ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ვაჟა ნებიერიძე
ასისტენტ პროფესორი
ფარმაკოგნოზიის მიმართულების ხელმძღვანელი
სამეცნიერო ასისტენტი
დოქტორი
ფარმაციის დეპარტამენტი

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლაგანათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ბაკალავრი - 2005-11-09 - 2009-07-28
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი - ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) - მაგისტრი - 2009-09-20 - 2011-07-20
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი - ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სკოლა (ფაკულტეტი) - დოქტორი - 2014-09-14 - 2017-10-07
პუბლიკაციები  
Tribulus terrestris – კუროსთავის ცალკეული ვეგეტატიური ორგანოების გამოკვლევა - 2014
Tribulus terrestris – კუროსთავის ცალკეული ვეგეტატიური ორგანოების გამოკვლევა - 2014
Tribulus terrestris – კუროსთავის სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებები - 2015
Tribulus terrestris – კუროსთავის სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებები - 2015
საქართველოში მოზარდი კუროსთავის ფოთლების ფლავონოიდური გლიკოზიდები - 2015
საქართველოში მოზარდი კუროსთავის ფოთლების ფლავონოიდური გლიკოზიდები - 2015
Phenylethanoid Glycosides from the Roots of Digitalis ciliata TRAUTV - 2016
Phenylethanoid Glycosides from the Roots of Digitalis ciliata TRAUTV - 2016
ოლიგოსაქარიდი და კარდენოლიდები Digitalis ferruginea L. პერიკარპიუმიდან - 2017
ოლიგოსაქარიდი და კარდენოლიდები Digitalis ferruginea L. პერიკარპიუმიდან - 2017
Furostanol glycosides from the leaves of Tribulus terrestris L. - 2017
Furostanol glycosides from the leaves of Tribulus terrestris L. - 2017
Yucca gloriosa L. ღეროების ზოგიერთი კომპონენტი - 2017
Yucca gloriosa L. ღეროების ზოგიერთი კომპონენტი - 2017
Yucca gloriosa L. ყვავილების ფენოლკარბონმჟავები და ფლავონოიდები - 2017
Yucca gloriosa L. ყვავილების ფენოლკარბონმჟავები და ფლავონოიდები - 2017
ახალი ფენილეთანოიდი Digitalis ferrugenea L. - დან - 2017
ახალი ფენილეთანოიდი Digitalis ferrugenea L. - დან - 2017
Furostanol Glycosides from the Roots of Tribulus terrestris L. - 2017
Furostanol Glycosides from the Roots of Tribulus terrestris L. - 2017
New Flavonoid Glycosides from the Leaves of Tribulus terrestris - 2017
New Flavonoid Glycosides from the Leaves of Tribulus terrestris - 2017
NEW STEROIDAL GLYCOSIDES FROM PERICARP OF Digitalis ferruginea - 2017
NEW STEROIDAL GLYCOSIDES FROM PERICARP OF Digitalis ferruginea - 2017
Nucleosides from Tribulus terrestris - 2017
Nucleosides from Tribulus terrestris - 2017
New furostanol glycosides from Polygonatum multiflorum (L.) All. - 2018
New furostanol glycosides from Polygonatum multiflorum (L.) All. - 2018
SESQUITERPENE GLYCOSIDES FROM FLOWERS OF Yucca gloriosa - 2018
SESQUITERPENE GLYCOSIDES FROM FLOWERS OF Yucca gloriosa - 2018
MEGASTIGMANE GLYCOSIDES FROM LEAVES OF Tribulus terrestris - 2018
MEGASTIGMANE GLYCOSIDES FROM LEAVES OF Tribulus terrestris - 2018
CHEMICAL COMPOSITION OF FLOWERS OF Yucca elephantipes CULTIVATED IN GEORGIA - 2020
CHEMICAL COMPOSITION OF FLOWERS OF Yucca elephantipes CULTIVATED IN GEORGIA - 2020
New steroidal glycosides from pericaros of Digitalis ciliata - 2020
New steroidal glycosides from pericaros of Digitalis ciliata - 2020
C21 AND TRITERPENE GLYCOSIDES FROM PERICARP OF Digitalis ciliata - 2023
C21 AND TRITERPENE GLYCOSIDES FROM PERICARP OF Digitalis ciliata - 2023
კონფერენციები  
სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ქიმია და სამკურნალო პრეპარატების ექსპერტიზა“ - 30-10-2012
ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები - 25-11-2013
ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია - 18-05-2015
3rd international conference on pharmaceutical science - 29-05-2015
11th international symposium on the chemistry on natural compounds - 01-10-2015
ქართული უნივერსიტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია - 21-10-2015
მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები - 25-10-2016
მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები - 25-10-2016
მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები - 25-10-2016
მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები - 25-10-2016
მესამე სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები - 25-10-2016
ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია - 21-05-2017
Natural Products in Health, Agro-Food and Cosmetics - 28-07-2017
Natural Products in Health, Agro-Food and Cosmetics - 28-07-2017
New and old Phytochemicals: their role in ecology, veterinari and welfare - 17-09-2017
New and old Phytochemicals: their role in ecology, veterinari and welfare - 17-09-2017
Future Technologies and Quality of Life - 29-09-2017
International conference and exhibition on pharmaceutical and pharmacognosy - 16-11-2017
ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები - 22-10-2018
ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები - 22-10-2018
Global Conferenceon PlantScienceand Research - 23-09-2019
Health and Well-being of the Society Present Challenges and Vision for the Future - 28-04-2021
Health and Well-being of the Society Present Challenges and Vision for the Future - 28-04-2021
Chemistry - achievements and perspectives - 20-04-2023
Chemistry - achievements and perspectives - 20-04-2023
9th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants - 02-05-2023
5th International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf - 30-05-2023
5th International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf - 30-05-2023
სამეცნიერო პროექტები  
საქართველოში მოზარდი მცენარის Tribulus terrestris ცალკეული ორგანოებისქიმიური შედგენილობისშესწასვლა - 2014
საქართველოს ფლორისმცენარეების:Tribulus terrestris, Digitalis ciliata და Digitalis ferruginea ქიმიური შედგენილობისშესწავლა - 2015
კუროსთავის ფესვებისქიმიური შედგენილობის შესწავლა სამკურნალო პრეპარატებისმიღების მიზნით - 2016
ახალი მონაცემები Tribulus terrestris ქიმიური შედგენილობისშესახებ - 2017
საქართველოში მოზარდი მცენარის Tribulus terrestris მეორადი მეტაბოლიტები და ფარმაკოლოგიური ეფექტურობა - 2019
საქართველოში მოზარდი ზოგიერთი მცენარის C21 გლიკოზიდების ფიტოქიმიური და ბიოლოგიური შესწავლა - 2019-2021
კურსები  
სწავლა და სწავლება ფარმაციაში-PHAG4250 (  2022/2023; )
ფარმაკოგნოზია-PHAG3130 (  2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ფარმაკოგნოზია-PHAR3130 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
ცხრილი  
ფარმაკოგნოზია-PHAR3130
ვაჟა ნებიერიძე - საქართველოს უნისვერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი. გავლილი აქვს სტაჟირება ჩინეთის ფარმაცევტულ უნივერსიტეტში (State Key Laboratory of Natural Medicines (China Pharmaceutical University)), ინსბრუკის უნივერსიტეტში (Institute of Pharmacy, Pharmacognosy, University of Innsbruck, Austria) და სალერნოს უნივერსიტეტში (University of Salerno, Laboratory of Pharmacognosy, Salerno, Italy). აქვს გამოქვეყნებული 19 სტატია მათ შორის 11 საზღვარგარეთის იმპაქტფაქტორიან ჟურნალში (google scholar: Citations 37, h-index 4.0; Scopus: Citations 28, h-index 3.0) და 28 თეზისი ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში. მიღებული აქვს 7 სამეცნიერო გრანტი. გადაეცა შოთა რუსთველის საქართველოს ეროვნული სამეცნირო ფოდის 2018 წლის ჯილდო სიცოცხლის შემსწავლელ, ჯანდაცვის, აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით მოღვაწე წლის საუკეთესო მეცნიერთა ჯგუფის ნომინაციაში.

ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი