ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

დოდო ჭუმბურიძე
ასოცირებული პროფესორი
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დოქტორი
არქეოლოგიის, ანთროპოლოგიის და ხელოვნებათმცოდნეობის დეპარტამენტი

,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაგანათლება  
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი - ისტორიის - ბაკალავრი - 1963-01-09 - 1967-06-27
პუბლიკაციები  
16. .„მეფე ვახტანგ გორგასლის ქრონოლოგიის საკითხი : მოსე ჯანაშვილი, კირილ თუმანოვი, მანანა სანაძე - 0
აჭარის საკითხი 1918-1921 წლებში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი - 1999
საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი - 1999
განათლება 1918-1921 წლებში - 2000
სახელმწიფო იდეოლოგისა და პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში - 2001
სოციალისტური იდეოლოგია და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. - 2001
ქართველი ხალხის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა მე-20 საუკუნის დასაწყისში; 1918-1921 წლები - 2003
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები მე-20 საუკუნის ათიანი წლების ქართველი ინტელიგენციის ნააზრევში - 2004
ქართული პუბლიცისტიკა მეფის რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის ამსახველი რუსული პრესის წინააღმდე 1907-1910 წლებში - 2004
გრიგოლ ვეშაპელი - 2005
პოლიტიკური ბრძოლები სოციალური და ეროვნული ნიშნით XX საუკუნის დასაწყისში - 2006
რუსული დასახლებები საქართველოში(XIX-XX სს.) და „გადასახლებულთა სამმართველოს ამიერკავკასიის განყოფილება“ - 2007
დიმიტრი ნაზარიშვილი - 2007
კიტა აბაშიძე - მოღვაწეობისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზროვნების ზოგიერთი ასპექტის შეფასებისათვის - 2007
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეოლოგიური საფუძვლები XIX-XX საუკუნეებში - 2007
საინგილო - ისტორია და თანამედროვეობა - 2008
ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეოლოგიური საფუძვლები მე-20 საუკუნის საქართველოში - 2008
ისტორიული პორტრეტები, დასაწყისი მე-20 საუკუნისა - 2008
რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში - 2008
განათლება მე-19-მე-20 საუკუნეების საქართველოში და ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკა - 2008
ქართლის სამეფოს ურთერთობა რუსეთთან მე-18 საუკუნის პირველ მეოთხედში და სულხან-საბა ორბელიანი - 2008
გაზეთი „დროება“ ბათუმის დაკავების შესახებ. - 2009
„უჩინარი, მაგრამ დიდი“, _ ალექსანდრე გარსევანიშვილი( (1864-1936). - 2009
დილპლომატიური ომი საქართველოს წინააღმდეგ 1921 წლის დასაწყისში - 2009
„თანამედროვეობის ყველაზე დიდი მეცნიერი“ და „საქართველოს ლომონოსოვი“, _ ვასილ პეტრიაშვილი (1845-1908) - 2009
რუსული კოლონიზაცია აფხაზეთში და დასახლება პარნაუთი. - 2010
რუსული დასახლებები აფხაზეთში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. - 2010
რუსი და სხვა უცხოელი მიწათმფლობელები ბათუმში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. - 2010
მარტყოფისა და მარაბდის ბრძოლები. - 2010
ქაქუცა ჩოლოყაშვილი_ საქართველოს ეროვნული გმირი - 2010
რუსული არმიის გენერალი ივანე ანდრონიკაშვილი (1798-1868) - 2011
ნიკო ხიზანაშვილის ღვაწლის შესახებ. - 2011
რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ 1918-1924 წლებში და ჟურნალი „მხედარი“ - 2011
ქართველ მაჰმადიანთა ბრძოლა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მე-20 საუკუნის დასაწყისში. - 2011
აკაკი წერეთელი და საქართველოს ისტორიის საკითხები. - 2011
პლატონ იოსელიანი გიორგი სააკაძის შესახებ. - 2011
გრიგოლ ლორთქიფანიძე (1881-1937). - 2012
ისტორიული პორტრეტები, წერილები. - 2012
ვასილ წერეთლის ისტორიული პორტრეტისათვის. - 2012
რუსი მეფისნაცვლების _ მიხეილ ვორონცოვისა და ალექსანდრე ბარიატინსკის თბილისში ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ზოგერთი დეტალი. - 2012
ბრძოლები ბოლშევიკური საოკუპაციო რეჟიმის წინააღმდეგ 1921-1924 წლებში. - 2013
რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა და ახალი საგანმანათლებლო პოლიტიკა მე-19 საუკუნეში - 2013
გენერალ-მაიორ გოტლიბ ტოტლებენისა და მის თანმხლებ ოფიცერთა შეთქმულებითი გეგმები ერეკლე II -ის წინააღმდეგ (წერილობითი წყაროებისა და XIX საუკუნის პრესის მიხედვით). - 2013
„ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული რეპუბლიკის ანტისმთავრობო პრესაში“. - 2013
ალექსანდრე ზაქარიაძის მემუარები _ „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა“ და მისი სამეცნიერო ღირებულება - 2013
თურქიზმის ლიდერები და საქართველო მე-20 საუკუნის ათიან წლებში. - 2014
რუსეთის კოლონიური ეკონომიკური პოლიტიკის ისტორიიდან საქართველოში (მე-19 საუკუნის პირველი ნახევარი) - 2014
1898 წლის საქალაქო თვითმმართველობის არჩევნები ბათუმში - 2014
რუსეთის ლიბერალ-დემოკრატი არისტოკრატია საქართველოსა და კავკასიის შესახებ. - 2014
გლობალიზაცია, მისი ეროვნულ-კულტურული ასპექტები და ეროვნული იდენტობის საკითხი მე-20--21-ე საუკუნეების საქართველოში. - 2014
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იაკობ გოგებაშვილის ეროვნულ კონცეფციაში. - 2014
ზოგიერთი დეტალი საზღვარგარეთ 1924 წლის აჯანყების გამოძახილისა და ქართული ემიგრაციის თვალსაზრისის შესახებ - 2015
რუსეთის იმპერატორები საქართველოში - 2015
აკაკი ჩხენკელი და აჭარის საკითხი - 2015
საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლის რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს მოღვაწეობა ევროპაში 1923-1924 წლებში. - 2015
პირველ მსოფლიო ომთან დაკავშირებული ორი დოკუმენტი - 2015
საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და საზღვრების საკითხი პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს. - 2015
„საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა მე-18- 21-ე საუკუნეებში (სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით)“. - 2016
„საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა მე-18- 21-ე საუკუნეებში (სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით)“. - 2016
საარქივო დოკუმენტები საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ (1925-1927 წ. წ. ) - 2016
„ბათუმში 1924 წლის აჯანყების ისტორიიდან“ - 2016
„აკაკი ჩხენკელის ბოლო დღიური (1951-1958)“ - 2016
საიმონ-სებაგ მონტეფიორეს ნაშრომი - „პოტიომკინი“ - 2016
აკაკი ჩხენკელის შეხვედრები გერმანელ დიპლომატებთან _ მიულერთან, ბერენბერგ გოსლართან და შტამერთან 1921 წლის მაის-ივნისში - 2016
„რატომ არ რის ლექსი _ „საფლავი მეფის ირაკლისა“ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოლიტიკური ორიენტაციის გამომხატველი“ - 2017
საქართველოს ისტორიული მიწების საკითხი და პირველი მსოფლიო ომი - 2017
1802 წლის დიდი წინააღმდეგობრივი მოძრაობის შეფასებისათვის - 2017
კონსტანტინე გამსახურდიას სამი წერილი აკაკი ჩხენკელისადმი - 2017
„სოლომონ დოდაშვილის სულიერი პორტრეტისათვის“ - 2017
საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების სახელოვნებო კომისია - 2017
აკაკი ჩხენკელი: სახელმწიფო მოღვაწე, დიპლომატი, მამულიშვილი - 2018
რუსი ისტორიკოსი ნიკალაი დუბროვინი ქართლ-კახეთში 1802 წლის წინააღმდეგობრივი მოძრაობის შესახებ - 2018
ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეროვნული და პოლიტიკური შეხედულებების გაგებისათის („საფლავი მეფისა ირაკლისა“) - 2018
რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა მე-19 სუკუნის 20-იან წლებში: გენერალი ივანე პასკევიჩი - 2019
აკაკი ჩხენკელის მოგონება ვარლამ ჩერქეზიშვილზე - 2019
კავკასიაში რუსეთის გეოპოლიტიკური და ექსპანსიონისტური პოლიტიკის მთავარი ასექტები მთავარმმართებელ ალექსი ერმოლოვის დროს (1816-1827) - 2020
ბათუმის ნავსადგური და საბაჟო საერთაშორისო და სამეზობლო გეოსტრატეგიულ პოლიტიკის კონტექსტში (1920 წელი) - 2020
ბათუმის ურბანული და სოციო-კულტურული ვითარების ასახვა 1900-იანი წლების ქართულ დემოკრატიულ პრესაში - 2021
„პარტიულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკურ ემიგრაციაში (კიტა ჩხენკელის წერილების მიხედვით);~ - 2021
„საინგილოს მოსახლეობის ეთნიკურ-კულტურული იდენტობის საკითხი მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ პუბლიცისტიკასა და ნარატიულ წყაროებში~. - 2021
„ეპიდემიებისა და პანდემიების სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები საქართველოში რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის კონტექსტში “ - 2021
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, ენციკლოპედია-ლექსიკონი - 2021
მიხეილ ხელთუფლიშვილი: ცხოვრებისა და მოღვაწეობის უცნობი დეტალები - 2022
_საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობისა და საზღვრების საკითხი 1917-1921 წლებში - 2023
ბათუმის ურბანული და სოციო-კულტურული სახე პირველი მსოფლიო ომის წინ (1910-1914 წწ.) - 2023
საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობისა და საზღვრების საკითხი 1917-1921 წლებში - 2023
„ქართული ისტორიოგრაფიის ძირითადი ტენდენციები ნაციონალიზმის ეპოქაში და ისტორიული გმირის კონცეფცია“ - 2023
„ეროვნული ინტერესებისა და ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების ურთიერთმიმართების საკითხი ნაციონალიზმის ეპოქის ქართულ აზროვნებაში“. - 2023
კონფერენციები  
საქართველოს სახელმწიფო არქივის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“, - 01-01-1970
„სულხან-საბა ორბელიანი და ქართული ევროპეიზმი, ლიტერატურა, კულტურა, ცნობიერება“ - 23-09-2008
ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, I - 15-09-2009
ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, I I - 11-05-2010
აკაკი წერეთელი _170 - 27-09-2011
„უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა“ - 11-10-2011
ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები. ლიტერატურა დევნილობაში, ემიგრანტების მწერლობა, (მე-20 საუკუნის გამოცდილება) - 22-09-2013
ჩვენი სულიერების ბალავარი , VI, - 02-05-2014
პირველი და მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია, 1914-2014 - 19-06-2014
„ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, V - 01-09-2014
მე-8 საერთაშრისო სიმპოზიუმი - ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურული გლობალიზაციის პროცესი - 24-09-2014
ჩვენი სულიერების ბალავარი , VII - 17-04-2015
გიორგი მაჩაბლის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - 03-05-2015
პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო, - 22-06-2015
„ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, VI - 02-09-2015
„ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, VII, - 17-04-2016
„ჩვენი სულიერების ბალავარი“ VIII, - 13-05-2016
ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 30-05-2016
ქუთაისი, წარსული და თანამედროვეობა - 18-11-2016
„ჩვენი სულიერების ბალავარი“ IX, - 15-06-2017
„რომანტიზმი ლიტერატურაში, ეპოქათა და კულტურათა გზაჯვარედინზე (მიეძღვნა დიდი ქართველი რომანტიკოსი პოეტის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავს)“ - 27-09-2017
წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფიული კვლევები - 18-10-2017
XIყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 25-05-2019
პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ - 03-10-2019
საქართველო კავკასიის კულტურულ-ცივილიზაციურ კონტექსტში (ისტორია, თანამედროვეობა და პერსპექტივები) - 04-11-2019
მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია „პოლიტიკა კავკასიის გარშემო“ - 10-11-2020
საქართველოს სახელმწიფო არქივის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“, - 01-01-2021
_„ ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“ - 27-05-2021
მე-15 საერთაშორისო სიმპოზიუმის _„ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები“ - 22-09-2021
30 წლი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 30 - 23-11-2021
საქართველო და კავკასია, წარსული, აწმყო და მომავალი“, - 26-11-2022
პოლონეთის იანვრის აჯანყების 160 და საქართველოში 1832 წლის შეტქმულების 190 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - 18-05-2023
„ტექნოლოგიები და სოციალური პასუხისმგებლობა“ - 05-06-2023
შავიზღვისპირეთის ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე II - 20-09-2023
საქართველო და კავკასია — წარსული, აწმყო, მომავალიII - 07-10-2023
სოციალისტური რეალიზმი ლიტერატურასა და ხელოვნებაში - 27-10-2023
სამეცნიერო პროექტები  
„კავკასიის საცენზურო კომიტეტი“ XIX საუკუნის საქართველოში და რუსეთის იმპერიული მმართველობის მექანიზმები“ - 2022-2024
რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში - 2023/01/03-2024/01/03
კურსები  
რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში-HIST1222 (  2022/2023; 2023/2024; )
სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში-HIST7330 (  2020/2021; 2021/2022; 2023/2024; )
სამაგისტრო ნაშრომი საქართველოს ისტორიაში-HIST6220 (  2021/2022; 2022/2023; )
საქართველოს უახლესი ისტორია (დემოკრატიული რესპუბლიკიდან თანამედროვე საქართველომდე)-HIST5230 (  2020/2021; 2023/2024; )
ქართული ისტორიული მეცნიერების განვითარების ისტორია (XVIII-XXI სს)-HIST5241 (  2021/2022; 2023/2024; )
ცხრილი  
რუსული ოკუპაციის ისტორია საქართველოში-HIST1222
სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში-HIST7330
საქართველოს უახლესი ისტორია (დემოკრატიული რესპუბლიკიდან თანამედროვე საქართველომდე)-HIST5230

დოდო ჭუმბურიძე _ მოწვეული ლექტორი, უძღვება კურსს _„გეოპოლიტიკური გამოწვევები და იმპერიული ექსპანსია საქართველოს წინააღმდეგ (XVIII_XXI სს.)“.  წარმოდგენილი სასწავლო კურსის თემატიკაზე მას მიღებული აქვს საგრანტო პროექტები (ხელმძღვანელის პოზიციით), გამოქვეყნებული აქვს მონოგრაფიები და სტატიები, როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო გამოცემებში. მისი ხელმძღვანელობით  6 დოქტორანტს დაცული აქვს დისერტაცია. ჭუმბურიძეს აქვს ადამიანური რესურსების მართვის, ორგანიზაციული განვითარების, ლიდერობის, პროექტების მართვისა და ზოგადი მართვის საკითხებში პრაქტიკული მუშაობის, კონსულტირების,  ტრენინგების შექმნისა და ჩატარების მრავალწლიანი გამოცდილება.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი