ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

 

 

გახელაძე ლევანი
მოწვეული ლექტორი

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი
ბიზნესის და ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა სკოლა

განათლება  
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფიზიკა - სტაჟირება - 09/01/1979 - 07/16/1984
თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი - საბანკო-საფინანსო საქმე - სტაჟირება - 09/01/1998 - 06/10/2002
პუბლიკაციები  
2003 - არც სწრაფად და არც იაფად - მხოლოდ ხარისხიანად (მართვის ხარისხის შესახებ)  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 22-25
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - ბიზნეს-განათლება ანუ სათავეების შესახებ  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 10-12
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - ბრენდ-მენეჯმენტი  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 22-23
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - ბრწყინვალე გონება ანუ გონებრივი შტურმის მეთოდის შესახებ  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები; გვ: 15-17
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - ედისონი, იაპონელები და თანამედროვე მარკეტინგი  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი, აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 21-23
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - მბრძანებელი  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 12-14
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - მენეჯმენტის სკანდინავიურ სათავეებთან  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 16-18
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - საინფორმაციო ტექნოლოგიები და 21-ე საუკუნის მენეჯმენტი  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 20-22
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - საწარმოს ევოლუცია  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინენსები; გვ: 16-18
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2003 - ცენზურა და საინფორმაციო უსაფრთხოება  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 15-18
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2002 - ენერგობაზრების რეგულირება სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდუტუ აღიცხვა ფინენსები; გვ: 23-25
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2002 - მონიტორინგის ფილოსოფია  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 13-15
გამომცემლობა: ააფ- მენეჯმენტი;

2002 - მყიდველის ჯიბისკენ გონების გავლით (დასასრული)  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები; გვ: 8-11
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2002 - საგამომცემლო ბიზნესის პერსპექრივები და პრობლემები, ჩვენთან და საზღვარგარეთ  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ- აუდიტი აღრიცხვა ფინენსები; გვ: 15-19
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2002 - საზოგადოებრივი ურთიერთობები და სსარჩევნო კამპანიის მართვა  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები; გვ: 11-16
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2002 - შრომითი რესურსები მართვის სირთულენი ანუ ხიდი ინტერესთა შორის  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდუტი აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 15-17
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2002 - ცოდნის მართვის პრობლემა თანამედროვე მენეჯმენტში  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები; გვ: 17-19
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2001 - ერთობლივი ფონდების შესახებ  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი, აღრიცხვა,ფინანსები; გვ: 16-18
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2001 - ვხარჯოთ მხოლოდ ეფექტურად!  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: აფ-აუდიტი, აღრიცხვა ფინანსები; გვ: 14-15
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2001 - მყიდველის ჯიბისკენ გონების გავლით (დასაწყისი)  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი აღრიცხვა ფინენსები; გვ: 14-15
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2001 - სტრატეგიული მართვა ველური დასავლეთისა და პატრიარქალური აღმოსავლეთისათვის ერთნაირად მნიშვნელოვანი ხდება  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ - აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები; გვ: 17-20
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2001 - ქართული მედია-ბიზნესი: დღევანდელი რეალობა და ხვალინდელი პერსპექტივები (დასასრული)  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ- აუდუტი, აღრიცხვა, ფინანსები; გვ: 16-20
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

2001 - ქართული მედია-ბიზნესი: დღევანდელი რელობა და ხვალინდელი პერსპექტივები (დასაწყისი)  
გამოცემის ტიპი: ჟურნალი-გაზეთი
პერიოდიკის დასახელება: ააფ-აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები; გვ: 14-18
გამომცემლობა: ააფ-მენეჯმენტი;

კურსები  
სტრატეგიული მენეჯმენტი-MGMT5230 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები-MGMT2210 (  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  2019/2020;  )
ტურიზმის მარკეტინგი-HOST4130 (  2016/2017;  )
ცხრილი  
სტრატეგიული მენეჯმენტი-MGMT5230
სტრატეგიული მენეჯმენტის საფუძვლები-MGMT2210

ლევან გახელაძე -მოწვეული პროფესორი, ფიზიკისა და ეკონომიკის მაგისტრი. აქვს გამოქვეყნებული სტატიები. აქვს პედაგოგიური და სამეცნიერო გამოცდილება. წლების განმავლობაში  მართავდა კერძო და საჯარო ორგანიზაციებსა და მათ მსხვილ ერთეულებს. გააჩნია ორგანიზაციული, ლიდერობის,  პროექტების მართვის უნარები და მდიდარი გამოცდილება.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი