ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

გიორგი ტეფნაძე
მეცნიერი თანამშრომელი
დოქტორი
მათემატიკის ინსტიტუტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ბაკალავრი - 09/07/2007 - 07/25/2011
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მაგისტრი - 09/07/2011 - 07/24/2013
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - დოქტორი - 09/10/2013 - 07/22/2016
ლულეას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი - საინჟინრო მეცნიერებებისა და მათემატიკის დეპარტამენტი - დოქტორი - 09/10/2017 - 09/10/2017
პუბლიკაციები  
Google Scholar - https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CGjcCXcAAAAJ
G. Tephnadze, The maximal operators of logarithmic means of one-dimensional Vilenkin-Fourier series, Acta Math. Acad. Paed. Nyíreg., 27 (2011), 245-256. - 2011
G. Tephnadze, A note of the Fourier coefficients and partial sums of Vilenkin-Fourier series, Acta Math. Acad. Paed. Nyíreg., 28 (2012),167-176. - 2012
G. Tephnadze, Fejér means of Vilenkin-Fourier series, Stud. Sci. Math. Hung., 49, 1 (2012) 79-90. - 2012
G. Tephnadze, On the maximal operators of Vilenkin-Fejér means, Turk. J. Math., 37, (2013), 308-318. - 2013
G. Tephnadze, On The maximal operators of Vilenkin-Fejér means on Hardy spaces, Math. Inequal. Appl., 16, 2 (2013), 301-312. - 2013
G. Tephnadze, Strong convergence of two-dimensional Walsh-Fourier series, Ukr. Math. J., 65, 6 (2013), 822-834. - 2013
G. Tephnadze, On the Vilenkin-Fourier coefficients, Georgian Math. J., 20, 1 (2013), 169–177. - 2013
G. Tephnadze, On the maximal operators of Walsh-Kaczmarz-Fejér means, Period. Math. Hung., 67, 1 (2013), 33-45. - 2013
G. Tephnadze, A note on the strong convergence of two-dimensional Walsh-Fourier series, Proc. Razmadze Math. Inst., 162 (2013), 93-97. - 2013
G. Tephnadze, On the partial sums of Vilenkin-Fourier series, J. Contemp. Math. Anal., 49, 1 (2014), 23-32. - 2014
G. Tephnadze, Strong convergence theorems of Walsh-Fejér means, Acta Math. Hung., 142, 1 (2014), 244–259. - 2014
G. Tephnadze, On the maximal operators of Reisz logarithmic means of Vilenkin-Fourier series, Stud. Sci. Math. Hung., 51, 1 (2014), 105-120. - 2014
G. Tephnadze, Approximation by Walsh-Kaczmarz-Fejér means on the Hardy space, Acta Math. Sci., 34, 5 (2014), 1593-1602. - 2014
G. Tephnadze, A note on the norm convergence by Vilenkin-Fejér means, Georgian Math. J., 21, 4 (2014), 511-517. - 2014
K. Nagy, G. Tephnadze, Approximation by Walsh-Marcinkiewicz means on the Hardy space , Kyoto J. Math., 54, 3 (2014), 641-652. - 2014
K. Nagy, G. Tephnadze, On the Walsh-Marcinkiewicz means on the Hardy space, Cent. Eur. J. Math., 12, 8 (2014), 1214-1228. - 2014
I. Blahota, G. Tephnadze, Strong convergence theorem for Vilenkin-Fejér means, Publ. Math. Debrecen, 85 (1-2) (2014), 181–196. - 2014
I. Blahota, G. Tephnadze, On the (C,α)-means with respect to the Walsh system, Anal. Math., 40 (2014), 161-174. - 2014
K. Nagy, G. Tephnadze, Approximation by Walsh-Kaczmarz-Marcinkiewicz means on the Hardy space H_{2/3}, Bulletin of TICMI, 18, 1 (2014), 110–121. - 2014
L.E. Persson, G. Tephnadze, A note on Vilenkin-Fejér means on the Martingale Hardy spaces Bulletin of TICMI, 18, 1 (2014), 55–64. - 2014
A. Gogatishvili, U. Goginava, G. Tephnadze, Relations between and classes of functions, Polish Academy of Sciences, Institute of Mathematics. Banach Center Publications, 102, (2014), 89-98. - 2014
L. E. Persson, G. Tephnadze, P. Wall, On the maximal operators of Vilenkin-Nörlund means, J. Fourier Anal. Appl., 21, 1 (2015), 76-94. - 2015
R. Duduchava, E. Shargorodsky, G. Tephnadze, Extension of the unit normal vector field from a hypersurface, Georgian Math. J., 22, 3 (2015), 355-359. - 2015
L. E. Persson, G. Tephnadze, P. Wall, Some new (H_{p},L_{p}) type inequalities of maximal operators of Vilenkin-Nörlund means with non-decreasing coefficients, J. Math. Inequal, 9, 4 (2015), 1055-1069. - 2015
G. Tephnadze, On the partial sums of Walsh-Fourier series, Colloq. Math., 141, 2 (2015), 227-242. - 2015
I. Blahota, L.E. Persson, G. Tephnadze, On the Nörlund means of Vilenkin-Fourier series, Czech. Math J., 65, 4 (2015), 983-1002. - 2015
G. Tephnadze, On the maximal operators of Kaczmarz-Nörlund means, Acta Math. Acad. Paed. Nyíreg., 31 (2015), 259–271. - 2015
I. Blahota, G. Tephnadze, R. Toledo, Strong convergence theorem of (C,α)-means with respect to the Walsh system, Tohoku Math. J., 67, 4 (2015), 573-584. - 2015
G. Tephnadze, On the convergence of Fejér means of Walsh-Fourier series in the space H_{p}, J. Contemp. Math. Anal., 51, 2 (2016), 51-63. - 2016
N. Memić, I. Simon, G. Tephnadze, Strong convergence of two-dimensional Vilenkin-Fourier series, Math. Nachr., 289, 4 (2016) 485–500. - 2016
K. Nagy, G. Tephnadze, Strong convergence theorem for Walsh-Marcinkiewicz means, Math. Inequal. Appl., 19, 1 (2016), 185–195. - 2016
L. E. Persson, G. Tephnadze, A sharp boundedness result concerning some maximal operators of Vilenkin-Fejér means, Mediterr. J. Math., 13, 4 (2016) 1841-1853. - 2016
K. Nagy, G. Tephnadze, Kaczmarz-Marcinkiewicz means and Hardy spaces, Acta math. Hung., 149, 2 (2016), 346-374. - 2016
I. Blahota, G. Tephnadze, A note on maximal operators of Vilenkin-Nörlund means, Acta Math. Acad. Paed. Nyíreg., 32 (2016), 203–213. - 2016
N. Memić, L. E. Persson, G. Tephnadze, A note on the maximal operators of Vilenkin-Nörlund means with non-increasing coefficients, Stud. Sci. Math. Hung., 53, 4 (2016) 545-556. - 2016
T. Buchukuri, R. Duduchava, G. Tephnadze, Laplace-Beltrami equation on hypersurfaces and $\Gamma$-convergence, Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute, 170, 3 (2016) 300–307. - 2016
L. Baramidze, L. E. Persson, G. Tephnadze and P. Wall, Srtong summability and boundedness of Maximal operators of Vilenkin-Nörlund means with non-increasing coefficients, J. Inequal. Appl., 2016, DOI: 10.1186/s13660-016-1182-1. - 2016
T. Buchukuri, R. Duduchava, G. Tephnadze, Laplace-Beltrami equation on hypersurfaces and $\Gamma$-convergence, Math. Meth. App. Sci., 40, 13 (2017) 4637-4657. - 2017
I. Blahota, L. E. Persson, G. Tephnadze, Two-sided estimates of the Lebesgue constants with respect to Vilenkin systems and applications, Glasgow Math. J., 60 (2018) 17–34. - 2018
G. Tephnadze, On the convergence of partial sums with respect to Vilenkin system on the martingale Hardy spaces, J. Contemp. Math. Anal., 53, 5, (2018) 294–306. - 2018
L. E. Persson, G. Tephnadze, P. Wall, On an approximation of two-dimensional Walsh-Fourier series in the martingale Hardy spaces, Ann. Funct. Anal., 9, 1 (2018), 137-150. - 2018
L. E. Persson, G. Tephnadze, P. Wall, On the Nörlund logarithmic means with respect to Vilenkin system in the martingale Hardy space $H_{1}$, Acta math. Hung., 154, 2 (2018) 289-301. - 2018
I. Blahota, K. Nagy, L. E. Persson, G. Tephnadze, A sharp boundedness result concerning maximal operators of Vilenkin-Fourier series on martingale Hardy spaces, Georgian Math., J., 26, 3 (2019), 351–360. - 2019
I. Blahota, K. Nagy, G. Tephnadze, Approximation by Marcinkiewicz $\Theta$-means of double Walsh-Fourier series, Math. Inequal. Appl., 22, 3 (2019) 837-853. - 2019
G. Tephnadze, Convergence and Strong Summability of the Two-dimensional Vilenkin-Fourier Series, Nonlinear Studies, 26, 4, (2019) 973-989. - 2019
L. E. Persson, G. Tephnadze, G. Tutberidze, On the boundedness of subsequences of Vilenkin-Fejér means on the martingale Hardy spaces, operators and matrices, 14, 1 (2020), 283–294. - 2020
D. Lukkassen, L. E. Persson, G. Tephnadze, G. Tutberidze, Some inequalities related to strong convergence of Riesz logarithmic means of Vilenkin-Fourier series, J. Inequal. Appl., 2020, DOI: https://doi.org/10.1186/s13660-020-02342-8. - 2020
G. Tephnadze, G. Tutberidze, A note on the maximal operators of the Nörlund logaritmic means of Vilenkin-Fourier series, Trans. A. Razmadze Math. Inst., 174, 1 (2020), 107–112. - 2020
G. Tephnadze, A note on strong summability of two-dimensional Walsh-Fourier series, Georgian Math., J., 2021, 28 (3), 477–482. - 2021
L. E. Persson, G. Tephnadze, G. Tutberidze, P. Wall, Strong summability result of Vilenkin-Fejér means on bounded Vilenkin groups, Ukr. Math. J., 73 (4), (2021), 544-555. - 2021
N. Gogolashvili, K. Nagy, G. Tephnadze, Strong convergence theorem for Walsh-Kaczmarz-Fej\'er means, Mediterr. J. Math., 2021, 18 (2), 37. - 2021
N. Gogolashvili, G. Tephnadze, On the maximal operators of $T$ means with respect to Walsh-Kaczmarz system, Stud. Sci. Math. Hung., 2021, 58 (1), 119–135. - 2021
N. Gogolashvili, G. Tephnadze, Maximal operators of $T$ means with respect to Walsh-Kaczmarz system, Math. Inequal. Appl., 24, 3 (2021) 737–750. - 2021
L.-E. Persson, F. Schipp, G. Tephnadze and F. Weisz, An analogy of the Carleson-Hunt theorem with respect to Vilenkin systems, J. Fourier Anal. Appl., 28, 48 (2022), 1-29. - 2022
N. Nadirashvili, L.-E. Persson, G. Tephnadze, F. Weisz, Vilenkin-Lebesgue points and almost everywhere convergence of Vilenkin-Fejér means and applications, Mediterr. J. Math., 19, 5, (2022) 239. - 2022
L. E. Persson, G. Tephnadze and F. Weisz, Martingale Hardy Spaces and Summability of one-dimensional Vilenkin-Fourier Series, book manuscript, Birkhäuser/Springer, 2022. - 2022
D. Baramidze, L.-E. Persson, H. Singh, G. Tephnadze, Some new results and inequalities for subsequences of Nörlund logarithmic means of Walsh-Fourier series, J. Inequal. Appl., DOI: https://doi.org/10.1186/s13660-022-02765-5, 2022, 2022(1), 30. - 2022
D. Baramidze, L.-E. Persson, K. Tangrand and G. Tephnadze, $(H_p-L_p)$ type inequalities for subsequences of Nörlund means of Walsh-Fourier series, J. Inequal. Appl., (2023), paper no. 52, 13 pp. - 2023
D. Baramidze, N. Nadirashvili, L.-E. Persson and G. Tephnadze, Some weak-type inequalities and almost Everywhere convergence of Vilenkin-Nörlund means, J. Inequal. Appl., (2023), paper no. 66, 17 pp. - 2023
G. Tephnadze, The One-dimensional Martingale Hardy Spaces and Partial Sums and Fej\'er Means with respect to Walsh system, Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, 88, (2023) 109–158. - 2023
D. Baramidze, L.-E. Persson and G. Tephnadze, Some new $(H_p-L_p)$ type inequalities for weighted maximal operators of partial sums of Walsh-Fourier series, Positivity, 2023, 27(3), 38. - 2023
D. Baramidze, L.-E. Persson, H. Singh and G. Tephnadze, Some new weak $(H_p-L_p)$ type inequality for weighted maximal operators of partial sums of Walsh-Fourier series, Mediterr. J. Math., 20, 5, (2023) 284. - 2023
D. Baramidze, L. Baramidze, L-E. Persson and G. Tephnadze, Some now restricted maximal operators of Fejér means of Walsh-Fourier series, Banach J. Math. Anal., (to appear). - 2023
N. Anakidze and G. Tephnadze, Approximation by Nörlund means with respect to Vilenkin system in Lebesgue spaces, Acta Math. Hung., (to appear), 2023. - 2023
N. Nadirashvili, G. Tephnadze and G. Tutberidze, Almost everywhere and norm convergence of Approximate Identity and Fejér means of trigonometric and Vilenkin systems, Trans. A. Razmadze Math. Inst. (to appear), 2024. - 2024
N. Areshidze, D. Baramidze, L.-E. Persson and G. Tephnadze, Some now weighted maximal operators of Fejér means of Walsh-Fourier series, Potential Analysis, (to appear). - 2024
N. Areshidze and G. Tephnadze, Approximation by Nörlund means with respect to Walsh system in Lebesgue spaces, Math. Inequal. Appl., (to appear). - 2024
კონფერენციები  
The first international conference of Georgian Mathematical Union - 08-03-2010
Continuum Mechanics and related problems of analysis - 05-05-2011
III international conference of GMU - 05-09-2012
Seminars on Dyadic analysis - 18-11-2012
IV international conference of GMU - 03-09-2013
Fourier Analysis and Approximation Theory - 08-09-2013
Dyadic Analysis and Related Fields with Applications - 13-03-2014
Workshop on partial differential equations - 18-04-2014
V international conference of GMU - 02-09-2014
Caucasian Mathematics Conference I - 05-09-2014
Workshop on Real Analysis - 08-10-2014
Georgian-Hungarian joint workshop on Dyadic analysis and related fields - 10-03-2015
Dyadic Analisis and Applications - 24-05-2015
International Workshop on Operator Theory and Applications, IWOTA - 10-09-2015
Harmonic analysis and approximation, VI - 10-11-2015
VII international conference of GMU - 03-09-2016
Workshop for PhD students in Mathematics at Luleå University of Technology - 06-12-2016
Numerics of partial differential equations - 08-05-2017
Workshop for PhD students in Mathematics - 22-06-2017
Silkroad Mathematics Center Series International Conferences on Partial Differential Equations - 16-07-2017
VIII international conference of Georgian Mathematical Union” - 04-09-2017
Workshop on harmonic analysis and approximation - 16-10-2017
Workshop for PhD students in Mathematics - 10-12-2017
Workshop on real analysis - 17-01-2018
Workshop on partial differential equations - 29-06-2018
Workshop for PhD students in Mathematics - 09-07-2018
IX international conference of Georgian Mathematical Union - 03-09-2018
Numerics of partial differential equations - 29-03-2019
Workshop for PhD students and young researchers in Mathematics - 01-05-2019
International Workshop on Operator Theory and its Applications (IWOTA) 2019 - 22-07-2019
International Conference-“Caucasian Mathematics Conference III”, - 26-08-2019
Workshop on real analysis and related fields II - 16-12-2019
Workshop on real analysis - 17-09-2020
Online Conference-“13th ISAAC Congress” - 02-08-2021
Online conference-"XI international conference of Georgian Mathematical Union" - 23-08-2021
Workshop on real analysis and related fields - 07-09-2021
Worhshop at Technische Universität Berlin - 16-12-2021
International Bi-weekly Online Seminar-“Tbilisi Analysis & PDE Seminar - 28-02-2022
ყოველკვირეული ონლაინ სემინარი მოსწავლეებისთვის-“მათემატიკის საოცარი სამყარო” - 16-04-2022
ყოველკვირეული ონლაინ სემინარი მოსწავლეებისთვის-“მათემატიკის საოცარი სამყარო” - 30-04-2022
International Conference-“XII international conference of Georgian Mathematical Union” - 29-08-2022
International Workshop on Operator Theory and Applications, IWOTA - 06-09-2022
International Workshop on Operator Theory and Applications, IWOTA - 31-07-2023
The Tbilisi Analysis & PDE Workshop - 30-08-2023
XIII International Conference of Georgian Mathematical Union - 04-09-2023
სამეცნიერო პროექტები  
ფუნქციათა სივრცეების გეომეტრია, ინტერპოლაცია და ჩართვის თეორემები - 2012-2014
თხელი გარსების ასიმპტოტური მოდელი - 2013-2015
შემოსაზღვრული ოპერატორები მარტინგალურ ჰარდის სივცეებზე - 2014
შემოსაზღვრული ოპერატორები მარტინგალურ ჰარდის სივცეებზე - 2014-2016
ფუნქციათა სივრცეები, წონიანი უტოლობები ინტეგრალური ოპერატორებისათვის და ფურიეს მწკრივების შეჯამებადობის პრობლემები - 2014-2016
ერთ და ორგანზომილებიან ერთ პარამეტრიან ჰარდის სივრცეებზე კერძო ჯამებისა და მარცინკევიჩ-ფეიერის საშუალოების შესახებ - 2015-2016
ერთ და ორგანზომილებიანი ვილინკინ-ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა მარტინგალურ ჰარდის სივრცეებზე - 2015-2017
ჰარდის მარტინგალურ სივრცეებში d-განზომილებიანი უოლშ-ფურიეს მწკრივის კერძო ჯამების დაკავშირებული ახალი განზოგადებები - 2016-2017
მარტინგალურ ჰარდის სივრცეებში ორგანზომილებიანი უოლშ-ფურიეს მწკრივის კერძო ჯამების კრებადობა და შეჯამებადობა - 2017-2018
უოლშ-ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა მარტინგალურ ჰარდის სივრცეებზე - 2018-2020
ფუნქციათა სივრცეები და კლასიკური ინტეგრალური ოპერატორები ლოკალურად კომპაქტურ აბელის ჯგუფებზე - 2020-2023
მათემატიკის საოცარი სამყარო - 2021-2022
მათემატიკის საოცარი სამყარო - 2022-2023
ანომალიური დიფუზიის და შეუქცევადობის მქონე ელიფსური და პარაბოლური სისტემების გრძელვადიანი დინამიკა - 2022-2023
მოძრავი მანიფოლდები - 2022-2025
კურსები  
კვლევა-STEM0001 (  2021/2022; 2022/2023; )
კომპლექსური ანალიზი-MATH3121 (  2018/2019; )
კომპლექსური ანალიზი-MATH5126 (  2020/2021; )
კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორია-MATH5014 (  2020/2021; )
კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორია-MATH5032 (  2021/2022; 2022/2023; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის II-MATH1216 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისთვის I-MATH1122 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის II-MATH1211E (  2018/2019; )
მათემატიკა ეკონომისტებისათვის I-MATH1111E (  2016/2017; 2017/2018; )
მათემატიკური ანალიზი III-MATH 2114 (  2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; )
მათემატიკური ანალიზი II-MATH1212 (  2017/2018; 2018/2019; 2020/2021; )
მათემატიკური ანალიზი I-MATH1112 (  2018/2019; )
მათემატიკური სტატისტიკა-MATH5007 (  2021/2022; )
მარტინგალები და მათი გამოყენება მათემატიკურ ანალიზში-MATH5017 (  2021/2022; )
ნამდვილი და კომპლექსური ანალიზი-MATH7007 (  2020/2021; 2021/2022; )
ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია II-MATH3225 (  2019/2020; )
ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია I-MATH3124 (  2017/2018; 2019/2020; )
ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია-MATH5015 (  2020/2021; )
ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია-MATH5030 (  2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფუნქციათა თეორია-MATH51225 (  2019/2020; )
ფურიეს ანალიზი-MATH5021 (  2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; )
ჰარმონიული ანალიზი-MATH5010 (  2021/2022; )
ცხრილი  
ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია-MATH5030
ფურიეს ანალიზი-MATH5021
გიორგი ტეფნაძე არის საქართველოს უნივერსიტეტის მათემატიკის უნივერსიტეტის მეცნიერი თანამშრომელი, არის ერთი სადოქტორო დისერტაციის და რამდენიმე სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი და წარმატებით მუშაობს ორ დოქტორანტთან. 2022 წლიდან არის სამაგისტრო პროგრამის-„წმინდა და გამოყენებითი მათემატიკის“ ხელმძღვანელი. ის უძღვება ამ სამაგისტრო პროგრამის სალექციო კურსებს-„ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია“, „კომპლექსური ცვლადის ფუნქციათა თეორია“, „ზომისა და ინტეგრალის ზოგადი თეორიის საფუძვლები“, „მარტინგალები და მათი გამოყენება მათემატიკურ ანალიზში“, „ფურიეს ანალიზი“ და „ჰარმონიული ანალიზი“. სხვადასხვა დროს, ასევე უძღვებოდა ამავე უნივერსიტეტის სხვადასხვა საბაკალავრო პროგრამების შემდეგ კურსებს „მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის 1“, „მათემატიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის 2“, „მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 1“ და „მათემატიკა ეკონომისტებისათვის 2“ ჯანდაცვის და ბიზნესის ადმინისტრირების ქართველი და უცხოელი სტუდენტებისთვის, ასევე კითხულობდა საგნებს „მათემატიკური ანალიზი I“, „მათემატიკური ანალიზი II“, „მათემატიკური ანალიზი III“, „ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია I“ და „ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია II“ მათემატიკის მიმართულების სტუდენტებისათვის, ასევე კითხულობდა პრაქტიკულ მეცადინეობებს „კალკულუს 1-ში“, „კალკულუს 2-ში“ და „კალკულუს 3-ში“ ინფორმატიკის და ინჟინერიის სტუდენტებისთვის. მას ასევე აქვს სალექციო კურსების წაკითხვის გამოცდილება ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორის სტატუსით. გიორგი ტეფნაძეს 2016 წელს მიღებული აქვს დოქტორის ხარისხი მათემატიკაში, ორმაგი დიპლომით, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ლულეას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საერთო პროგრამის ფარგლებში, ხოლო მაგისტრისა და ბაკალავრის ხარისხები მათემატიკაში კი ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გიორგი ტეფნაძეს აქვს სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობისა და ხელმძღვანელობის გამოცდილება 15-მდე სამეცნიერო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, შვედეთის ინსტიტუტის და ფუმბოლტის ფონდის მიერ. გიორგი ტეფნაძეს საერთაშორისო ჟურნალში გამოქვეყნებული აქვს 60-ზე მეტი პუბლიკაცია, რომელიც შესრულებულია, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ქართველ, შვედ, უნგრელ, დიდ ბრიტანეთის და ჩეხეთის რესპუბლიკაში მოღვაწე მკვლევარებთან თანაავტორობით, არის ერთი მონოგრაფიის და ინგლისურ ენაზე შესრულებული ერთი წიგნის ავტორი, რომელიც დაიბეჭდა შვეიცარიულმა სტამბამ, ასევე არის რამდენიმე ქართული სალექციო კურსის ავტორი. გიორგი ტეფნაძემ 2013 წელს მოიპოვა ნიკო ნიკოლაძის სახელობის პრემია 40 წლამდე ახალგაზრდა მათემატიკოსებისთვის, რომელსაც გასცემს საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი, ხოლო 2017 წელს დასახელდა წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერად, რომელიც გასცა საქართველოს განთლების სამინისტრომ და შოთა რუსთაველი ეროვნული სამეცნიერო ფონდმა. გიორგი ტეფნაძე არის 50-მდე საქართველოსა და საზღვარგარეთ ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის და სემინარის მონაწილე, ასევე სხვადასხვა დროს იყო 10-მდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი