ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ირაკლი ნოსელიძე
პროფესორი
საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის უფროსი
დოქტორი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფიზიკის - დოქტორი - - 1997-12-26
ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფიზიკის - მაგისტრთან გათანაბრებული - 1986-01-09 - 1992-06-01
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NTEXRWEAAAAJ
О возможности использования базиса двухцентровых кулоновских волновых функций в квазимолекулярных расчетах - 1995
О возможности использования базиса двухцентровых кулоновских волновых функций в квазимолекулярных расчетах - 1995
The Coulomb Spheroidal Wavefunctions: Asymptotic solutions - 1996
The Coulomb Spheroidal Wavefunctions: Asymptotic solutions - 1996
The Coulomb Spheroidal Wavefunctions - 1997
The Coulomb Spheroidal Wavefunctions - 1997
The Two-Centre Coulomb Spheroidal Wavefunction - 1997
The Two-Centre Coulomb Spheroidal Wavefunction - 1997
Asymptotically exact Coulomb spheroidal wavefunctions - 1998
Asymptotically exact Coulomb spheroidal wavefunctions - 1998
On the Quasistable System of Two Metastable Helium Atoms - 1999
On the Quasistable System of Two Metastable Helium Atoms - 1999
Double ionization of helium-like ions by electron impact: from 8DCS to total cross section - 2000
Double ionization of helium-like ions by electron impact: from 8DCS to total cross section - 2000
Differential cross section for double ionization of helium-like ions in 21S and 23S metastable states by electron impact - 2000
Differential cross section for double ionization of helium-like ions in 21S and 23S metastable states by electron impact - 2000
Asymptotic behaviour of the total cross section for double ionization of helium-like ions by electrons - 2001
Asymptotic behaviour of the total cross section for double ionization of helium-like ions by electrons - 2001
Double ionization of helium-like ions in the metastable states by fast electron - 2001
Double ionization of helium-like ions in the metastable states by fast electron - 2001
Total cross section of 21S and 23S metastable states of helium and helium-like ions by fast electrons - 2001
Total cross section of 21S and 23S metastable states of helium and helium-like ions by fast electrons - 2001
I. Dipole moments of the Z1eZ2 system at different internuclear distances - 2001
I. Dipole moments of the Z1eZ2 system at different internuclear distances - 2001
II. Dipole moments of the Z1eZ2 system at large internuclear distances - 2001
II. Dipole moments of the Z1eZ2 system at large internuclear distances - 2001
The quasiradial and quasiangular wave functions of the Z1eZ2 quasimolecule at large internuclear distances - 2001
The quasiradial and quasiangular wave functions of the Z1eZ2 quasimolecule at large internuclear distances - 2001
Reply to Comment on ‘Asymptotic behaviour of the total cross section for double ionization of helium-like ions by electrons - 2002
Reply to Comment on ‘Asymptotic behaviour of the total cross section for double ionization of helium-like ions by electrons - 2002
Electron Impact double ionization of helium-like ions in the metastable states - 2002
Electron Impact double ionization of helium-like ions in the metastable states - 2002
Radiative characteristics of the non-symmetrical ionized quasi-molecules Z1eZ2 - 2002
Radiative characteristics of the non-symmetrical ionized quasi-molecules Z1eZ2 - 2002
Силы осцилляторов квазимолекул составленных из электрона и двух кулоновских центров с зарядами Z1 и Z2 - 2003
Силы осцилляторов квазимолекул составленных из электрона и двух кулоновских центров с зарядами Z1 и Z2 - 2003
Analytical expressions for two-Coulomb-centre wavefunctions at large internuclear distances - 2003
Analytical expressions for two-Coulomb-centre wavefunctions at large internuclear distances - 2003
Total cross section for di of highly charged helium-like ions by electrons - 2003
Total cross section for di of highly charged helium-like ions by electrons - 2003
Radiative Transitions in the Z1eZ2 quasi-molecules - 2004
Radiative Transitions in the Z1eZ2 quasi-molecules - 2004
Polarization measurements in the He+ - N2 collisions - 2004
Polarization measurements in the He+ - N2 collisions - 2004
Dipole transition-matrix elements of the one-electron heterodiatomic quasimolecules - 2005
Dipole transition-matrix elements of the one-electron heterodiatomic quasimolecules - 2005
Behaviour of the total double ionization cross section of helium by electrons at intermediate and high energies - 2005
Behaviour of the total double ionization cross section of helium by electrons at intermediate and high energies - 2005
On the behaviour of the (e, 3e) total cross section for helium at high and intermediate energies - 2005
On the behaviour of the (e, 3e) total cross section for helium at high and intermediate energies - 2005
Absorption profiles of Lyman gamma of atomic hydrogen perturbed by collisions with protons - 2006
Absorption profiles of Lyman gamma of atomic hydrogen perturbed by collisions with protons - 2006
Absolute emission cross section of dissociative products in He+−N2,,O2 collisions - 2006
Absolute emission cross section of dissociative products in He+−N2,,O2 collisions - 2006
Phase continuity in molecular orbitals: enumeration of zeros in the dipole matrix element - 2007
Phase continuity in molecular orbitals: enumeration of zeros in the dipole matrix element - 2007
Quantum interference in thin metal films with ridged surface - 2007
Quantum interference in thin metal films with ridged surface - 2007
Optical transitions in one-electron quasi-molecules. The influence of the R-dependent dipole transition moments and the trajectories - 2007
Optical transitions in one-electron quasi-molecules. The influence of the R-dependent dipole transition moments and the trajectories - 2007
Fermi gas energetics in low-dimensional metals of special geometry - 2007
Fermi gas energetics in low-dimensional metals of special geometry - 2007
Characteristics of quasi-molecular state interactions - 2008
Characteristics of quasi-molecular state interactions - 2008
New study of the quasi-molecular Lyman-γ satellites due to H-H+ collisions - 2009
New study of the quasi-molecular Lyman-γ satellites due to H-H+ collisions - 2009
Quantum state depression in a quantum well of special geometry - 2013
Quantum state depression in a quantum well of special geometry - 2013
Formation of hydrogen in the early universe: quasi-molecular mechanism of recombination - 2019
Formation of hydrogen in the early universe: quasi-molecular mechanism of recombination - 2019
Algebraic solution of the problem of two Coulomb centres—the continuous spectrum - 2019
Algebraic solution of the problem of two Coulomb centres—the continuous spectrum - 2019
Influence of a quasi-molecular mechanism of recombination on the formation of hydrogen in the early Universe - 2021
Influence of a quasi-molecular mechanism of recombination on the formation of hydrogen in the early Universe - 2021
Non-standard mechanism of recombination in the early Universe - 2022
Non-standard mechanism of recombination in the early Universe - 2022
ორგანზომილებიანი წრიული სიგნალების სისტემები - 2023
ორგანზომილებიანი წრიული სიგნალების სისტემები - 2023
Radiative emissions from charge exchange processes in collisions of 0.7–10.0 keV He+ with N2 and O2 molecules - 2024
Radiative emissions from charge exchange processes in collisions of 0.7–10.0 keV He+ with N2 and O2 molecules - 2024
Radiative recombination of an electron on two protons: oscillator strengths - 2024
Radiative recombination of an electron on two protons: oscillator strengths - 2024
კონფერენციები  
პლაზმის ატომური სპექტრები და ოსცილატორის ძალები - 09-07-2023
სამეცნიერო პროექტები  
მათემატიკური მეთოდები ადრეულ სამყაროში ატომების წარმოქმნის არასტანდარტული მექანიზმისთვის - 2022-2023
კურსები  
ანალიტიკური და რაოდენობირივი აზროვნება-MATH1515 (  2021/2022; )
ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება-MATH1414 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ელექტროობა და მაგნეტიზმი-EENG1205 (  2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; 2024/2025; )
თერმოდინამიკა, ტალღები და ოპტიკა-EENG2108 (  2021/2022; 2023/2024; )
კვლევითი პროექტების მართვა-EENG7194 (  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდების საფუძვლები-MATH1214 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; )
მექანიკა-EENG1104 (  2017/2018; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები-STEM0003 (  2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
პრაქტიკა 1-EENG4236E (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
პრაქტიკა-EENG4012 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საბაკალავრო პროექტი-EENG4010 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საინჟინრო მათემატიკა I-EENG2101 (  2019/2020; 2020/2021; )
საინჟინრო მათემატიკა-MATH5114 (  2022/2023; 2023/2024; )
სემინარი-PHYS5240 (  2017/2018; )
ფიზიკა I (მექანიკა)-EENG1103 (  2017/2018; 2018/2019; 2021/2022; )
ფიზიკა II (ელექტროობა და მაგნეტიზმი)-EENG1204 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
ფიზიკა III (თერმოდინამიკა,ტალღები და ოპტიკა)-EENG2105E (  2021/2022; )
ფიზიკა II-PHYS2004 (  2024/2025; )
ფიზიკა I-PHYS2003 (  2023/2024; )
ფიზიკის საფუძვლები-EENG1105 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; )
ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა-PHYS4220 (  2017/2018; 2018/2019; )
შესავალი ტექნოლოგიებში-INFO3267 (  2017/2018; )
ცხრილი  
ანალიტიკური და რაოდენობრივი აზროვნება-MATH1414
ელექტროობა და მაგნეტიზმი-EENG1205
თერმოდინამიკა, ტალღები და ოპტიკა-EENG2108
კვლევითი პროექტების მართვა-EENG7194
მექანიკა-EENG1104
მსოფლიოს უდიდესი აღმოჩენები-STEM0003
პრაქტიკა-EENG4012
პრაქტიკა 1-EENG4236E
საბაკალავრო პროექტი-EENG4010
ფიზიკა I-PHYS2003
ფიზიკა II-PHYS2004
ფიზიკის საფუძვლები-EENG1105

ირაკლი ნოსელიძე  - პროფესორი. აქვს დოქტორის (ფიზ.მათ.მეცნ. კანდიდატის)ხარისხი მიღებული ფიზიკაში ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  და მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი ფიზიკაში -  ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები; აქვს სფიზიკის მიმართულებით სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობის, სამეცნიერო და კვლევების განვითარების ხელშემწყობი პროექტების რეალიზაციის მრავალწლიანი გამოცდილება.  


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი