ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

ლევან ჯიბუტი
მოწვეული ლექტორი
დოქტორი
ინჟინერიის დეპარტამენტი
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სკოლა


განათლება  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ფიზიკის - ბაკალავრი - 2001-01-09 - 2005-01-07
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ზუსტ და საბუნებუსმეტყველო მეცნიერებათა - მაგისტრი - 2005-01-09 - 2007-01-07
გრენობლის უნივერსიტეტი - ფიზიკის სადოქტორო სკოლა - დოქტორი - 2008-10-21 - 2011-10-21
პუბლიკაციები  
მიკრო მოცურავეების სუსპენზიის ეფექტური სიბლანტე - 2010
გადაადგილება და დინება კომპლექსურ და ჩაჭერილ სითხეებში - 2011
სუსპენზია მართვადი ეფექტური სიბლანტით: რიცხობრივი შესწავლა - 2012
დინამიურად თვითაწყობადი ჰელიკური ლენტის გადაადგილების ეფექტურობა - 2013
მიკრო მოცურავეების სუსპენზიის თვით-ფოკუსირება და ნაკადის არასტაბილურობა - 2014
ორ განზომილებიანი სუსპენზიის ეფექტური სიბლანტე: ჩაჭერის ეფექტი - 2016
საცეცებ მოძრავი მიკრო მოცურავეების სუსპენზიის ეფექტური სიბლანტე: სამ განზომილებიანი მოდელირება - 2017
კონფერენციები  
ფოტონური, ელექტრონული და ატომური დაჯახებები - 25-07-2007
(e, 2e), ორმაგი ფოტოიონიზაცია - 01-08-2007
არაწრფივი დინამიკა - 04-10-2009
სტატისტიკური ფიზიკა - 28-01-2010
კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა - 23-08-2010
სითხის მექანიკა, კომპლექსური სითხეები - 11-04-2011
სითხის მექანიკა - 23-02-2012
ძალები და დინება ბიოლოგიურ სისტემებში - 23-09-2012
ნიმუში შექმნა ბუნებასა და მასალებში. - 06-10-2013
აქტიური სითხეები, მიკრო-მცურავები - 26-02-2014
კომპლექსური სითხეები, მიკრო-მცურავები - 31-03-2014
არაწრფივი დინამიკა - 08-09-2014
ცოცხალი სითხეები - 09-10-2014
კურსები  
კალკულუსი II-MATH1166E (  2019/2020; )
კალკულუსი I-MATH1115E (  2018/2019; )
კომპიუტერული ინჟინერიის საფუძვლები-EENG2213 (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; )
კომპიუტერული ინჟინერიის საფუძვლები-EENG2213E (  2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
მექანიკა-EENG1104 (  2018/2019; )
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++-INFO3131 (  2021/2022; )
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++-INFO3131E (  2021/2022; )
საინჟინრო ელექტრომაგნეტიზმი-EENG3115 (  2019/2020; )
ფიზიკა I (მექანიკა)-EENG1103E (  2018/2019; )
ფიზიკის საფუძვლები-EENG1105 (  2018/2019; 2019/2020; )
ფიზიკის საფუძვლები-EENG1105E (  2020/2021; )

ლევან ჯიბუტი - მოწვეული სპეციალისტი - უძღვება ფიზიკის საფუძვლებისა და
კომპიუტერული ინჟინერიის საფუძვლების კურსებს. მას აქვს დოქტორის ხარისხი (PhD)
მიღებული კონდენსირებული გარემოსა და გამოსხივების ფიზიკაში გრენობლის
უნივერსიტეტიდან და მაგისტრის ხარისხი ფიზიკაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. მას აქვს ფიზიკასა და კომპიუტერულ მეცნიერებებში, როგორც
სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის, ასევე პედაგოგიური საქმიანობის მრავალწლიანი
გამოცდილება.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი