ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

თამარ ქორიძე
პროფესორი
დოქტორი
ისტორიის დეპარტამენტი
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა


განათლება  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ისტორიის - დოქტორი - -
- - ბაკალავრი - -
პუბლიკაციები  
ქართლის (იბერიის) საზოგადოების სტრაბონისეული სოციალური სტრუქტურა არქეოლოგიური მონაცემების შუქზე - 1993
აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსები და კათოლიკოს-პატრიარქები (X-XVIII სს.) - 2000
ქართლის მეფეები (XV-XVIII სს) - 2000
Абхазский (западногрузинский) католикосат - 2001
მელითონე-ხელოსნის სოციალური სტატუსი (გვიანბრინჯაოს ხანა) - 2001
აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) საკათალიკოსოს საზღვრები XVI-XVIII საუკუნეებში - 2001
დიმიტრი ბაქრაძე „ქართლის ცხოვრების“ შესახებ - 2001
XI-XVI საუკუნეების აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსთა ქრონოლოგია - 2002
სტატიები ივ. ჯავახიშვილის ენციკლოპედიურ ლექსიკონში - 2002
აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) საკათალიკოსო. - 2003
შტრიხები პოლიტიკური პორტრეტისათვის -აფხაზეთის კათოლიკოს-პატრიარქი ევდემონ I ჩხეტიძე - 2004
Die Titulatur der Katolikoi Abchasiens - 2005
აფხაზეთის კათოლიკოსთა ტიტულატურა - 2006
საქართველოს ეკლესიური გაერთიანების ისტორიიდან (X საუკუნე) - 2007
საქართველოს ბიოგრაფია (I-IX სს.), - 2010
აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსთა დიპლომატიური მოღვაწეობის ისტორიიდან (XVI-XVIII სს.) - 2011
„მცნებაი სარჯულო“ და საქართველოს საპატრიარქოს ორ - დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილებად გაყოფა (XV ს-ის 70-იანი წლები) - 2011
სტატიები ენციკლოპედიურ ლექსიკონში „კავკასია ქართულ წყაროებში. უცხო სახელმწიფოები, ტომები, ისტორიული პირები“ - 2011
აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) საკათალიკოსოს იერუსალიმის საპატრიარქოსთან ურთიერთობის ისტორიიდან (XV-XVIII სს. ) - 2012
მულტიკულტურული თბილისი - 2013
დამოკიდებულება „ყოვლისა საქართველოΩსა“ კათოლიკოს-პატრიარქსა და აფხაზეთის კათოლიკოსს შორის (XI-XVIII სს.) - 2013
აფხაზეთის საკათალიკოსოს მთავარი სიწმინდე -- ბიჭვინტის ღვთისმშობლის ხატი - 2014
აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) საკათალიკოსოს ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობა XVI-XVIII საუკუნეებში (დიპლომატიკური წყაროების მიხედვით) - 2015
გელათის ეპარქიის აღდგენისა და დათარიღებისათვის - 2015
ქართლის (აღმოსავლეთ საქართველო) და აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველო) საკათალიკოსოთა ურთიერთმიმართების საკითხისათვის იმერთა მეფის ბაგრატ III-ის ეპოქაში - 2016
ეთნიკური ცვლილებები აფხაზეთში და აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველოს) კათოლიკოსები (XVII-XVIII სს.) - 2017
. ქართლისა (აღმოსავლეთ საქართველო) და აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველო) კათოლიკოსები და მათი ტიტულატურა XV-XVIII საუკუნეებში - 2018
ქართლისა (აღმოსავლეთ საქართველო) და აფხაზეთის (დასავლეთ საქართველო) კათოლიკოსები და მათი ტიტულატურა XV-XVIII საუკუნეებში - 2019
კონფერენციები  
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე - 01-01-1970
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე - 01-01-1970
- 01-01-1900
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის სამეცნიერო კონფერენცია - 25-04-2001
გზა ქრისტიანობისა საქართველოში - 01-05-2003
საერთაშორისო სიმპოზიუმი -ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალი - 25-11-2005
I საერთაშორისო სიმპოზიუმი -ქართული ხელნაწერი - 19-10-2009
სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასია და კავკასიელები“ - 15-12-2009
საქართველოს უნივერსიტეტის II რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 22-05-2010
დისციპლინათაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კავკასია“ - 13-06-2010
საქართველოს უნივერსიტეტის IV ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 18-05-2012
საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში მიძღვნილი პროფ. თამაზ ბერაძის ხსოვნისადმი - 19-05-2013
საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 31-05-2014
VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -ჩვენი სულიერების ბალავარი - 17-04-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 30-05-2015
წმინდა მღვდელმთავარ ალექსანდრეს (ოქროპირიძე) დაბადებიდან 190-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია - 05-06-2015
საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 28-05-2016
საქართველოს უნივერსიტეტის IX ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 26-05-2017
პროფ. თამაზ ბერაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი X ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში - 01-06-2018
საერთაშორისო კონფერენცია - ქართული ხელნაწერი მემკვიდრეობა - 28-06-2018
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე - 05-07-2022
პირველი საერთაშორისო კონფერენცია საქართველო და კავკასია- წარსული, აწმყო, მომავალი - 26-11-2022
სამეცნიერო პროექტები  
უცხო სახელმწიფოები, ტომები და ისტორიული პირები შუა საუკუნეების ქართულ წერილობით წყაროებში. კავკასია და კავკასიელები - 2009-2010
კურსები  
სადისერტაციო ნაშრომი ისტორიაში-HIST7330 (  2019/2020; )
სამაგისტრო ნაშრომი საქართველოს ისტორიაში-HIST6220 (  2012/2013; 2019/2020; )
საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია-HIST1247 (  2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
საქართველოს ისტორია (უძველესიდან XVI საუკუნემდე)-HIST1237 (  2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; )
საქართველოს ისტორია I-HIST1220 (  2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; )
საქართველოს ისტორია I-HIST122000PR (  2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; )
ქართული ეკლესიის ისტორია-HIST5150 (  2011/2012; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2021/2022; 2022/2023; )
ქართული ეკლესიის ისტორია-HIST5151 (  2018/2019; 2019/2020; )
შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I-HIST1115 (  2013/2014; 2014/2015; )
შესავალი მსოფლიოს ისტორიაში-HIST1120 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; )
შესავალი საქართველოს ისტორიაში-HIST1230 (  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; )
შესავალი ქართული ეკლესიის ისტორიაში-HIST4170 (  2013/2014; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; )
შესავალი ქართული ეკლესიის ისტორიაში-HIST4177 (  2018/2019; )
ცხრილი  
საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია-HIST1247
საქართველოს ისტორია (უძველესიდან XVI საუკუნემდე)-HIST1237
ქართული ეკლესიის ისტორია-HIST5150
შესავალი საქართველოს ისტორიაში-HIST1230

თამარ ქორიძე -საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი 2006 წლიდან, ისტორიის დოქტორი.

დამთავრებული აქვს ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურა საქართველოს ისტორიის განხრით. მუშაობდა  ამავე უნივერსიტეტის  საქართველოს ისტორიის კათედრაზე ჯერ  ლაბორანტად, შემდეგ მასწავლებლად.

ამჟამად კითხულობს  ლექციებს  ( საქართველოს ისტორია, ქართული ეკლესიის ისტორია) საქართველოს უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო სწავლების საფეხურებზე, ხელმძღვანელობს სადიპლომო ნაშრომებს. მისი სამეცნიერო კვლევის ობიექტი არის შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია, ქართული ეკლესიის ისტორია.

თ ქორიძე არის 30-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი,  მონაწილეობდა სამეცნიერო კონფერენციებსა და  პროექტებში; იყო  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სახელმძღვანელოების საკონკურსო კომისიის წევრი. იგი თანამშრომლობს უცხოურ გამომცემლობებთან.თ ქორიძეს  მიღებული აქვს შოთა რუსთაველის ეროვნული  სამეცნიერო ფონდის სტიპენდია.


ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი