ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თამარი ლომთაძე
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერისტეტი - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - მაგისტრი - 1990-09-01 - 1995-06-01
ივ,ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფილოლოგიის ფაკულტეტი - დოქტორი - 1996-08-01 - 1999-04-01
პუბლიკაციები  
ნეოლოგიზმები და უკონტროლო ნასესხობები ქართულში, - 0
Философские термины в грузинских литературно-исторических источниках XVIII векa - 2010
თანამედროვე ქართული სოციოლექტები - 2010
ენობრივი სიტუაცია ლატვიაში - 2018
ქართული გრამატიკული აზრის ისტორიიდან, - 2019
ებრაელთა ქართული როგორც ებრაელთა იდენტობის ერთ-ერთი მარკერი (საქართველოში მცხოვრები ებრაელების მაგალითზე), ებრაელთა ენების ჟურნალი, - 2019
ქართულ და რუსულ ტერმინთა შესაბამისობისათვის ქართული საენათმეცნიერო ტერმინოლოგიის სტანდარტიზაციისას, - 2019
ისრაელში/იერუსალიმში ასვლა/ალია (გამონათქვამის სტურქტურისა და წარმოშობისათვის) - 2019
სალიტერატურო ქართული ენა: ისტორია და თანამედროვე გამოწვევები - 2021
რუსიფონი ქართველი ებრაელები - 2021
ეთნიკური უმცირესობების ენები პოსტ-საბჭოთა საქართველოში - 2022
ქართული გრამატიკული ვარიაციები (გენაცვალე/დაგენაცვლე) როგორც საქართველოში მცხოვრებ ებრაელთა ენობრივი იდენტიფიკაციის საშუალება - 2022
ქართული ენა განათლებაში - 2022
კონფერენციები  
ებრაისტიკა - 01-01-1970
ებრაელთა ენები - 01-01-1970
მიგრაცია - 01-01-1970
"გრამატიკა და ენის შეთვისება - 01-01-1970
კავკასიისა და ცენტრალური აზიის შესწავლა - 01-01-1900
ებრაელთა ენები - 22-08-2002
ენა, იდენტობა, კულტურა - 18-10-2411
სამეცნიერო პროექტები  
ქართველ ებრაელთა მეტყველება ისრაელში -
-
ენობრივი პოლიტიკა პოსტ-საბჭოთა ლატვიაში - 2017-2018
ქართული ენის გრამატიკა ნორმასა და ვარიაციებს შორის - 2017-2020
ტერმინოლოგიური მუშაობა ლატვიაში - 2018-2019
ლატვიურის დიალექტები და სახესხვაობები - 2020-2021
„ქართველ ებრაელთა მეტყველების სტატუსი და მისი ადგილი ქართველურ ენობრივ სივრცეში - 2022-2025
ქართველ ებრაელთა ენობრივი რეპერტუარი: მიგრაციები, ენობრივი კომპეტენციები და იერარქიები - 2023-2026
კურსები  
აკადემიური წერა-KART1220 (  2012/2013; 2016/2017; )
ენობრივი პოლიტიკის საკითხები-KART6130 (  2019/2020; 2022/2023; 2023/2024; )
კულტუროლოგიური ლინგვისტიკა-KART5210 (  2019/2020; 2020/2021; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
კულტუროლოგიური ლინგვისტიკა-KART5210

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი