ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თამარი ქოქაშვილი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - მედიცინის - დოქტორი - 2010-01-09 - 2015-06-30
პუბლიკაციები  
Detection of toxgenic vibrio cholerae 01 from freshwater environments in the Former Soviet Republic of Georgia: a potential source of disease - 2010
Idetification of Pathogenic Vibrio species by Multilocus PCR-Elecrospray Ionization Mass Spectrometry and It’s Application to Aquatic Environments of the Former Soviet Republic of Georgia - 2010
Occurrence of epidemic strains of Vibrio cholerae in recreational and drinking water reservoirs in Georgia - 2010
Microbial water quality of the Georgian coastal zone of the Black Sea - 2010
The Abundance and Diversity of Vibrio species not Pathogenic to Humans in Georgian Aquatic Environment - 2011
Microbial water quality of recreational lakes near Tbilisi, Georgia - 2013
Comparative Phenotypic characterization of Vibrio cholerae isolates collected from Aquatic Environments of Georgia - 2013
Molecular Diversity and Predictability of Vibrio parahaemolyticus along the Georgian Coastal Zone of the Black Sea. - 2014
Biological Characterization of V.cholerae-specific Bacteriophages isolated from water sources in Georgia - 2015
Occurrence and diversity of clinically important Vibrio species in the aquatic environment of Georgia - 2015
Comparative Biological Characterization of Phages Specific to B.anthracis, Isolated from Environmental sources in Georgia. Comunication 1. B.anthracis-Specific phages isolated in Georgia 2008-2009 - 2017
The Isolation of Bacteriophages Lytic to B. anthracis from Environmental Sources in Georgia. 3rd Report: B. anthracis –specific phages isolated in 2012 in Georgia - 2018
THE ISOLATION AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF BACTERIOPHAGES LYTIC TO GEORGIAN STRAINS OF RALSTONIA SOLANACEARUM RACE 3 BIOVAR 2 - 2018
Microbial Diversity and Phage–Host Interactions in the Georgian Coastal Area of the Black Sea Revealed by Whole Genome Metagenomic Sequencing - 2020
New Bacteriophages with Podoviridal Morphotypes Active against Yersinia pestis: Characterization and Application Potential - 2023
კონფერენციები  
FEMS ევროპელი მიკრობიოლოგების მე-5 კონგრესი - 21-10-2013
EMBO მიკრობების ვირუსები III - 14-07-2014
ანტიმიკრობული კვლევის მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია - 01-10-2014
საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი - 14-10-2015
EMBO - მიკრობების ვირუსები - 18-07-2016
პასტერის ინსტიტუტი, ბაქტერიოფაგების კვლევის 100 წლის იუბილე - 24-04-2017
გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი. ბაქტერიოფაგების კვლევის 100 წლის იუბილე, - 26-06-2017
ანტიბიოტიკო და ფაგო რეზისტენტობა - 17-05-2018
EMBO - მიკრობების ვირუსები, - 09-07-2018
მიკრობები და მათი ვირუსები - 22-09-2019
მიკორბთა ვირუსები - 18-07-2022
მიკრობის ვირუსები - 03-07-2023
სამეცნიერო პროექტები  
საქართველოს წყლიანი გარემოდან ვიბრიოების და მათი ბაქტერიოფაგების გამოყოფა, გავრცელება და ბიომრავალფეროვნება - 2005-2009
თევზის პათოგემნების მიმართ აქტიური ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და შესწავლა - 2006-2008
საქართველოს წყალსატევებიდან გამოყოფილი V.cholerae-ს ბიომრავალფეროვნების შესწავლა ERIC-PCR- ის და ფაგოტიპირების სქემის საშუალებით - 2009-2010
საერთაშორისო ქსელი ფაგო თერაპიის შემუშავებისთვის აქვაკულტურაში - 2010-2013
ბაქტერიოფაგების გამოყენება მაღალპათოგენური ბაქტერიების წინააღმდეგ სამოდელო ცდებში - 2011-2013
V. choelare -ს ფაგების დახასიათება - 2012-2013
S.aureus-ს და E.coli-ს ანტიბიოტიკო რეზისტენტული იზოლატების ბაქტერიოფაგების მიმართ მგრძნობელობის შესწავლა - 2014
ჰიბრიდული ბიოტიპების დეტექცია და დახასიათება გარემოდან გამოყოფილი V.cholerae– ს ქართულ პოპულაციაში - 2014-2015
კარტოფილის საკარანტინო დაავადების - მურა სიდამპლის შესწავლა და მასთან ბრძოლის ეფექტური ღონისძიებების შემუშავება - 2015-2017
ანტიბიოტიკებისადმი ბუნებრივად რეზისტენტული ბაქტერიების მიმართ სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და დეტალური დახასიათება - 2015-2018
ადამიანის მრავლობით რეზისტენტული შერჩეული ბაქტერიული პათოგენების მიმართ ვირულენტური ბაქტერიოფაგები - 2018-2020
ვირუსები შავ ზღვაში: მრავალფეროვნება, თანასაზოგადოებების დინამიკა და ვირუს-მასპინძლის ურთიერთქმედებანი - 2018-2021
V.cholerae-ს საწინააღმდეგო ექსპერიმენტული პროფილაქტიკური პრეპარატის შექმნა - 2019-2020
საქართველოსთვის ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი დაავადების -კარტოფილის რბილი სიდამპლის გამომწვევი ბაქტერიების სახოებრივი მრავალფეროვნებისა და მათ მიმართ ბაქტერიოფაგების მგრძნობელობის შესწავლა - 2022-2025
კურსები  
ზოგადი მიკრობიოლოგია და ბაქტერიოლოგია-MD231240E (  2022/2023; 2023/2024; )
მიკრობიოლოგია-NRSI2140 (  2016/2017; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
მიკრობიოლოგია-NRSI2140E (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
ზოგადი მიკრობიოლოგია და ბაქტერიოლოგია-MD231240E
მიკრობიოლოგია-NRSI2140E
თამარ ქოქაშვილი - ასისტენტ პროფესორი საქართველოს უნივერსიტეტში - უძღვება მიკრობიოლოგიის კურსს. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი მიღებული მიკრობიოლოგიის სპეციალობით ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და დოქტორის ხარისხი მედიცინაში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიდან. მან, როგორც ახალგაზრდა მკვლევარმა მიიღო მონაწილეობა 9 საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო პროექტში, ასევე განახორციელა კვლევები მის მიერ მოპოვებულ 3 ინდივიდუალური პროექტის ფარგლებში. იგი მონაწილებას იღებს სხვადასხვა თრეინინგებში, სამსახურებრივ მივლინებეში და კონფერენციებში, როგორც საქართველოს ფარგლებში, ასევე საზღვარგარეთ. თამარი არის 13 სამეცნიერო სტატიის თანაავტორი. ყოველივე ზემოაღნიშნული აძლევს კომპეტენციას გაუძღვეს მიკრობიოლოგიის კურსს.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი