერიკული და გერმანული სისხლის სამართლის სისტემების ზეგავლენით - 2017
კურსები  
საერთაშორისო სისხლის სამართალი (სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოების იურისდიქცია)-LAWCR5220 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
საერთაშორისო სისხლის სამართალი-LAWB4210 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
საერთაშორისო სისხლის სამართლის დოქტრინა და პრეცედენტული სამართალი-LAWCR6145 (  2020/2021;  )
სამართლის მეთოდები-LAWB1130 (  2012/2013;  )
სისხლის სამართალი (ზოგადი)-LAWB2120 (  2012/2013;  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სისხლის სამართალი (კერძო 1)-LAWB2210 (  2013/2014;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  2020/2021;  )
სისხლის სამართალი (კერძო 2)-LAWB3120 (  2013/2014;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სისხლის სამართლის კლინიკა-LAWB4265 (  2013/2014;  )
სისხლის სამართლის პროცესი II-LAWB1324 (  2016/2017;  2017/2018;  )
სისხლის სამართლის პროცესი I-LAWB1323 (  2016/2017;  2017/2018;  )
შესავალი სამართალმცოდნეობაში-LAWB1135 (  2014/2015;  )
ცხრილი  
საერთაშორისო სისხლის სამართალი-LAWB4210
საერთაშორისო სისხლის სამართლის დოქტრინა და პრეცედენტული სამართალი-LAWCR6145
სისხლის სამართალი (ზოგადი)-LAWB2120
სისხლის სამართალი (კერძო 1)-LAWB2210

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი