ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დავით ბერიკაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტის უფროსი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის არქეოლოგიის, ნუმიზმატიკისა და პალეოგრაფიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის ბაკალავრი - ისტორია - ბაკალავრი - 1994-09-05 - 1998-12-28
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორია - დოქტორი - 1996-01-09 - 2006-09-26
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიის მაგისტრი - ისტორია - მაგისტრი - 1999-09-06 - 2001-11-26
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი - ისტორია - დოქტორი - 2002-09-02 - 2006-09-25
პუბლიკაციები  
ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ჩატარებული სამუშაოები კაცხის სამონასტრო კომპლექსში, ნავარძეთის ბორცვსა და სოფელ პერევისაში - 2002
ანტეფიქსები და კრამიტები სამთავისის სამონასტრო კომპლექსიდან - 2003
ჯიეთის შუაბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარისა და მოდინახის შუაბრინჯაოს ხანის სამარხთა ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. - 2004
სამთავისის ბაზილიკის კრიპტის არქეოლოგიური გათხრები - 2004
კერამიკული სახელოსნო სამთავისიდან - 2004
ზემო იმერეთის ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები - 2005
არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ქვემო ბერეთისაში - 2006
დუმალას კოშკისა და ახაშმურის ნამოსახლარის არქეოლოგიური გათხრები - 2008
აღმოსავლურ და დასავლურქართული კულტურების შეხვედრა ზემო იმერეთის ტერიტორიაზე - 2010
ქვემო წყლულეთის ეკლესიის არქეოლოგიური გათხრები - 2010
სამთავისის მონასტრის ზეთსახდელი - 2010
ქართველ ტომთა რელიგიური რწმენა-წარმოდგენები ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანაში - 2011
ზემო იმერეთის ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხთა პერიოდიზაცია - 2011
არქეოლოგიური გათხრები თხოთის მთაზე - 2012
დოდორქის მონასტრის არქეოლოგიური გათხრები - 2013
არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში - 2014
არქეოლოგიური გათხრები თხოთის წმ. ნინოს ეკლესიაზე - 2014
ალავერდის მონასტრის სტრატიგრაფია და ქრონოლოგია - 2014
არქეოლოგიური და საკონსერვაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები ალავერდში - 2016
Historic City of Georgia - Samshvilde. - 2017
Landscape Archaeology in Southern Caucasia. OREA#8. Samshvilde: Multidisciplinary Approaches to a Historical City of Central Transcaucasia - 2018
,,არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში 2017 წელს'' - 2018
,,ნეოლითური ქვის ინდუსტრია სამშვილდედან'' - 2018
,,ახლად აღმოჩენლი გვიანი ბრინჯაოს ხანის სამარხი სამშვილდის ციტადელიდან'' - 2019
,,სამშვილდის განძი'' - 2019
The first archaeometric characterization of obsidian artifacts from the archaeological site of Samshvilde (South Georgia, Caucasus) - 2019
The First Evidence of Burials from Samshvilde A Preliminary Archaeological and Bioarchaeological Study - 2020
Ceramics from Samshvilde (Georgia): A pilot archaeometric study. - 2020
The Silver Coins of Queen Rusudan from Samshvilde” (Discovery of 2019) - 2020
,,რუსუდან დედოფლის ვერცხლის მონეტები სამშვილდედან'' 2019 წლის აღმოჩენა - 2021
,,სამშვილდის შემოგარენის ლანდშაფტის დაზვერვების შედეგები'' (ჭივჭავისა და ხრამის ხეობები) - 2023
კონფერენციები  
,, An Archaeological Excavations in Samshvilde (New project of the University of Georgia)” - 04-01-2018
,,The Main Issues of the Archaeology of Georgia’’. The First Symposium of History and Archaeology of Iran and Georgia. Persian Gulf University. Bushehr. Iran. 2018. - 05-04-2018
,,Samshvilde – historical city of Georgia. (Archaeological and Interdisciplinary studies, Restoration, Conservation, Perspectives, and Problems)’’. - 21-05-2018
,,Maritime Archaeology in Georgia: History, Potential, Challenges'" - 20-11-2018
,,Samshvilde – Archaeological and Multidisciplinary Project of the University of Georgia”. - 17-12-2018
,,The Results of Archaeological Excavations in Samshvilde in 2018’ - 20-12-2018
,, The Results of Ortvala Cave Archaeological Excavations near Kazreti (South Georgia)’’. - 27-12-2018
,,Samshvilde Historical Settlemend, Kvemo Kartli, South Georgia'' - 10-01-2019
“Samshvilde – Medieval City of South Caucasus” - 07-04-2019
,,Archaeology of Georgia, South Caucasus'' - 11-04-2019
,,Medieval Cultural Heritage of Georgia, South Caucasus - 03-10-2019
,,Cultural Transitions through the Centuries in the South Caucasus (New Archaeological Data from Samshvilde)” - 30-03-2021
,,Samshvilde – untapped archaeological site in Georgia (South Caucasus)” - 03-05-2021
,,Landscape Archaeology of Samshvilde Former Settlement and the Adjacent Area (Georgia, South Caucasus)” - 15-03-2022
,,Along the Silk Road: Interdisciplinary archaeology research at the Medieval City of Samshvilde” - 13-10-2022
,,Recently Discovered Medieval Numismatic Hoard from Samshvilde”, Georgia, South Caucasus. - 20-10-2022
,,New Data from Medieval Site of Samshvilde’’ (Kvemo Kartli, South Georgia) - 26-11-2022
,,Samshvilde - archaeological and interdisciplinary project of the University of Georgia" (Results, Perspectives, Challenges) - 27-03-2023
კურსები  
არქეოლოგიური კვლევის მეთოდიკა-ARCH4120 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; )
არქეოლოგიური პრაქტიკა-ARCH6151 (  2020/2021; )
არქეოლოგიური პროექტის მართვა-ARCH 6110 (  2020/2021; 2021/2022; )
პრაქტიკა არქეოლოგიაში I-ARCH2230 (  2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2017/2018; )
პრაქტიკა არქეოლოგიაში II-ARCH4235 (  2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
პრაქტიკა არქეოლოგიაში-ARCH2237 (  2018/2019; 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; )
საბაკალავრო ნაშრომი არქეოლოგიაში-ARCH4240 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2023/2024; )
საველე პრაქტიკული კვლევის მეთოდები არქეოლოგიაში-ARCH5250 (  2020/2021; )
სამაგისტრო ნაშრომი არქეოლოგიაში-ARCH6150 (  2021/2022; 2022/2023; )
ქვისა და ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია-ARCH3110 (  2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
შესავალი არქეოლოგიაში-ARCH1120 (  2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
პრაქტიკა არქეოლოგიაში-ARCH2237
საბაკალავრო ნაშრომი არქეოლოგიაში-ARCH4240
ქვისა და ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია-ARCH3110
შესავალი არქეოლოგიაში-ARCH1120

ბერიკაშვილი დავით - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი. მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში, გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი როგორც საქართველოში, ისე უცხოეთში. მისი ინტერესის საგანს წარმოადგენს სამშვილდის ისტორიული ნაქალაქარი, ბრინჯაოს ხანის მეგალითები, ქვემო ქართლის მღვიმული კომპლექსები და კულტურულ-არქეოლოგიური კავშირები საქართველოსა და ირანს შორის.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი