ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

აბულაძე რატი
ასოცირებული პროფესორი
დოქტორი
ჟურნალისტიკისა და მასკომუნიკაციების დეპარტამენტი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
თსუ - ეკონომიკის და ბიზნესის - სამაგისტრო - 1997.09.01 - 2001.05.20
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კომერციისა და მარკეტინგის - სამაგისტრო - 2000 - 2002
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - კომერციისა და მარკეტინგის - საბაკალავრო - 2003 - 2006
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბიზნესისა და ეკონომიკის - სადოქტორო - 2008 - 2009
პუბლიკაციები  
საქართველოს ინტერნეტ-ბაზრის განვითარების მარკეტინგული კვლევა - 2008
ინტერნეტ-მარკეტინგი - 2011
ელექტრონული მთავრობა (ხელისუფლება, ბიზნესი, საზოგადოება, ტექნოლოგია) - 2013
საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარეკეტინგული სტრატეგია - 2014
ელექტრონული ბიზნესი - 2016
პოლიტიკური ცვლილებების დროა - 2018
კონფერენციები  
- 01-01-1900
"Globalization and the Convergence of Creativity, Innovation and Entrepreneurship - 29-05-2014
EU EASTERN PARTNERSHIP – FROM CAPACITIES TO EXCELLENCE.STRENGTHENING RESEARCH, REGIONAL AND INNOVATION POLICIES IN THE CONTEXT OF HORIZON 2020 - 11-06-2014
„თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“ - 24-10-2015
,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ - 15-02-2016
კურსები  
გაყიდვების სტრატეგია-COMM4150 (  2013/2014;  )
გლობალური მარკეტინგი და რეკლამა-COMM5230 (  2016/2017;  2017/2018;  2019/2020;  2020/2021;  )
საერთაშორისო მარკეტინგული კომუნიკაციები-COMM4240 (  2012/2013;  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;  2017/2018;  2018/2019;  )
ცხრილი  
გლობალური მარკეტინგი და რეკლამა-COMM5230

რატი აბულაძე - აქვს დოქტორის ხარისხი მიღებული ეკონომიკაში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში ი. ჯავახიშვილისსახ. თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტში.მასგავლილიაქვსმარკეტინგული კომუნიკაციების, ელექტრონული კომერციის, ელექტრონული ბიზნესის, ელექტრონული კურსების დანერგვისპრინციპებისადამიდგომებისშესახებდამატებითისასწავლოკურსები; გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები (60-ზე მეტი); აქვსგლობალური მარკეტინგის, საერთაშორისომარკეტინგულიკომუნიკაციების  ინტერნეტ-მარკეტინგის, ელექტრონული მართვის საკითხებში სამეცნიერომუშაობის, კონსულტირების, ტრენინგებისშექმნისადაჩატარებისმრავალწლიანიგამოცდილება.

ყოველივე ზემოაღნიშნული აძლევს კომპეტენციას რატი აბულაძეს, გაუძღვეს შემდეგ სალექციო კურსებს: გლობალური მარკეტინგი და რეკლამა, საერთაშორისომარკეტინგულიკომუნიკაციები, ინტერნეტ-მარკეტინგი.

 

 


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge, ug@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი